Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap

Forskningskartlegging

Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap

Publisert

Oppdraget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var å identifisere publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer, samt studier som diskuterer slike vilkår.

Språk- og samfunnskunnskap.jpg

Oppdraget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var å identifisere publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer, samt studier som diskuterer slike vilkår.


Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Blaasvær N, Straumann GH, Kurtze N, Meneses JF, Bidonde J, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-701-2

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer med slike vilkår, samt studier som diskuterer slike vilkår.

Metode

Vi søkte i åtte databaser i tillegg til andre kilder (grå litteratur) fra år 2000 til desember 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

• Litteratursøket gav 5332 unike referanser

• Vi identifiserte totalt 28 relevante referanser:

- 7 studier som omhandler effekt

- 14 studier som ser på erfaring og innhold i dokumenter eller diskurser

- 7 publikasjoner som gir teoretiske drøftinger av språk- og/eller kunnskapsprøver som vilkår for statsborgerskap.

Det fins internasjonal dokumentasjon om effekt, erfaringer og innhold i tiltak angående språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og vi har derfor ikke vurdert studienes kvalitet eller sammenstilt resultatene. Vi har kun sortert publikasjonene etter type innhold, basert på sammendragene.