Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016

Rapport

Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016

Publisert

Tallene som presenteres i denne rapporten omfatter totalt salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.

Legemiddelforbruket 2012-2016.jpg

Tallene som presenteres i denne rapporten omfatter totalt salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.


Kun nedlastbar. Parallell norsk og engelsk tekst.

Om rapporten

 • Utgitt: Mars 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Sakshaug S, Strøm H, Berg C, Blix, HS, Litleskare I, Granum T..
 • ISSN elektronisk: 1890-9647
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-826-2

Sammendrag

Tallene som presenteres i denne rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem eller dagligvarehandelen. Statistikken omfatter totalt salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Dersom uregistrerte legemidler er inkludert i tallene, vil dette være angitt med fotnote. Vi gjør spesielt oppmerksom på at salgstall oppgitt i kroner kun omfatter legemidler med markedsføringstillatelse. 

Alle legemidler som blir solgt fra grossister blir ikke nødvendigvis brukt. Grunnlaget for tallmaterialet må alltid tas med i tolkninger og vurderinger av legemiddelforbruket, og nødvendige reservasjoner må knyttes til konklusjonene.

Statistikken er ordnet etter ATC klassifikasjonssystemet og definert døgndose (DDD) er benyttet som måleenhet i bearbeidelsen av tallmaterialet.

ATC/DDD versjon gjeldende fra januar 2017 er benyttet i rapporten.

Anatomisk Terapeutisk Kjemisk (ATC) klassifikasjon

I ATC systemet inndeles legemidlene i grupper på 5 nivåer. På 1. nivå fordeles legemidlene på 14 anatomiske hovedgrupper. Det neste nivået (2. nivå) er en terapeutisk eller farmakologisk undergruppe. 3. nivå og 4. nivå er terapeutiske, farmakologiske eller kjemiske undergrupper, mens 5. nivå representerer den kjemiske substansen/virkestoffet.

Vurdering og anvendelse av legemiddelstatistikk

Legemiddelstatistikk basert på salgstall fra grossist er et viktig hjelpemiddel til å foreta medisinske og helseøkonomiske vurderinger og evt. foreslå konkrete tiltak. Statistikken kan benyttes til å:

 • kartlegge og vurdere forbruket og dermed terapi på ulike nivåer og over tid
 • måle effekten av kontrollpolitiske og informative tiltak
 • definere behovet for videre undersøkelser av forskrivningspraksis

Statistikken har imidlertid en del begrensninger som man bør ta hensyn til:

 • alle legemidler solgt fra grossister blir ikke nødvendigvis brukt
 • salg til primærhelsetjenesten og helseinstitusjoner er ikke adskilt i det statistiske materialet i denne rapporten.

Nordisk statistikk

En egen publikasjon om legemiddelbruk i de nordiske land Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008, ble utgitt i 2010. Publikasjonen fra NOMESKO kan bestilles fra Nordic Medico-Statistical Committee (Artillerivej 5, DK-2300 København) eller fra deres nettside: www.nowbase.org. Tall for 2015 er inkludert i publikasjonen Helsestatistikk for de nordiske lande 2016 som også er tilgjengelig på samme nettside.