Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter

  I denne helseøkonomiske evalueringen har vi undersøkt kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.

  Metodevurdering

  Publisert

 2. Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)

  Arbeidsrettede tiltak reduserer trolig sykefraværet blant yrkesaktive med depresjon, men det er usikkert om depresjonssymptomer blir færre og om arbeidsfunksjonen bedres.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

  Personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har trolig nytte av psykologiske tiltak. Symptomene reduseres trolig i liten til moderat grad.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har aldersrelatert makuladegenerasjon

  Personer som har nedsatt syn på grunn av neovaskulariserende («våt») aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) får trolig bedre og mer stabilt skarpsyn ved å få gjentatte injeksjoner av VEGF-hemmer.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Stress hos helsepersonell kan forebygges

  Flere typer stressreduserende tiltak kan forebygge stress hos helsepersonell. Avspenning reduserer trolig stressnivået i betydelig grad.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?

  Motiverende samtale i tillegg til vanlig behandling eller oppfølging kan føre til økt fysisk aktivitet hos personer som har langvarige helseutfordringer knyttet til kronisk sykdom.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnitt

  Blant kvinner som føder ved hjelp av keisersnitt, vil forebyggende antibiotika trolig redusere sjansen for å få infeksjoner. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. The Drug Situation in Norway 2014

  Rapporten omhandler data på bred basis, ny forskning på området og de viktigste endringene i politikk, forebygging, behandling og narkotikarelatert kriminalitet.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 10. Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndrom

  Trening kan muligens redusere smerte under aktivitet og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndrom. Forskeren fant ingen dokumentasjon på hvilke type øvelser som er best.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Håndhygiene: Alltid rene hender

  Brosjyren beskriver hvorfor, når og hvordan håndhygiene bør utføres blant pasienter og besøkende i helseinstitusjoner.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert