Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017.  Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017 (PasOpp-rapporter)

Publisert

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.

453 Nasjonale resultater_Side_01.jpg

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er laget egne rapporter for regionale helseforetak, foretak og nivåene under dette.


Hopp til innhold

Forfattere

Om publikasjonen

 • Utgitt: Desember 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Skudal KE, Holmboe O, Haugum M, Iversen HH.
 • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

Pasientene synes miljøet i rusinstitusjonene er det beste med tilbudet, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, behandlingen og behandlerne.

Det er også laget lokale rapporter for regionale helseforetak, helseforetak, private institusjoner og avdelinger. Alle rapportene er et resultat av en spørreskjemaundersøkelse blant 1172 pasienter (svarprosent 90,6) ved 110 institusjoner.

– Pasientenes svar tyder på at behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av fire år, men svarene viser også at rusinstitusjonene fortsatt har mye å ta tak i, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal i Folkehelseinstituttet.

Miljøet skårer fortsatt best

Dette er fjerde gang at Folkehelseinstituttet og det tidligere Kunnskapssenteret har gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter med rusproblemer. Denne gangen ble pasientenes svar rangert slik:

 1. miljøet i institusjonen
 2. utbyttet av oppholdet
 3. behandlingen og behandlerne

Disse tre områdene ble sammenlignet med hva pasientene svarte i 2013 og 2015.

Pasientene vurderer fortsatt miljøet i institusjonene som mest positivt, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, men over tid mener de at behandlingen og behandlerne har best utvikling.

– Denne kvalitetsindikatoren er signifikant forbedret, mens de to andre står på stedet hvil, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal i Folkehelseinstituttet.

Flere tilbakemeldinger fra pasientene

Områder med best erfaringer:

 • måten de ble mottatt på ved institusjonen
 • å bli møtt med høflighet og respekt
 • å føle seg trygg ved institusjonen
 • måltidene ved institusjonen

Områder med dårligst erfaringer:

 • utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
 • hjelp med fysiske eller psykiske plager
 • tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
 • aktivitetstilbudet ved institusjonen
 • muligheten for privatliv
 • forberedelse til tiden etter utskrivning
 • samarbeid med pårørende

Spørreskjemaet inneholdt også en mulighet for pasientene til å skrive inn fritekstkommentarer om erfaringer med oppholdet ved institusjonen. Flest kommentarer kom innenfor området behandlingen og personalet. I tillegg til spørreskjemaspørsmål, tok pasientene opp temaer som rutiner, økonomi, institusjonens beliggenhet og ventetid både før og under oppholdet.

Sammendrag

Hovedresultater på landsbasis

Den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2017 blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser at det er en positiv utvikling på flere områder. Samtidig er det, som tidligere år, fortsatt en stor andel pasienter som rapporterer dårlige erfaringer på flere områder.

Områder med best erfaringer:

 • måten de ble mottatt på ved institusjonen
 • å bli møtt med høflighet og respekt
 • å føle seg trygg ved institusjonen.
 • måltidene ved institusjonen

Områder med dårligst erfaringer:

 • utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
 • hjelp med fysiske eller psykiske plager
 • tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
 • aktivitetstilbudet ved institusjonen
 • muligheten for privatliv
 • forberedelse til tiden etter utskrivning
 • samarbeid med pårørende

Også svarene på spørsmålene som dreide seg om oppfølging/ettervern etter utskrivning og tidligere hjelp fra kommunen er områder med dårlige resultat. Det er likevel verdt å merke seg at på sistnevnte spørsmål om tidligere hjelp fra kommunen er det en positiv utvikling.

Det er en positiv utvikling over tid på noen spørsmål:

 • utbytte av samtaler med en behandler
 • vurdering av tidligere hjelp fra kommunen de bor i

Av de tre pasienterfaringsindikatorene i dette materialet; «Behandlingen og behandlerne», «Miljøet» og «Utbytte», viser resultatene for 2017 at pasientene rapporterer best erfaringer med «Miljøet». «Behandlingen og behandlerne» er den indikatoren som oppnår lavest skåre, men er samtidig den eneste indikatoren hvor det er en signifikant positiv endring over tid. Resultatene på de to andre indikatorene viser også positiv utvikling.

Temaene flest pasienter skrev om i fritekstkommentarfeltet var behandlingen og personalet. I tillegg til spørreskjemaspørsmål tok pasientene opp temaer som; rutiner, økonomi, institusjonens beliggenhet samt ventetid både før og under oppholdet.

Lokale rapporter: 

Midt-Norge

Private institusjoner - Kvamsgrindkollektivet

Underavdelinger

Private institusjoner - Lade behandlingssenter

Underavdelinger

Helse Møre og Romsdal HF

Underavdelinger

St. Olavs Hospital

Underavdelinger

Sør-Østlandet

Akershus universitetssykehus

Helse Sør-Øst, private institusjoner

Andre private

Blå kors

Borgestadklinikken

Fossumkollektivet

Andre enheter

Spydeberg

Underavdelinger

Kirkens bymisjon

A-senteret

Underavdelinger

Origosentereret

Underavdelinger

Riisby behandlingssenter

Underavdelinger

Solliakollektivet

Underavdelinger

Tyrilistiftelsen

Underavdelinger

Veslelien

Underavdeling

Oslo universitetssykehus

Underavdelinger

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Underavdelinger

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Underavdelinger

Vestre Viken

Underavdelinger

Vestlandet

Helse Bergen

Askøy

Underavdelinger

Floen

Underavdelinger

Private Helse Bergen

Bergensklinikkenene

Underavdelinger

Tertnes

Underavdeling

Helse Fonna

Helse Førde

Underavdelinger

Helse Stavanger

Underavdelinger

Helse Vest, private institusjoner

Frelsesarmeen

Underavdeling

Haugaland A-senter

Underavdelinger

Karmsund ABR-senter

Kirkens Bymisjon

Underavdelinger

Kirkens sosialtjeneste

Underavdelinger

Nord-Norge

Finnmarkssykehuset

Helgelandssykehuset

Helse Nord, private institusjoner

Finnmarkskollektivet

Sigma Nord

Underavdelinger

Nordlandssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Underavdelinger