Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Alkohol og Opinionen

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Alkoholloven i en utelivskontekst

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge

  Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet

  Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

  Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

  Prosjektet ønsker å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

  Vi ønsker å studere om infeksjon/vaksinasjon av gravide mot pandemisk influensa har gitt beskyttelse hos nyfødte, samt varighet av beskyttelse hos mor og barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding

  NAV har bedt FHI om å utføre en systematisk oversikt over studier av effekt av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak blant langtidssykmeldte eller de som står i fare for langtidssykmelding.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 13. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Atrieflimmer og hjerneslag - et CVDNOR prosjekt

  Formålet er å studere forekomst og nye tilfeller av atrieflimmer, hjerneslag og atrieflimmer-relaterte hjerneslag, samt sosial ulikhet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR

  Formålet er å identifisere ulike faktorers betydning for utviklingen, årsaksmekanismer, og identifisere potensielle nye angrepspunkter for bedre forebygging av atrieflimmer og komorbide tilstander.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

  Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Avhengighet

  I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

  I dette prosjektet vil personer som er tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

  Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

  Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert