Hopp til innhold

Rapport

Drikkevannsledninger. Vurdering av hygienisk sårbarhet basert på vannverkenes rapportering i 2011

«Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Her er det satt måltall om lekkasjer og avbrudd i vannforsyningen. Rapporten presenterer en oversikt over kommuner med vannverk som ikke tilfredsstiller disse måltallene, og det er gjort statistiske beregninger av mulige sammenhenger med vannverksdata.

Vannledninger.jpg

«Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Her er det satt måltall om lekkasjer og avbrudd i vannforsyningen. Rapporten presenterer en oversikt over kommuner med vannverk som ikke tilfredsstiller disse måltallene, og det er gjort statistiske beregninger av mulige sammenhenger med vannverksdata.


Om rapporten

  • Utgitt: Juli 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Pettersen JE, Janak K, Nordheim CF, Hyllestad S, Fonahn W.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-679-4