Hopp til innhold

Rapport

Invasive infeksjoner. Årsrapport 2014.

Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

Invasive infeksjoner 2014.jpg

Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.


Sammendrag

Rapporten baserer seg på data fra nasjonal overvåking av disse bakteriene ved Folkehelseinstituttets laboratorier, landets meldingssystem for smittsomme sykdommer, MSIS og det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Om rapporten

  • Utgitt: Juli 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Caugant, Haugen, Konsmo, Nordstrand, Steinbakk, Storsæter, Vestrheim og Askeland Winje.
  • ISSN trykt: 1894-9088