Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vanlige problemstillinger om koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Artikkel

Til helsepersonell:

Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.

Lege og pasient med skjema2.jpg

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.


Innhold på denne siden

Hvilke prøvesvar vises

 • Negative prøvesvar (siste 48 timer for norsk kontrollside og 72 timer for EU kontrollside).
 • Positive prøvesvar (som tegn på gjennomgått covid-19) siste 11-180 dager.
 • Merk at kun prøver registrert i MSIS vises. Verken prøvesvar eldre enn 6 måneder eller resultat av antistoffundersøkelser vil vises i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall vaksinedoser i grunnvaksinasjonen.

Hvilke prøvesvar ligger bak koronasertifikatet

Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistrene. Data om prøvesvar hentes fra MSIS labdatabasen. Følgende tester utført ved norsk laboratorium og teststasjon som er registrert i MSIS og vises under «Prøvesvar» på Helsenorge.no: 

 • PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) 
 • Antigen hurtigtest (ikke selvtest)

I tillegg hentes opplysninger om antistoffundersøkelse (IgG eller totalantistoff) som grunnlag for å vurdere om det er tilstrekkelig med kun en vaksinedose. 

Ved problemer med koronasertifikatet på grunn av prøvesvar: Sjekk «Prøvesvar» på Helsenorge.no 

 • Dersom resultatet vises korrekt i Prøvesvarvisning på Helsenorge, og har et gyldig resultat, bør personen ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015. 
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning, bør man ta kontakt med teststasjon/der man ble testet for å høre om resultatet har blitt eller skulle blitt rapportert til FHI. Hvis det har det, bør teststedet ta kontakt med laboratoriet dersom det foreligger feil i datagrunnlaget (feil dato, feil pasient, feil resultat og lignende). Flere laboratorier gjør ikke slike rettelser med mindre teststasjon opplyser om at det foreligger faktiske feil. 
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning og teststedet opplyser om at denne prøven ikke kan/skal rapporteres til MSIS (dette gjelder blant annet alle selvtester, enkelte antigen hurtigtester tatt utenom teststasjon/ legekontor, alle antistoff hurtigtester og alle prøver fra utlandet) bør personen ta antistoffserologi ved norsk laboratorium som rapporterer til MSIS senest samme dag som første vaksinedose 

Utfyllende informasjon om bruk av antistoffresultater i koronasertifikatet

 • Antistoffer kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom. Når det gjelder gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat, er det en forutsetning av man kjenner tidspunktet for sykdommen, i og med at varigheten av gyldig sertifikat er basert på dette. Dette kan ikke tidfestes ved hjelp av antistoffundersøkelse. 
 • For å regnes som fullvaksinert er det derimot ikke et krav om maksimal tid mellom sykdom og vaksine. Antistoffresultater kan dermed godkjennes som dokumentasjon for at man er fullvaksinert etter kun en vaksinedose, selv om de ikke gir tidsangivelse for infeksjon. Dette gjelder kun antistoffundersøkelser utført ved norsk laboratorium. 
 • Det er noe usikkerhet knyttet til spesifisitet av antistoffanalyser. Kryssreaksjoner forekommer, og man kan ikke sikkert utelukke at påviste antistoffer skyldes en uspesifikk reaksjon eller en tidligere infeksjon med andre koronavirus. Dette gjelder i større grad antistoffer mot nukleokapsidproteinet enn mot spike-proteinet.  
 • Påviste antistoffer i kombinasjon med klinisk sykdom anses som relativt sikker dokumentasjon på gjennomgått sykdom, men der påviste antistoffer er eneste dokumentasjon på infeksjon, er det større usikkerhet. Påviste antistoffer som ikke kan settes i sammenheng med enten kjent sykdom, klinisk mistanke om infeksjon eller epidemiologisk tilknytning til kjent tilfelle, bør ikke gi grunnlag for å tilby kun en dose. Derfor anbefales ikke en generell screening før vaksinasjon for å sjekke om en dose er nok.  
 • Det er ikke mulig å vurdere kliniske opplysninger eller gjøre tilføyelser om dette manuelt i koronasertifikatet, vi må basere dette på automatiske uttrekk og algoritmer basert på data i smittevernregistrene. Enkelte vil derfor ikke kunne få tidligere sykdom dokumentert selv om de er sikre på at de har gjennomgått infeksjon. Andre vil kunne få status som fullvaksinert etter en dose (pga påviste antistoffer), men bør allikevel anbefales to doser fordi sykdomstilfellet anses usikkert.  
 • Det er ikke mulig å verifisere gjennomgått infeksjon i koronasertifikatet etter at første vaksinedose er satt. Det finnes antistoffanalyser som kan brukes til å skille, men dette kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikatet.  
 • FHI anbefaler at man ved tvil om gjennomgått infeksjon tilbys to doser for å være sikker på at man er beskyttet.  

