Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HR»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HR

Avdeling

HR

HR skal bidra til at leiinga treffer gode beslutninger ved å vera rådgjevar og premissleverandør til å sikre at vedtak om verksemda ivaretar omsyn til arbeidsmiljø, samarbeid og medverknad.


Avdelinga skal bidra til at heile organisasjonen jobbar med leiing og utvikling av kompetanse, organisasjon og medarbeidere for å underbygga Folkehelseinstituttet sitt mål. HR skal ha eit breitt og heilskapleg perspektiv på alle prosessar og rutinar, og sikre at administrative oppgåver understøtter god leiing og etterlevelse av lov og avtaleverk.

Seksjon for personal og lønn er knytt til HR-avdelinga. Seksjonen har ansvaret for personaladministrasjon, lønnsutbetaling og reiseoppgjer og andre oppgavepliktige ytingar. I tillegg ivaretar avdelinga administrative oppgåver knytt til ansettelse, tiltredelse, forvalting av arbeidsforholdet og fratredelse. Rapportering og innberetning til styresmakter og intern rapportering. Systemforvalting (lønns- og personalsystem i samarbeid med leverandør). Seksjonen er hovudansvarleg for kundetilhøvet DFØ på lønn og reiserekningar.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Anne Birgitte Wangensteen

Mobiltelefon: 91 81 45 10

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Anne Birgitte Wangensteen

Avdelingsdirektør HR, Cand Polit

M: 918 14 510

Ansatt bilde

Anne Buhaug

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Anne Holm Griesser-Stermscheg

Seniorrådgiver HR

Tlf:

M:

Bilde av Cathrine Fougner

Cathrine Fougner

Seniorrådgiver HR, Cand.mag.

M: 930 33 070

Bilde av Helen Elisabeth Vilmann-Hagen

Helen Elisabeth Vilmann-Hagen

Seniorrådgiver, Cand.Polit. Sosiologi

M: 971 29 967

Bilde av Kristine Gjerald

Kristine Gjerald

Seniorrådgiver, Master of Human Resource Management

M: 992 52 767

Ansatt bilde

Mette Nilsen

Seniorrådgiver HR, Master of Management

M: 915 87 750

Ansatt bilde

Norveig Retterholt Weider

Fagdirektør

M: 990 19 135

Bilde av Rune Grimnes

Rune Grimnes

Seniorrådgiver HR, Hovedfag i psykologi

M: 920 43 037

Ansatt bilde

Tove Lise Inderberg

Seniorrådgiver HR

M: 920 22 631

Bilde av Turi Ragnhild Brustad-Andreassen

Turi Ragnhild Brustad-Andreassen

Seniorrådgiver HR

Tlf:

M: 454 29 430

Ansatt bilde

Wenche Lillevik

Fagdirektør HR, Cand Polit

M: 913 95 994