Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

 2. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

 3. Alkohol og Opinionen

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

 4. Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge

  Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

 5. Analyse av biomarkører i blodprøver fra deltagere i ABC-studien

  Studien skal identifisere miljømessige faktorer for å finne ut hva som kan forårsake autismespekterforstyrrelser.

 6. Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet

  Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil.

 7. Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.

 8. Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

  Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom.

 9. Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

  Prosjektet ønsker å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens.

 10. Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

  Vi ønsker å studere om infeksjon/vaksinasjon av gravide mot pandemisk influensa har gitt beskyttelse hos nyfødte, samt varighet av beskyttelse hos mor og barn.

 11. Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

  Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.

 12. Avhengighet

  I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer.

 13. Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

  I dette prosjektet vil personer som er tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen.

 14. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

 15. Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

  Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde.

 16. Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse.

 17. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

 18. Betydningen av hormonelle faktorer for kjønnsforskjeller i smerte

  Har tidlig pubertet og den totale eksponeringen for kjønnshormoner gjennom livet betydning for forekomst av kronisk smerte og for smertefølsomhet hos kvinner?

 19. Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn

  I dette prosjektet ønsker vi å undersøke de underliggende biologiske mekanismene ved influensainfeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet.

 20. Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse

  Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her.