Vaksiner som gir koronasertifikat fra Norge 

Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistreneData om vaksinestatus hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Norge utsteder sertifikater basert på EMA-godkjente vaksiner og parallelle preparaterdet vil si vaksiner med tilsvarende sammensetning som er produsert på lisens av annen markedsfører (eksempelvis Covishield, som er den indisk produserte varianten av Vaxzevria) 

Følgende vaksiner kan registreres/etterregistreres i SYSVAK og gi mulighet til utstedelse av koronasertifikat fra Norge: 

 • Comirnaty (Pfizer BioNTechBNT162b2Tozinameran) 
 • Spikevax (Moderna, mRNA-1273) 
 • Janssen (Janssen–Cilag International NV, Johnson&JohnsonAd26.COV2.S) 
 • Vaxzevria (Astra Zeneca AZD1222) 
 • Covishield (Serum Institute of India, ChAdOx1_nCoV19) 

Visning av vaksine i koronasertifikatet 

EUs føring er at siste vaksinedose skal vises med to tall som utgjør en brøk. I grunnvaksinasjonen skal dette vises slik:  

 Siste vaksinedose vises som D/T (eksempelvis 1/2 eller «1 av 2») der: 

 •  D er: dosens nummer i en serie av vaksinedoser og  
 • T er: forventet doseantall basert på markedsføringstillatelsen*

*Merk at det totale doseantallet (kan reduseres med én ved gjennomgått covid-19 i grunnvaksinasjonen. Dette gjelder ikke for oppfriskningsdoser fordi gjennomgått sykdom da ikke sidestilles med én vaksinedose). 

Inntil grunnvaksinasjonen er fullført kan summen av brøken bli mindre enn 1, for eksempel for personer som har fått den første dosen av en vaksine som vanligvis gis i to doser («1 av 2»).  

Fordi EU har bestemt at sertifikatet skal være gyldig en begrenset periode etter grunnvaksinasjon, men ubegrenset etter ekstra doser, må det vises om det er gitt ekstra doser.

Ved ekstra doser er EUs føring da at den ekstra dosen skal reflektere hvor mange doser som krevdes i grunnvaksinasjonen: 

 • 3/3 viser at ekstra dose ble gitt dersom grunnvaksinasjon krevde to doser. Etter dette skal ekstra doser (X) vises med en identisk økning i teller og nevner, slik at summen av brøken alltid er 1: 
  • (3+X)/(3+X) = 1 (for eksempel 4/4 eller «4 av 4»)
 • 2/1 viser at det er gitt ekstra dose dersom grunnvaksinasjon ble fullført etter én vaksinedose, for eksempel med én-dose vaksine, eller ved kombinasjon av påvist covid-19 og en dose av to-dose vaksine. Etter dette skal ekstra (X) kun vises med økning i teller, for å skille dette fra andre dose i grunnvaksinasjonen, slik at summen av brøken er større enn 1:
  • (1+X)/1 > 1 (for eksempel 2/1 eller «2 av 1»)

 I den norske versjonen av EUs digitale koronasertifikat er det besluttet at:   

