Hopp til innhold

Rapport

Forebygging av postoperative infeksjoner

En nasjonal pasientsikkerhetskampanje er gjennomført. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, ble det foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forebygge postoperative infeksjoner, fortrinnsvis ved operasjoner overvåket av Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS).

En nasjonal pasientsikkerhetskampanje er gjennomført. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, ble det foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forebygge postoperative infeksjoner, fortrinnsvis ved operasjoner overvåket av Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS).


Hovedbudskap

Oppdrag

Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011.

 Hovedkonklusjoner

  • Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt, åpne hofteproteseoperasjoner, åpen fjerning av blindtarm, åpen fjerning av galleblære og åpne hjerteoperasjoner kan gi reduksjon av postoperative infeksjoner (middels til høy kvalitet).
  • Antibiotikaprofylakse ved laparaskopisk fjerning av galleblære påvirker trolig ikke antallet postoperative infeksjoner (lav kvalitet).
  • For operasjonene nevnt ovenfor er det utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere om antibiotikaprofylakse kan gi nedsatt dødelighet.
  • Det er usikkert om fjerning av hår i seg selv kan gi færre postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet).
  • Fjerning av hår før operasjon ved klipping kan gi færre sårinfeksjoner sammenlignet med fjerning av hår med barbering  (lav kvalitet).
  • Det er usikkert om streng blodglukosekontroll kan gi reduksjon av postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet).
  • Det er usikkert om opprettholdelse av normal kroppstemperatur kan gi færre postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet).

Konklusjonene er basert på gjennomgang av oppsummert forskning i fire Cochrane-oversikter, to systematiske oversikter og tre kunnskapsbaserte retningslinjer.

 

 

Nedlastbar pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Lauvrak V, Norderhaug IN, Juvet LK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-385-2