Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted

Forskningskartlegging

Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet mottok et forslag fra Helsedirektoratet om å undersøke fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet mottok et forslag fra Helsedirektoratet om å undersøke fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted.


Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet mottok et forslag fra Helsedirektoratet om å undersøke fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted.

Om publikasjonen

  • Utgitt: November 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holte HH, Underland V, Strømme H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-756-2

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet mottok et forslag fra Helsedirektoratet om å undersøke fordelingseffekter av fritt valg av behandlingssted.

Metode

Vi valgte å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sorte­ring av mulig relevante publikasjoner. Vi utarbeidet en søkestrategi for  et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske og sosiologiske databaser etter systematiske oversikter og primær­studier. Søket ble utført i juli 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 537 referanser ved litteratursøket. Av disse vurderte vi ingen av dem som mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene.

Konklusjon

Det mangler effektstudier av fritt valg av behandlingssted.