Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Direktørstab»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Direktørstab

Avdeling

Direktørstab

Direktørens stab koordinerer og støtter Direktørens hovedaktiviteter og prioriteringer både internt i instituttet og i kontakten med omverdenen.


Direktøren treng ulike former for støtte og kapasitet for å leie instituttet på ein god måte. Leiarar og tilsette i områda gjev fagleg støtte og stiller med innanfor sine ulike ansvarsområde. Instituttstab og kommunikasjonsavdelinga gjev støtte og stiller med kapasitet innanfor sine ansvarsområde. Direktørstaben sørgjer for at desse ressursane samarbeider og er koordinerte og tilgjengelege for direktøren på ein hensiktsmessig måte.  

Direktørstaben er sekretariat for direktøren og leiinga i Folkehelseinstituttet. Staben gjer faglege førebuingar for direktøren, følgjer opp styringsdialogen med Helse- og omsorgsdepartementet, koordinerer samarbeidet med Helsedirektoratet og andre samarbeidspartnere (på toppleiarnivå) og koordinerer oppfølging og vidareutvikling av strategi og organisering. De tilsette i direktørstaben har ulike roller i oppdrag, utval og prosjekt på tvers i instituttet på vegne av direktøren og dei bestiller, bidrar til og leverer analyser og strategiske vurderingar etter kva direktøren har behov for.

Assisterande direktør  

Assisterande direktør har ansvar for å gjennomgå drifta i instituttet, sikre at vi er rusta for framtida med tanke på økonomisk berekraft, behov for digitalisering og utvikling og eksterne krav. Stillinga er tillagt særleg ansvar for tverrgåande aktivitetar, inkludert digitalisering, utvikling av verksemda og finansieringsmetoder. Assisterande direktør har ansvar for å følgje opp større satsingar og tverrgåande aktivitetar, og bidra til optimal utnytting av ressursane i instituttet. Assisterande direktør rapporterer til direktør og er medlem av toppleiargruppa.

Internrevisjonen

Seksjon for internrevisjon skal fremma og verna FHIs verdiar ved å gi risikobaserte objektive stadfestingar, råd og innsikt. Seksjon for internrevisjon skal dekke heile instituttet og rapporterer direkte til direktøren.

Seksjonen er ein uavhengig, objektiv stadfestings- og rådgivingsfunksjon som skal tilføra meirverdi og forbetra organisasjonsdrifta. Internrevisjonen skal bidra til at FHI oppnår måla sine ved å evaluera og betra drifta gjennom å vurdera og foreslå betringar i prosessar for styring og kontroll. Internrevisjonen skal ikkje ha operasjonelt ansvar eller mynde, og vil ikkje involvera seg i aktivitetar som kan påverka sjølvstendet eller objektiviteten.

Revisjonsoppdraga kan omfatta alle område relaterte til styring av instituttet, risikostyring og kontroll. Internrevisjonen skal følgja opp korleis organisasjonen handterer dei oppmodingar som blir gitte i gjennomførde revisjonar. Kvart år utarbeider Internrevisjonen ein revisjonsplan som blir godkjend av direktøren. I utarbeiding av årleg revisjonsplan involverer Internrevisjonen alle områdedirektørane. Internrevisjonen leverer årsrapport til direktøren.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Direktør

Camilla Stoltenberg

Mobiltelefon: 91 19 55 62

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg

Direktør, Dr.med.

M: 911 95 562

Bilde av Geir Bukholm

Geir Bukholm

Assisterende direktør, Professor dr. med.

M: 992 91 018

Bilde av Gun Peggy Strømstad Knudsen

Gun Peggy Strømstad Knudsen

Assisterende direktør, PhD

M:

Ansatt bilde

Eirik Frønæs Vikum

BA MD PhD

M: 478 97 029

Bilde av Gunhild Wøien

Gunhild Wøien

Stabssjef, Cand.polit.

Tlf:

M: 917 62 570

Ansatt bilde

John-Arne Røttingen

Bilde av Monica Follesø Børmo

Monica Follesø Børmo

Senior rådgiver

M: 468 44 678

Bilde av Per Minor Magnus

Per Minor Magnus

Avdelingsdirektør, dr.med

M: 926 83 119

Bilde av Therese Kari Øgaard

Therese Kari Øgaard

Spesialrådgiver

Tlf:

M: 996 33 093

Ansatt bilde

Berit Ragnhild Svellingen

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Dag Forbord

Seniorrådgiver

M: 934 03 030

Ansatt bilde

Kjersti Haugan

Personvernombud (PVO), Cand. jur.

M: 951 07 312

Ansatt bilde

Wenche Jensen

Internrevisjonssjef, cand. polit.

M: 958 63 776