Hopp til innhold

PasOpp rapport

Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultater

Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus.

Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus i perioden 20. september – 10. desember 2009. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden januar - mai 2010. Alle sykehus deltok med unntak av Rikshospitalet som valgte å ikke delta i undersøkelsen.

Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen nasjonal rapport. Denne rapporten presenterer resultater fra spørsmål i spørreskjemaet for hvert enkelt sykehus og for alle sykehusene samlet.

Innledningsvis gis en kort redegjørelse knyttet til innhold og fortolkning av  resultatene, deretter presenteres resultatene for hvert sykehus i seks ulike tabeller:

  • Tabell 1: Resultater på spørsmål som omhandler kjønn og alder, sykdom og diagnose samt egenvurdert helse.
  • Tabell 2 og 3: Resultater på erfaringsspørsmål fra poliklinikker/dagavdelinger.
  • Tabell 4 og 5: Resultater på erfaringsspørsmål fra sengeposter.
  • Tabell 6: Resultater på andre erfaringsspørsmål, uavhengig av om det er poliklinikk/dagavdeling eller sengeposter.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-381-4