Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. MS-medisiner - en metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner. I denne nye metodevurderingen vi nå gjør, har vi inkludert to nye medisiner for MS.

 2. Muggsopp-partikler i inneluft (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Veterinærinstituttet (VI) og Folkehelseinstituttet.

 3. Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av to separate læringsnettverk, ett rettet mot eldre og kronisk syke og ett rettet mot rus og psykisk helse.

 4. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (prosjektbeskrivelse)

  Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet understøtter Nye Metoder med metodevurderinger.

 5. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009/2010 ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

 6. Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse)

  Er det en sammenheng mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt?

 7. Nedtrapping for gravide i LAR (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter for mor og barn av nedtrapping av vedlikeholdsbehandling med metadon eller buprenorfin under svangerskapet.

 8. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.

 9. NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (prosjektbeskrivelse)

  Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet.

 10. Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet.

 11. NoMIC (prosjektbeskrivelse)

  Det overordnede formålet med NoMIC er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperiode, og hvordan den utvikler seg i barnealderen.

 12. NorFlu (prosjektbeskrivelse)

  NorFlu er et forskningsprosjekt som undersøker eventuelle konsekvenser av å ha hatt influensa A(H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

 13. Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

 14. NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

 15. NUSS-studien: Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (prosjektbeskrivelse)

  Målet med undersøkelsen er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen ved å se på ungdoms sårbarhet for sykdommen.

 16. Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer.

 17. Omtaleprosjektet "Kort oppsummert" (prosjektbeskrivelse)

  Formidling og kritisk vurdering av systematiske oversikter.

 18. Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (prosjektbeskrivelse)

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 19. Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter.

 20. PAGE (prosjektbeskrivelse)

  PAGE undersøker om markører i blodet er forskjellige hos de som seinere har fått type 1 diabetes eller cøliaki sammenlignet med barn som ikke har disse sykdommene.