 • Telleren (D) gjengir antall tellende doser (for å være tellende må dosene være gitt i overensstemmelse med minste godkjente intervall for aktuelle vaksiner) med en øvre grense på 4. Dersom en person har fått flere enn 4 tellende doser vil den siste av disse vises som 4 uavhengig av hvor mange doser som er registrert i SYSVAK.    
 • Nevneren (N) er antallet forventede doser i grunnvaksinasjonen. Ved ekstra doser vil nevneren øke med 1 hvis grunnvaksinasjon krever 2 doser. Det er satt en øvre grense på 4. Gjennomgått covid-19 påvirker visningen av vaksine kun i grunnvaksinasjonen. Da vil påvist covid-19 redusere nevneren med 1 slik at grunnvaksinasjonen regnes som fullført etter én vaksinedose. Merk at dette ikke gjelder for oppfriskningsdoser fordi gjennomgått sykdom da ikke sidestilles med én vaksinedose.    

 Nedenfor gjengis hvordan vaksinasjon vises i koronasertifikatet, og hva som vil vises hvis fullvaksinerte mottar ekstra doser (3. dose eller oppfriskningsdose). Oversikten baserer seg på at vaksinene er gitt i henhold til godkjent intervall og korrekt registrert i SYSVAK.  

Tabell 1: Visning av siste vaksinedose i koronasertifikatet 

Vaksinasjonsstatus før  videre vaksinering 

Visning før videre vaksinering 

Visning etter videre vaksinering 

1 to-dose vaksine

1 av 2  

2 av 2  

1 én-dose vaksine

1 av 1 

2 av 1

1 to-dose vaksine + gjennomgått covid-19  

1 av 1  

2 av 1

1 én-dose vaksine  + 1 to-dose vaksine

2 av 1

3 av 1

2 doser to-dose vaksine + gjennomgått covid-19

2 av 2

2 av 2

(1 to-dose vaksine + gjennomgått covid-19) + 1 to-dose vaksine

2 av 1

3 av 1

2 doser to-dose vaksine 

2 av 2  

3 av 3

3 doser to-dose vaksine

3 av 3 

4 av 4

 

 

 

Vær klar over at alle land har ulike regler for innreise, merk særlig at noen land krever et visst intervall etter siste vaksinedose.

Nedre grense for koronavaksineintervall

Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen, dermed blir kun den første dosen tellende. En vaksinedose må være gitt med tilstrekkelig intervall til tidligere dose for å være tellende.

Absolutt minimumsintervall defineres av vaksinen og datoen ved forrige tellende dose og er basert på EPAR-omtalen av produktet, det vil si gruppene som ble inkludert i produsentenes fase-3 studier. Unntakene fra dette prinsippet er Covishield (som tilsvarer Vaxzevria bare markedsført av annen produsent, og som derfor lener seg på Vaxzevrias studier og dermed håndteres basert på samme intervaller som Vaxzevria) og Janssen (som ikke har inkludert intervaller i sine studier siden den er markedsført som éndosevaksine). Dersom forrige tellende dose var Janssen vil sist satte dose definere minimumsintervall.

Merk at tellende doser kun forholder seg til absolutt minimumsintervall, ikke anbefalte intervaller. Dette gjelder uansett hvilken dose i rekken det er snakk om, også for oppfriskningsdoser.

Dosen som vises i sertifikatet er den siste som regnes som tellende, dersom dette ikke samsvarer med den siste dosen som ble gitt (og korrekte vaksinedata finnes i «Helseregistre- SYSVAK» på Helsenorge.no), kan det skyldes at intervallet var for kort til forrige tellende dose. Koronasertifikatet kan ikke ta hensyn til individuelle årsaker til for kort intervall.

Ettersom koronasertifikatet er et juridisk dokument må de underliggende reglene være like for alle, og fokus i utarbeidelsen av reglene har vært at de skal være i samsvar med legemiddelmyndighetenes godkjenning av vaksinene og EUs direktiver. 

