Hopp til innhold

Elisabet Esbjerg Storvoll

Fagdirektør, Ph.D. i Psykologi

Bilde av Elisabet Esbjerg Storvoll

Faglig bakgrunn

Elisabet E. Storvoll har hovedfag i psykologi fra NTNU (1994) og doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2004). Storvoll har tidligere arbeidet ved Nord-Trøndelagsforskning (1994-95), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA; 1995-2004) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS; 2004-2015). Hun har vært ved Folkehelseinstituttet siden januar 2016. I sin forskning har Storvoll først og fremst vert opptatt av alkoholrelaterte skader og problemer, oppslutning om alkoholpolitikken, ungdoms rusmiddelbruk, antisosial atferd, kroppsoppfatning og evalueringer av forebyggende tiltak.

Prosjekter og publikasjoner

Kontakt

Mobil: 938 22 542

Besøksadresse

Sandakerveien 24c, Bygg B, 0473 Oslo

Vis i kart