Hopp til innhold

Elisabet Esbjerg Storvoll

Fagdirektør, Ph.D. i Psykologi

Ledelse og stab for psykisk og fysisk helse

Bilde av Elisabet Esbjerg Storvoll

Kontakt

Mobil: 938 22 542

Send e-post

Besøksadresse

Sandakerveien 24c, Bygg B, 0473 Oslo

Vis i kart

Faglig bakgrunn

Elisabet E. Storvoll har hovedfag i psykologi fra NTNU (1994) og doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2004). Storvoll har tidligere arbeidet ved Nord-Trøndelagsforskning (1994-95), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA; 1995-2004) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS; 2004-2015). Hun har vært ved Folkehelseinstituttet siden januar 2016. I sin forskning har Storvoll først og fremst vert opptatt av alkoholrelaterte skader og problemer, oppslutning om alkoholpolitikken, ungdoms rusmiddelbruk, antisosial atferd, kroppsoppfatning og evalueringer av forebyggende tiltak.

Publikasjoner