Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak for røykeslutt er like effektive uansett om de er baserte på endringsstadier eller ikke»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tiltak for røykeslutt er like effektive uansett om de er baserte på endringsstadier eller ikke

Forskningsomtale

Tiltak for røykeslutt er like effektive uansett om de er baserte på endringsstadier eller ikke

Publisert Oppdatert

Selvhjelpsmaterialer og telefonrådgivning ser ut til å være like effektive for røykeslutt uansett om de er basert på endringsstadier eller ikke. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Selvhjelpsmaterialer og telefonrådgivning ser ut til å være like effektive for røykeslutt uansett om de er basert på endringsstadier eller ikke. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Underland V, Denison E.

Hovedbudskap

Tiltak for røykeslutt basert på stadier i endringsprosesser 

En stadiemodell utviklet for å støtte røykeslutt brukes jevnlig innen helsetjeneste i vestlige land. Modellen tar utgangspunkt i at viljestyrt atferdsendring er en prosess som følger et mønster av ulike stadier. Hvert stadium har sine kjennetegn som reflekterer individets motivasjon til å endre atferden. Stadiene kalles føroverveielse , overveielse , forberedelse , handling , vedlikehold , og tilbakefall . Veiledning og støtte til røykeslutt skal ifølge denne modellen tilpasses det stadium som individet befinner seg i.

En røyker som befinner seg i stadiet føroverveielse har ingen tanker om å slutte å røyke. Hvis personen er i stadiet overveielse tenker hun eller han derimot på å slutte. En røyker i forberedelsesstadiet begynner å ta noen konkrete skritt i retning av å slutte, f eks ved å finne ut om ulike typer støtte til røykeslutt. En person som faktisk holder opp med å røyke er i handlingsstadiet. Hvis personen klarer å ikke røyke over en lengre tid er hun eller han i vedlikeholdsstadiet. Tilbakefall betyr at personen begynner å røyke igjen.

Helsedirektoratet driver Røyketelefonen, som er et lavterskeltilbud til personer som ønsker å slutte å røyke. Tilbudet ved Røyketelefonen er endringsfokusert rådgivning men dette tiltaket bruker ikke en stadiemodell som veiledningsverktøy.

Hva sier forskningen?

Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Oversikten inkluderer studier som sammenlignet stadiebaserte tiltak med andre tiltak. Forfatterne av oversikten skiller mellom det de benevner som a) direkte sammenligning og b) sammenligning med andre tiltak.

Ved den direkte sammenligningen får begge gruppene i studiene samme intervensjon. Den eneste forskjellen er at den ene gruppen gjennomgår stadiene, mens den andre gruppen ikke baserer seg på stadiene.

Ved sammenligning med ”andre ikke stadiebaserte tiltak”, mottar kontrollgruppen et annet tiltak enn den intervensjonsgruppen mottar.

Stadiebaserte tiltak sammenlignet med samme tiltak uten stadier, viser at stadiebasert selvhjelpsmateriell muligens utgjør liten eller ingen forskjell på røykeslutt. Videre at stadiebasert telefonrådgivning trolig utgjør liten eller ingen forskjell på røykeslutt.

For stadiebaserte tiltak sammenlignet med andre ikke stadiebaserte tiltak viser oversikten at stadiebasert ekspertmateriell eller rådgivning muligens utgjør liten eller ingen forskjell på røykeslutt. Videre at stadiebasert interaktiv Internettjeneste eller telefonrådgivning trolig utgjør liten eller ingen forskjell på røykeslutt.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny systematisk oversikt over studier som har undersøkt hvordan stadiebaserte intervensjoner virker på røykeslutt. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 41 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen >33.000 deltakere.

Kilde

Cahill K, Lancaster T, Green N. Stage-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD004492. DOI:  10.1002/14651858.CD004492.pub4.

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004492/frame.html.

Se resultattabell i vedlegget i venstre menyrad.

Sammendrag