Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandling

  Systematisk oppsummert forskning om skadevirkninger og effekt ved antibiotikaregimer med aminoglykosid versus antibiotikaregimer uten aminoglykosid for behandling av blodforgiftning hos voksne.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor

  Et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor på brukere, ansatte, og samfunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 3. Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)

  Arbeidsrettede tiltak reduserer trolig sykefraværet blant yrkesaktive med depresjon, men det er usikkert om depresjonssymptomer blir færre og om arbeidsfunksjonen bedres.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

  Personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har trolig nytte av psykologiske tiltak. Symptomene reduseres trolig i liten til moderat grad.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon for 12-årige gutter

  I denne helseøkonomiske evalueringen har vi undersøkt kostnadseffektiviteten av å vaksinere 12-årige gutter og jenter, sammenlignet med å fortsette med dagens vaksinering av kun 12-årige jenter.

  Metodevurdering

  Publisert

 6. Effekt av HPV-vaksinering av gutter

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har aldersrelatert makuladegenerasjon

  Personer som har nedsatt syn på grunn av neovaskulariserende («våt») aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) får trolig bedre og mer stabilt skarpsyn ved å få gjentatte injeksjoner av VEGF-hemmer.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Stress hos helsepersonell kan forebygges

  Flere typer stressreduserende tiltak kan forebygge stress hos helsepersonell. Avspenning reduserer trolig stressnivået i betydelig grad.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?

  Motiverende samtale i tillegg til vanlig behandling eller oppfølging kan føre til økt fysisk aktivitet hos personer som har langvarige helseutfordringer knyttet til kronisk sykdom.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnitt

  Blant kvinner som føder ved hjelp av keisersnitt, vil forebyggende antibiotika trolig redusere sjansen for å få infeksjoner. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. The Drug Situation in Norway 2014

  Rapporten omhandler data på bred basis, ny forskning på området og de viktigste endringene i politikk, forebygging, behandling og narkotikarelatert kriminalitet.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside