Hopp til innhold

Rapport

Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land. Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.


Sammendrag

Hovedbudskap

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2016 viser at det er lettere å få helsehjelp utenfor kontortid i Norge enn i de andre landene. En liten andel av de norske svarerne rapporterer problemer med å betale for helsehjelp. Det er på nivå med de andre landene, men andelen har økt fra fem prosent i 2010 til åtte prosent i 2016. I Norge rapporterer mer enn én av fem at de droppet tannlegebesøk på grunn av kostnader.

Norske svarere rapporterer om dårligere erfaringer med sin faste lege enn svarere i andre land på områder som:

 • kommunikasjon
 • brukermedvirkning
 • konsultasjonstid

På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge dårligere enn de andre landene. Dette gjelder:

 • ventetid på time hos legespesialist
 • time samme eller neste dag hos fastlegen

Norge skårer noe dårligere enn snittet av de andre landene på:

 • informasjonsutveksling og koordinering mellom tjenester
 • utskrivningsprosessen fra sykehus

Flere aspekter ved utskrivning fra sykehus har blitt bedre over tid i Norge:

 • informasjon om legemidler
 • skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene
Kun nedlastbar.

Om rapporten

 • Utgitt: November 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Skudal KE, Sjetne IS, Bjertnæs ØA, Lindahl AK, Nylenna M.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-784-5