Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk

Forskningskartlegging

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk

Publisert Oppdatert

Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport (2011), og søket ble avgrenset til systematiske oversikter.

Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport (2011), og søket ble avgrenset til systematiske oversikter.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Dalsbø KD, Kirkehei I, Dahm KT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-881-9

Hovedbudskap

Bakgrunn
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2011 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av tiltak for pårørende til hjemmeboende personer med demens. Hovedfunnene var:

• Sammensatte programmer, med undervisning om demens og praktisk støtte til pårørende, kan i noen grad redusere omsorgsbyrde og depresjon og gi noe bedre tilfredshet hos pårørende

• Sammensatte tiltak med undervisning om demens og praktisk støtte gitt av ergoterapeut i hjemmet, både til pårørende og pasient, kan i noen grad redusere depresjon, gi bedre livskvalitet og i noen grad øke kunnskap om demens hos pårørende

• Individuell undervisning kan i noen grad redusere omsorgsbyrde hos pårørende

• Gruppeundervisning, individuell rådgivning og støtte gitt hjemme eller via telefon og støtte fra frivillige, har usikker effekt på pårørende

Aktuelt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2011 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner.

Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport, og søket ble avgrenset til systematiske oversikter. Søket ble utført i juni 2014 og det ble søkt i flere medisinske databaser. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser, vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene og kvalitetsvurderte dokumentasjonen.

Vi identifiserte totalt 422 nye referanser i litteratursøket. Av disse inkluderte vi én relevant systematisk oversikt om kognitiv omformulering som ikke var dekket i vår tidligere publikasjon.

Dokumentasjonen viste at:

• Kognitiv omformulering gir trolig mindre depresjon, angst og stress hos pårørende. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å være av middels kvalitet.

• Kognitiv omformulering har muligens liten eller ingen innvirkning på pårørendes omsorgsbyrde, mestring og deres reaksjoner på uønskede atferd hos personer med demens. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å være av middels og lav kvalitet.

• Vi vet ikke om kognitiv omformulering påvirker livskvalitet og sosial aktivitet fordi det mangler studier om dette.

Dokumentasjonen av middels kvalitet 
Forfatterne av den nye publikasjonen identifiserte totalt 422 nye referanser. Av disse inkluderte de én relevant systematisk oversikt om kognitiv omformulering som ikke var publisert da Kunnskapssenteret laget oversikten for tre år siden.