Oversikt over intervall mellom koronavaksiner

Vaksinetype

Anbefalt minimumsintervall (dager)

Absolutt minimumsintervall (dager)

Absolutt maksimumsintervall

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

21

19

Ikke etablert

Spikevax (Moderna)

28

22

Ikke etablert

Vaxzevria (Astra Zeneca)

28-84

21

Ikke etablert

Covishield (Serum Inst. Of India)

28-84

21

Ikke etablert

Intervall for gyldig koronasertifikat

 • Grunnvaksinert:
  • 7 dager etter siste dose med to-dose vaksine (2 av 2) 
  • 21 dager etter vaksinedose med én-dose vaksine (1 av 1) 
 • Gjennomgått covid-19 før vaksinasjon
  • 7 dager etter siste dose hvis infeksjon inntrer minst 21 dager før vaksinasjon (1 av 1) 
 • Gjennomgått covid-19 etter vaksinasjon
  • 11 dager etter positiv test hvis infeksjon inntrer mer enn 21 dager etter vaksinasjon (1 av 1) 

Hjelpemiddel for beregning av intervaller: 

 • Dager regnes som kalenderdager og starter kl 00.00. 
 • Vaksinasjonsdato er dag 0. 
 • Dag som videre gir gyldig status (beskyttet eller fullvaksinert) er f.o.m. den dagen som er oppgitt (for eksempel, kl 00:00:00 dag 21 etter dose 1 gir status beskyttet). 
 •  En uke regnes som 7 kalenderdager. En måned regnes som 30 kalenderdager. 

Eksempel på tankegangen: 

Dose 1 av 2 på dag 0 gir gyldig status beskyttet fom dag 21 hvor minimumsintervallet er 21. 

Dag 0 er 03.06.21 

Dag 21 er 24.06.21 -> status beskyttet (og gyldig koronasertifikat) f.o.m 24.06.21 kl 00:00 

Illustrert i tabell: 

dag 0 

03.06.2021 

dag 1 

04.06.2021 

dag 2 

05.06.2021 

dag 3 

06.06.2021 

dag 4 

07.06.2021 

dag 5 

08.06.2021 

dag 6 

09.06.2021 

dag 7 

10.06.2021 

dag 8 

11.06.2021 

dag 9 

12.06.2021 

dag 10 

13.06.2021 

dag 11 

14.06.2021 

dag 12 

15.06.2021 

dag 13 

16.06.2021 

dag 14 

17.06.2021 

dag 15 

18.06.2021 

dag 16 

19.06.2021 

dag 17 

20.06.2021 

dag 18 

21.06.2021 

dag 19 

22.06.2021 

dag 20 

23.06.2021 

dag 21 

24.06.2021 

Intervall mellom koronasykdom og koronavaksine  

Primærvaksinasjon:

Sertifikat basert på gjennomgått sykdom er gyldig fra dag 11 – 180 i henhold til EUs regler, men i vaksinesertifikatet er det er ingen øvre grense for intervall mellom sykdom og vaksine. 

Koronasertifikatet består av 3 separate sertifikater som viser siste hendelse innenfor henholdsvis vaksine, gjennomgått covid-19 og negativ test. EU har gjort ett unntak fra dette, ved at gjennomgått infeksjon indirekte vises i vaksinedelen av sertifikatet for følgende gruppe: Personer som har gjennomgått covid-19 regnes som fullvaksinerte etter én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer (vises som «1 av 1») i primærvaksinasjonen. Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende i koronasertifikatet (som «1 av 2»). Personen vil da regnes som fullvaksinert etter den andre dosen («2 av 2») forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall. 

Oppfriskningsdose:

Både vaksinasjon og gjennomgått infeksjon regnes som immunologiske hendelser. FHIs betraktninger omkring hvordan påvist covid-19 etter fullvaksinasjon kan erstatte behovet for oppfriskningsdose med vaksine, er omtalt Informasjonsbrev 33, punkt 1. EU besluttet 20. desember å innføre en begrenset gyldighetsperiode på 270 dager for koronasertifikat basert på fullvaksinasjon (dvs «1 av 1» eller «2 av 2») fra og med 1. februar 2022. 

