Hopp til innhold

Ledelse for instituttstab

Instituttstab bistår i den strategiske utviklinga til Folkehelseinstituttet og har arbeidsområde og ansvar som går på tvers av samfunnsoppdraget til instituttet.

Direktør for Instituttstab

Unni Marsteinstredet Aagedal

Fasttelefon: 21 07 62 26

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Dei tre hovudprosessane til instituttstab:

  • Støtte til styring, leiing og kontroll av instituttet, samt sikre etterlevelse av lover/forskrifter
  • Forvalte og utføre gjennomgåande administrative fellestenester
  • Forvalte og tilby interne driftstenester og lokalar

Instituttstab skal tilrettelegge for at brukarar kan løyse dei administrative oppgåvene sine til rett kvalitet og på ein effektiv måte slik at medarbeiderne får utført kjernedrifta ute i områda, innan gjelda rammebetingelser. Instituttstab har koordineringsansvar for kjerneoppgåva til instituttet «Organisasjon, leiing og kompetanse» og skal bidra til at strukturreforma, samhandlingsreforma og leiingsreforma lukkast.

Instituttstab består av fem avdelingar og tre seksjonar:

Sjå avdelingane sine eigne sider for meir informasjon:

Medarbeidere

Bilde av Unni Marsteinstredet Aagedal

Unni Marsteinstredet Aagedal

Direktør for Instituttstab, Master of Management

Tlf: 21 07 62 26

M: 957 65 849

Send e-post

Ansatt bilde

Tone Fiva

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 82 55

Send e-post