Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge

Forskningskartlegging

Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge

Publisert Oppdatert

Det er godt dokumentert at screening med undersøkelse for okkult blod i avføring eller sigmoidoskopi reduserer dødeligheten av kolorektal kreft. Hvor stor nedgangen i dødelighet av kolorektal kreft vil være dersom et slikt program innføres i Norge, er ikke like klart.

Det er godt dokumentert at screening med undersøkelse for okkult blod i avføring eller sigmoidoskopi reduserer dødeligheten av kolorektal kreft. Hvor stor nedgangen i dødelighet av kolorektal kreft vil være dersom et slikt program innføres i Norge, er ikke like klart.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Fretheim A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-365-4

Hovedbudskap

Bakgrunn

Det samme gjelder i hvilket omfang vi kan forvente å se negative konsekvenser av screeningen. Det er uenighet om hvorvidt screening for kolorektal kreft kan forventes å bidra til redusert total dødelighet.

Oppdrag

Kunnskapssenteret er bedt om å belyse følgende problemstillinger:

Hvilke absolutte helsegevinster og utfordringer med falske positive og ev. andre negative konsekvenser kan vi forvente ved innføring av screening for kolorektalkreft i Norge?

Hva er den rimelige forklaringen på at man ikke har klart å vise effekter på totaldødelighet i screeningstudier med undersøkelse for okkult blod i avføring?

Hovedfunn

  • Et nasjonalt, norsk screeningprogram med testing for okkult blod i avføring eller med sigmoidoskopi kan forventes å føre til mellom 50 og 300 færre dødsfall som følge av kolorektal kreft, per år
  • Ved undersøkelse for okkult blod i avføring vil flertallet av de positive prøvene være falske positive (i størrelsesorden 2000-3500 personer hvert år).
  • Alvorlige negative hendelser som følge av oppfølgingsundersøkelser med koloskopi må påregnes – et sted mellom 10 og 100 per år
  • Noen få av disse vil være tarmperforasjoner
  • Resultatene som foreligger tyder på at screening med sigmoidoskopi gir redusert total dødelighet. Det er mer usikkert om det samme er tilfelle ved undersøkelse for okkult blod i avføring