Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.


  • Utgitt: 11/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Skudal KE, Bjertnæs ØA, Lindahl AK.

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2017 viser at det er lettere å få helsehjelp utenfor kontortid i Norge enn i de andre landene og at svært få av de norske svarerne har kostnadsproblemer tilknyttet helsetjenester i Norge.

Norske svarere rapporterer om dårligere erfaringer med sin faste lege enn svarere i andre land på områder som:

  • kommunikasjon
  • brukermedvirkning
  • konsultasjonstid


På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge dårligere enn de andre landene. Dette gjelder:

  • ventetid på time hos legespesialist
  • time samme eller neste dag hos fastlegen


Norge skårer noe dårligere enn snittet av de andre landene på:

  • i hvilken grad pasienter forberedes på tiden etter utskrivning fra sykehus
  • informasjonsutveksling og koordinering mellom tjenester
Commonwealth Funds undersøkelse - 2017.jpg