Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME: systematisk litteratursøk med sortering

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Norges forskningsråd å utføre et systematisk litteratursøk for å finne oversikter om årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Norges forskningsråd å utføre et systematisk litteratursøk for å finne oversikter om årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.


Hovedbudskap

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Norges forskningsråd å utføre et systematisk litteratursøk for å finne oversikter om årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Metode

Vi gjorde et systematisk litteratursøk i medisinske databaser etter oversikter om årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom. Vi søkte også etter behandlingsanbefalinger og pågående oversikter på relevante websider. Søkene ble utført i juni 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Søket etter oversikter resulterte i 768 referanser etter dublettkontroll. Vi vurderte 11 av de identifiserte referansene til å være mulig relevante for spørsmålet om behandlingseffekt og 15 for spørsmålet om årsak. Vi identifiserte 3 behandlingsanbefalinger og 16 pågående oversikter.

Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Larun L, Dalsbø TK, Kirkehei I, Flottorp SA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-752-4