Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017.  Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017 (PasOpp-rapporter)

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.


  • Utgitt: Desember 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Skudal KE, Holmboe O, Haugum M, Iversen HH.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hopp til innhold

Hovedresultater på landsbasis

Den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2017 blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser at det er en positiv utvikling på flere områder. Samtidig er det, som tidligere år, fortsatt en stor andel pasienter som rapporterer dårlige erfaringer på flere områder.

Områder med best erfaringer:

• måten de ble mottatt på ved institusjonen
• å bli møtt med høflighet og respekt
• å føle seg trygg ved institusjonen.
• måltidene ved institusjonen

Områder med dårligst erfaringer:

• utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
• hjelp med fysiske eller psykiske plager
• tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
• aktivitetstilbudet ved institusjonen
• muligheten for privatliv
• forberedelse til tiden etter utskrivning
• samarbeid med pårørende

Også svarene på spørsmålene som dreide seg om oppfølging/ettervern etter utskrivning og tidligere hjelp fra kommunen er områder med dårlige resultat. Det er likevel verdt å merke seg at på sistnevnte spørsmål om tidligere hjelp fra kommunen er det en positiv utvikling.

Det er en positiv utvikling over tid på noen spørsmål:
• utbytte av samtaler med en behandler
• vurdering av tidligere hjelp fra kommunen de bor i

Av de tre pasienterfaringsindikatorene i dette materialet; «Behandlingen og behandlerne», «Miljøet» og «Utbytte», viser resultatene for 2017 at pasientene rapporterer best erfaringer med «Miljøet». «Behandlingen og behandlerne» er den indikatoren som oppnår lavest skåre, men er samtidig den eneste indikatoren hvor det er en signifikant positiv endring over tid. Resultatene på de to andre indikatorene viser også positiv utvikling.

Temaene flest pasienter skrev om i fritekstkommentarfeltet var behandlingen og personalet. I tillegg til spørreskjemaspørsmål tok pasientene opp temaer som; rutiner, økonomi, institusjonens beliggenhet samt ventetid både før og under oppholdet.

