Hopp til innhold

Rapport

Vannrapport 130. Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann

Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.

Forside Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann.JPG

Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.


Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.

Oversikten er basert på publikasjoner om liknende problemer fra gammel og nyere tid, og på arbeid utført ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i perioden fra midten av 1960-årene til 1986, og deretter ved
Folkehelseinstituttet (FHI) til 2005. 

Om rapporten

  • Utgitt: August 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ormerod KS.
  • ISSN elektronisk: 1503-2167