Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Rapport

Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Publisert Oppdatert

Rapporten er utgitt i forbindelse med SIRUS´ 50-årsjubileum. Her er norsk og internasjonal kunnskap anvendt for å vurdere effekten av tiltak i Norge.

Rapporten er utgitt i forbindelse med SIRUS´ 50-årsjubileum. Her er norsk og internasjonal kunnskap anvendt for å vurdere effekten av tiltak i Norge.


Om rapporten

  • Utgitt: 5/2010
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Rossow I, Pape H, Baklien B.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978-82-7171-349-2
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-350-8

Sammendrag

SIRUS-forskerne Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien står bak rapporten "Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer" som gis ut i forbindelse med SIRUS´50-årsjubileum. Her er norsk og internasjonal kunnskap anvendt for å vurdere effekten av tiltak i Norge.

Internasjonalt blir Norge vurdert som "best i klassen" i å ta i bruk virksomme forebyggingstiltak, deriblant regulering av pris og tilgjengelighet og tiltak mot promillekjøring. Men på to områder kan vi i følge forfatterne ha mye å hente for å begrense alkoholrelaterte skader: bedre håndheving av skjenkebestemmelsene og bruk av kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten.

Overskjenking og salg til mindreårige
Forskning har vist at det foregår mye overskjenking og salg og skjenking til mindreårige i Norge. Rapporten peker på at det ligger et uutnyttet potensial for forebygging på dette feltet, og det vises til det såkalte STAD-prosjektet i Stockholm:

Resultatene herfra er løfterike: man har lyktes både i å redusere omfanget av overskjenking og vold i sentrum. I prosjektet har man kombinert opplæring av personalet, strengere håndheving av salgs- og skjenkebestemmelse, sanksjoner ved overskjenking og skjenking av mindreåringe, samt mediedekning og samarbeid mellom serveringsbransjen og politiet.

Tiltak i primærhelsetjenesten Et annet tiltak som har vist seg å gi gode resultater er kartlegging av pasienter med risikofylt høyt konsum og motivasjonssamtaler med disse pasientene i primærhelsetjenesten. Det finnes ikke et klart skille mellom et uproblematisk alkoholbruk på den ene siden og et alkoholmisbruk på den andre. Det er utviklet verktøy for å identifisere personer som har et risikofylt høyt alkoholforbruk og hjelpe dem til å drikke mindre. Internasjonale og norske evalueringer av dette tiltaket har vist gode resultater både på kort og lang sikt. Likevel er det bare i begrenset grad tatt i bruk i Norge, så her ligger det et potensial for helsetjenesten til å begrense alkoholrelaterte skader. Og det er ikke nødvendig at leger står for tiltaket, kanskje det er mer hensiktsmessig at sykepleiere utfører det, foreslår forfatterne.

Pris og tilgjengelighet
Regulering av pris og tilgjengelighet er tiltak som har vist seg å ha god effekt på omfanget av alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer som for eksempel vold. Det viser seg at høyere priser og mer begrenset tilgjengelighet følges av lavere etterspørsel og mindre problemomfang - både i befolkningen generelt, blant ungdom og blant dem som drikker svært mye.

Norge har et høyt avgiftsnivå og fører en restriktiv alkoholpolitikk, og det vil trolig være politisk vanskelig å trekke denne utviklingen enda lengre, i følge forfattene.

Jubileumsrapporter
Rapporten er en av tre jubileumsrapporter der SIRUS-forskere bruker norsk og internasjonal kunnskap for å forsøke å svare på sentrale spørsmål innenfor rusmiddelfeltet i Norge. De to andre tar for seg bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler og skader og problemer knyttet til bruk av alkohol, narkotika og tobakk.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.