Lokale rapporter 

Midt-Norge

451 Helse Midt-Norge RHF.pdf

Private institusjoner

Kvamsgrindkollektivet

439 NKS Kvamsgrindkollektivet.pdf

Underavdelinger

382 Kvamsgrindtunet.pdf

383 Kløverheimen.pdf

384 Borkny.pdf

Lade behandlingssenter

434 Blå Kors Lade behandlingssenter.pdf

Underavdelinger

385 Lade Behandlingssenter, Klinikkavdeling.pdf

386 Lade Behandlingssenter, AGS.pdf

Helse Møre og Romsdal HF

428 Helse Møre og Romsdal HF.pdf

Underavdelinger

 378 Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter.pdf

379 Helse Møre og Romsdal, Ålesund behandlingssenter.pdf

St. Olavs Hospital

427 St Olavs hospital HF.pdf

Underavdelinger

380 St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling.pdf

381 St. Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Voksenavdeling.pdf

Sør-Østlandet

449 Helse Sør-Øst RHF.pdf

Akershus universitetssykehus

417 Akershus universitetssykehus.pdf

Helse Sør-Øst, private institusjoner

445 Helse Sør-Øst private institusjoner.pdf

Andre private

331 Stiftelsen Renåvangen.pdf

335 Stiftelsen Fredheim.pdf

336 Kvinnekollektivet ARKEN.pdf

337 Incognito Klinikk.pdf

338 Trasoppklinikken.pdf

339 Sauherad Samtun.pdf

342 Frelsesarmeen Behandlingstun Fetsund.pdf

347 Manifestsenteret.pdf

359 Valdresklinikken.pdf

395 Stiftelsen Phoenix Haga.pdf

Blå kors

325 Blå Kors Behandlingssenter Eina.pdf

396 Blå Kors Slemdal.pdf

Borgestadklinikken

326 Borgestadklinikken, Skien, Behandlingsenhet.pdf

327 Borgestadklinikken, Skien, Familieenhet.pdf

328 Borgestadklinikken, Loland, Korttid.pdf

329 Borgestadklinikken, Loland, Langtid.pdf

330 Borgestadklinikken, Bragernes.pdf

405 Borgestadklinikken, Loland.pdf

406 Borgestadklinikken, Skien.pdf

435 Blå Kors Borgestadklinikken.pdf

Fossumkollektivet

436 Fossumkollektivet.pdf

Andre enheter

351 Fossumkollektivet, Primæren.pdf

352 Fossumkollektivet, Solvold.pdf

353 Fossumkollektivet, Sørligard.pdf

397 Fossumkollektivet, Valnesfjord.pdf

Spydeberg

407 Fossumkollektivet Spydeberg.pdf

Underavdelinger

348 Fossumkollektivet, Gården.pdf

349 Fossumkollektivet, Rud.pdf

350 Fossumkollektivet, Nedre Damvei.pdf

Kirkens bymisjon

437 Kirkens bymisjon.pdf

A-senteret

408 Kirkens Bymisjon Oslo, A-senteret.pdf

Underavdelinger

345 Bymisjon Oslo, A-senteret, Korttidsplasser.pdf

399 Bymisjon Oslo, A-senteret, Villa Berg.pdf

Origosentereret

409 Kirkens bymisjon Oslo, Origosenteret.pdf

Underavdelinger

343 Origosenteret, Klinikkavdeling.pdf

344 Origosenteret, Familieavdeling.pdf

Riisby behandlingssenter

440 Riisby behandlingssenter.pdf

Underavdelinger

340 Riisby behandlingssenter, Nordre.pdf

341 Riisby behandlingssenter, Søndre.pdf

Solliakollektivet

442 Solliakollektivet.pdf

Underavdelinger

332 Solliakollektivet, Sollia.pdf

333 Solliakollektivet, Trogstad.pdf

334 Solliakollektivet, Raufoss.pdf

Tyrilistiftelsen

444 Tyrilistiftelsen.pdf

Underavdelinger

354 Tyrili Arena.pdf

355 Tyrili Kampen.pdf

356 Tyrili Frankmotunet.pdf

357 Tyrili Sør.pdf

358 Tyrili Høvringen.pdf

403 Tyrilisenteret.pdf

404 Tyrilihaugen.pdf

Veslelien

410 Kirkens Bymisjon Veslelien.pdf

Underavdeling

346 Veslelien, Langtidsplasser.pdf

Oslo universitetssykehus

419 Oslo universitetssykehus HF.pdf

Underavdelinger

319 OUS, Seksjon rus og avhengighetsbehandling Voksen 1.pdf

392 OUS, Seksjon rus og avhengighetsbehandling Ung.pdf

Sykehuset i Vestfold

421 Sykehuset i Vestfold.pdf

Sykehuset Innlandet

418 Sykehuset Innlandet HF.pdf

Underavdelinger

320 Sykehuset Innlandet, Enhet for døgnbehandling.pdf

402 Sykehuset Innlandet, Enhet for Familie, Hov.pdf

Sykehuset Østfold

416 Sykehuset Østfold.pdf

Sørlandet sykehus

422 Sørlandet sykehus HF.pdf

Underavdelinger

322 Sørlandet Sykehus, Enhet for gruppebehandling.pdf

323 Sørlandet Sykehus, Enhet for rus og psykiatri.pdf

324 Sørlandet Sykehus, Døgnenhet Byglandsfjord.pdf

Vestre Viken

420 Vestre Viken HF.pdf

Underavdelinger

321 Vestre Viken, Tyrifjord.pdf

394 Vestre Viken, Blakstad.pdf

Vestlandet

450 Helse Vest RHF.pdf

Helse Bergen

425 Helse Bergen HF.pdf

Askøy

411 Helse Bergen, Askøy.pdf

Underavdelinger

371 Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost.pdf

372 Helse Bergen, Askøy, Mannspost alkohol.pdf

373 Helse Bergen, Askøy, Mannspost narkotika.pdf

Floen

412 Helse Bergen, Floen.pdf

Underavdelinger

369 Helse Bergen, Floen Manger.pdf

370 Helse Bergen, Floen Bergen.pdf

Private Helse Bergen

375 Kalfaret Behandlingssenter, Døgn.pdf

Bergensklinikkenene

443 Stiftelsen Bergensklinikkene.pdf

Underavdelinger

376 Bergensklinikkene, Hjellestad.pdf

377 Bergensklinikkene, Skuteviken.pdf

Tertnes

413 Helse Bergen, Tertnes.pdf

Underavdeling

374 Helse Bergen, Seksjon Tertnes.pdf

Helse Fonna

424 Helse Fonna.pdf

Helse Førde

426 Helse Førde HF.pdf

Underavdelinger

367 Helse Førde, Tronvik p6, Stabilisering.pdf

368 Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter.pdf

Helse Stavanger

423 Helse Stavanger HF.pdf

Underavdelinger

360 Helse Stavanger, Avd for unge voksne, Gauselskogen.pdf

361 Helse Stavanger, Gauselskogen videreføringsleiligheter.pdf

362 Helse Stavanger, Veksthuset i Rogaland.pdf

Helse Vest, private institusjoner

446 Helse Vest private institusjoner.pdf

Frelsesarmeen

415 Frelsesarmeen, Stavanger.pdf

Underavdeling

363 F.armeens behandlingssenter Stavanger.pdf

Haugaland A-senter

433 Blå Kors Haugaland A-senter.pdf

Underavdelinger

365 Haugaland A-senter, Døgnbehandling .pdf

366 Haugaland A-senter, Stabiliser utredn.pdf

Karmsund ABR-senter

398 Karmsund ABR-Senter.pdf

Kirkens Bymisjon

414 Kirkens bymisjon Rogaland A-senter.pdf

Underavdelinger

364 Rogaland A-senter, døgnbehandling.pdf

393 Rogaland A-senter, Familie_gravide.pdf

Kirkens sosialtjeneste

438 Kirkens sosialtjeneste.pdf

Underavdelinger

375 Kalfaret Behandlingssenter, Døgn.pdf

401 Kirkens SOS-tjeneste Stavanger Ung.pdf

Nord-Norge

452 Helse Nord RHF.pdf

Finnmarkssykehuset

432 Finnmarkssykehuset.pdf

Helgelandssykehuset

429 Helgelandssykehuset.pdf

Helse Nord, private institusjoner

448 Helse Nord private institusjoner.pdf

Finnmarkskollektivet

400 Stiftelsen Finnmarkskollektivet.pdf

Sigma Nord

441 Sigma Nord.pdf

Underavdelinger

390 Sigma Nord, Elvemo.pdf

391 Sigma Nord, Fjelldal.pdf

Nordlandssykehuset

430 Nordlandssykehuset.pdf

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

431 Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf

Underavdelinger

387 UNN, ReStart.pdf

388 UNN, Rusbehandling Ung.pdf

389 UNN, Nordlandsklinikken.pdf

453 Nasjonale resultater_Side_01.jpg