Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er misbruk og avhengighet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er misbruk og avhengighet?

Rapport

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Publisert Oppdatert

Rapporten "Hva er misbruk og avhengighet" gis ut i anledning SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere.

Rapporten "Hva er misbruk og avhengighet" gis ut i anledning SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere.


Om rapporten

  • Utgitt: 4/2010
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund I, Bretteville-Jensen AL, Skretting A, Rise J, Nordlund S, Amundsen EJ.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978-82-7171-347-8
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-348-5

Sammendrag

SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels mye høyere anslag. Mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin.Intervallene viser at det er vanskelig å gi nøyaktige anslag. Svaret er avhengig av målemetode, samtidig som det er usikkert hva som skal regnes som bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler.

Rapporten "Hva er misbruk og avhengighet" gis ut i anledning SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere. Ellen J. Amundsen er redaktør og Ingeborg Lund, Anne-Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund er forfattere av rapporten.

Bruk vs. misbruk
Det er langt fra gitt hva som gjør at visse former for forbruk av rusmidler kalles bruk og andre misbruk. Er det om stoffet er lovlig eller ikke, ruseffekten, hvor mye man bruker, eller negative konsekvenser for brukeren eller omgivelsene som er avgjørende?

I den mest utbredte forståelsen kan alkohol, hasj og andre svake narkotiske stoffer og pengespill både brukes og misbrukes, sterke narkotiske stoffer og illegale reseptbelagte legemidler misbrukes, mens tobakk bare kan brukes.

Endringer i oppfatninger
Det har også skjedd klare endringer i oppfatningen av hva som er misbruk av rusmidler. For alkohol har det vært en klar tendens i liberal retning. Mens 9 av 10 mente det var alkoholmisbruk " å drikke et par ganger i uka sammen med venner og bli ganske beruset" i 1964, mente 6 av 10 det samme i 2006. Etter hvert som alkoholbruken i Norge har økt, har en større andel av befolkningen akseptert mer og hyppigere drikking før de vil kalle det misbruk.

Også for hasjbruk har oppfatningene endret seg: mens det på 1970-tallet var vanlig å betegne all hasjbruk som misbruk, vil de fleste i dag vurdere omfanget før det kalles misbruk.

Hva er avhengighet?
Spørsmålet om avhengighet er nært knyttet til forbruk av rusmidler og reiser mange dilemmaer som drøftes i rapporten. Hvorfor involverer noen seg i handlinger som de vet kan være skadelige på sikt? Er den avhengige uten en vilje eller er hun eller han fortsatt i stand til å velge? Er avhengighet en sykdom som automatisk gir rett til behandling og omsorg?

Jubileumsrapporter
Rapporten er en av tre jubileumsrapporter der SIRUS-forskere bruker norsk og internasjonal kunnskap for å forsøke å svare på sentrale spørsmål innenfor rusmiddelfeltet i Norge. De to andre tar for seg skader og problemer knyttet til bruk av alkohol, narkotika og tobakk og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 1.1.2016.