Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Alternativer for plasma for transfusjon til pasienter

  En metodevurdering som har sammenlignet alternative plasmavarianter med Octaplas® med hensyn til klinisk effekt, sikkerhet (bivirkninger) og kostnader.

  Metodevurdering

  Publisert

 2. Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsår

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert forskning om effekt av hyperbar oksygen i behandling av pasienter med senskader etter stråleterapi, og til pasienter med diabetiske fotsår.

  Metodevurdering

  Publisert

 3. Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

  Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at personer slutter å røyke og dermed redusere postoperative komplikasjoner. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5

  Dette dokumentet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» (CFI), registert gjennom APA.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet (rapport 2015:2)

  Rapporten undersøker betydningen av kvalitet i barnehagen for to grupper sårbare barn: barn med nevrobiologisk risiko, og barn med vanskelig temperament.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015

  Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om standardiserte tobakkspakninger

  En oppdatering av kunnskapsoppsummeringen om standardiserte tobakkspakninger som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet fra Statens instituttet for rusmiddelforskning i 2012.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 8. Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planer

  Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene.

  Rapport

  Publisert

 9. 30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

  Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

  Rapport

  Publisert

 10. Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndrom

  Personer med kronisk utmattelsessyndrom blir trolig mindre utmattet etter treningsbehandling. Treningsbehandling ser ut til å være omtrent like effektivt som kognitiv atferdsterapi.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Medikamentell behandling av gastroøsofageal refluks hos barn

  Medikamenter som reduserer syreproduksjonen i magesekken har trolig en positiv effekt på symptomer og funn hos eldre barn, mens dokumentasjonen for behandling av barn yngre enn ett år er svak.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Hvilken betydning har elektroniske sigaretter?

  Antologien sammenfatter eksisterende kunnskap om de samfunnsmessige aspektene ved elektroniske sigaretter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Vaginal skylling med antiseptika effektivt ved keisersnitt

  Blant kvinner som føder ved hjelp av keisersnitt, vil trolig vaginal skylling med antiseptika redusere sjansen for å få livmorbetennelse og feber.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

  Personer som har medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har muligens nytte av antidepressive medikamenter og kosttilskudd som Johannesurt. Det er uvisst om effekten opprettholdes over tid.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Føflekkreft – forekomst, årsaker og forebyggende tiltak. En kunnskapsoversikt

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet laget en kunnskapsoversikt om forekomst, årsaker og forebyggende tiltak på føflekkreft.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandling

  Systematisk oppsummert forskning om skadevirkninger og effekt ved antibiotikaregimer med aminoglykosid versus antibiotikaregimer uten aminoglykosid for behandling av blodforgiftning hos voksne.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Virker trening mot kneartrose?

  Trening reduserer smerte i knær og gir trolig bedre fysisk funksjon hos personer med kneartrose. Effektene er av moderat størrelse. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor

  Et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektor på brukere, ansatte, og samfunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 19. Trendrapport vaksiner 2015. Viktige spørsmål og utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer

  Trendrapport vaksiner 2015 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av HPV-vaksinering av gutter

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

  Systematisk oversikt

  Publisert