Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Juridiske tjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Juridiske tjenester

Avdeling

Juridiske tjenester

Avdelinga arbeider primært med konkrete problemstillingar relatert til helseregister og samtykkebaserte helseundersøkingar, helseforsking, personvern og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.


Avdelinga gir råd i tilknyting til innsynsbegjæringer og offentleglova. Arbeidsoppgåvene varierer avhengig av behovet til brukarane, og inneber både direkte bistand og rådgivning. Ein stor del av arbeidet er knytt til forskingsprosjekt og andre samarbeidsprosjekt, og inkluderer kontraktsutforming og -forhandlingar.  

Avdelinga gir òg juridisk bistand til saksarbeidarar og andre i samband med forvaltingsspørsmål knytt til helseregister og helseundersøkingar, for eksempel tolking av lov og forskrifter (det vil si helseregisterlov og forskriftene til dei sentrale helseregistera). I det høvet har avdelinga direkte kontakt med for eksempel Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statistisk sentralbyrå med fleire.

Avdelinga gir òg råd og støytte til direktør og toppleiinga/områdeleiinga, og bistår på førespurnad i saker av instituttovergripande karakter.

Avdelinga utarbeider og har ansvar for utvalde kvalitetsdokument, og bistår forskarar i samband med søknader til blant anna REK og utarbeidelse av databehandlaravtaler. Avdelinga har vidare ansvar for å halda kurs i forskingsadministrasjonen med spesielt fokus på det juridiske ansvaret som påligger forskningsansvarleg institusjon og prosjektleiar.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Agnieszka Anna Zachariassen

Mobiltelefon: 92 45 53 52

Besøksadresse

Myrens verksted 6H

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Agnieszka Anna Zachariassen

Avdelingsdirektør, Cand Jur

M: 924 55 352

Ansatt bilde

Birgitte Wirum Sand

Seniorrådgiver, Cand Jur

Ansatt bilde

Christina Møllebro

Seniorrådgiver, Cand Jur

M:

Ansatt bilde

Emilie Lande

Rådgiver, Cand Jur

M: 941 30 596

Ansatt bilde

Felix Lous

Ansatt bilde

Henriette Hasner Hartmann

Seniorrådgiver/ Jurist, Jurist/Advokat

M: 908 89 609

Ansatt bilde

Ida Engkrog Brekke

Rådgiver, Cand Jur

M: 908 35 654

Bilde av Solveig Marie Meland

Solveig Marie Meland

Seniorrådgiver / Jurist, Advokat Emirata

M: 973 41 259