Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå

Publisert Oppdatert

Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Det er laget egne lokale rapporter.

Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Det er laget egne lokale rapporter.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-875-8

Hovedbudskap

Den nasjonale rapporten:
Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2013 en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter (16 år og eldre) som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsperioden september til desember 2013. Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet.

Disse sykehusrapportene presenterer resultater fra den nasjonale spørreskjemaundersøkelsen. Resultatene presenteres i form av beskrivende statistikk på 56 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti pasienterfaringsindikatorer generert fra disse spørsmålene. For enkeltspørsmålene fra spørreskjemaet presenteres endringer i løpet av tidsperioden 2012 til 2013, mens det for pasienterfaringsindikatorene i tillegg presenteres endringer i perioden 2011 til 2013. Tall på nasjonalt nivå, regionalt nivå, helseforetaksnivå og institusjonsnivå presenteres i separate rapporter.

Formålet med rapporten er at hvert sykehus og foretak skal få tilgang til egne resultater. Disse kan igjen brukes til kvalitetsforbedringsarbeid ved sykehuset. Tallene som presenteres i denne rapporten deles inn i 5 tabeller, disse er:

1. Gjennomsnittlig skåre og sammenligning med nasjonalt gjennomsnitt på ti pasienterfaringsindikatorer.

2. Pasientenes erfaringer i løpet av sykehusoppholdet. Tallene presenteres her på enkeltspørsmålene fra spørreskjemaet.

3. Pasientenes erfaringer med utskrivingsprosessen og overordnet erfaring med sykehusoppholdet. Tallene presenteres her på enkeltspørsmål fra spørreskjemaet.

4. Pasientenes erfaringer med pasientopplevd pasientsikkerhet i løpet av sykehusoppholdet. Tallene presenteres på enkeltspørsmål fra spørreskjemaet.

5. Bakgrunnsspørsmål

En oversikt over alle pasienterfaringsindikatorene fordelt etter sykehus, helseforetak og regionale helseforetak presenteres i rapportenes vedlegg C.