I tillegg vil ikke påvist covid-19 etter fullvaksinasjon erstatte, men utsetter behovet for oppfriskningsdose. I denne situasjonen vil man med et sertifikat basert på fullvaksinasjon som har utløpt, få et gyldig sertifikat basert på infeksjon dag 11-180 fordi man fikk påvist SARS-CoV2 i løpet av det siste halvåret av gyldighetsperioden for fullvaksinasjon. Dersom man trenger gyldig koronasertifikat, og derfor ønsker oppfriskningsdose, anbefaler FHI å vente så lenge som mulig før man tar oppfriskningsdosen.

Gjennomgått covid-19 etter fullvaksinasjon

Gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom, sammen med dokumentasjon på én vaksinedose, er tilstrekkelig for at man regnes som fullvaksinert i henhold til norske regler. Dette gir status som fullvaksinert med visning “1 av 1” i koronasertifikatet, og denne kombinasjonen godkjennes også i store deler av EU/ EØS. 

Folkehelseinstituttet anser også at påvist covid-19 hos fullvaksinerte mer enn 3 uker etter dose 2 (fullvaksinasjon) medisinsk sett for mange erstatter behovet for oppfriskningsdose, men i EU er det besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med én oppfriskningsdose.

Når EU innfører en standard gyldighetsperiode for koronasertifikat basert på fullvaksinasjon på 270 dager fra 1. februar 2022, vil påvist covid-19 hos fullvaksinerte i denne sammenheng ikke erstatte behovet for oppfriskningsdose. Man vil likevel en periode ha gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom. 

For folk i Norge som har tatt to vaksinedoser og senere gjennomgår covid-19, vil koronasertifikatet på et tidspunkt hverken være gyldig basert på vaksine (270 dager etter siste av de to dosene og/eller 180 dager etter positiv test). Dersom de trenger gyldig koronasertifikat, og derfor ønsker oppfriskningsdose, anbefaler vi at de venter så lenge som mulig før de tar oppfriskningsdosen.

I hht norske anbefalinger trenger ikke personer som har hatt fått to vaksinedoser og gjennomgått infeksjon en oppfriskingsdose. Enkelte vil ha et behov for et koronasertifikat som viser at de har fått tre doser. Kommunene kan velge å gi denne oppfriskingsdosen hvis dette ikke går på bekostning av andre med et større behov. En oppfriskingsdose bør ikke gis før 20 uker etter siste dose i primærserien og tidligst 3 uker etter gjennomgått infeksjon. For å redusere faren for plagsomme bivirkninger bør avstanden fra infeksjon til oppfriskingsdosen gjerne være så lang som 3 måneder.

Det er ingen øvre grense for når oppfriskningsdosen kan tas. Den vil gi gyldig sertifikat også hvis den gis senere enn 270 dager etter fullvaksinasjon.

Manglende samsvar mellom FHIs medisinske råd og EUs regler

Det er en forskjell i hvordan vi ser på effekten av gjennomgått covid-19 som erstatning for oppfriskningsdose. I Norge er vår medisinske vurdering at gjennomgått covid-19 i tillegg til to vaksinedoser gir svært god beskyttelse, og er en fullgod erstatning for en oppfriskningsdose. Men det er EU som avgjør hva som er gjeldende for de europeiske koronasertifikatene, og det må også Norge forholde seg til. For folk i Norge som har tatt to vaksinedoser og senere, har gjennomgått covid-19, men som trenger oppfriskningsdose for å få godkjent koronasertifikat, anbefaler vi at de venter så lenge som mulig før de tar oppfriskningsdosen.

Gjennomgått covid-19 i Norge (med dokumentasjon)

Det er enighet i EU om at koronasertifikat kan utstedes på grunnlag av kombinasjonen gjennomgått koronasykdom og vaksine. EU har lagt en føring om at vaksinen automatisk registreres som 1 av 1 i disse tilfellene (selv om vaksinetypen normalt krever 2 doser), dermed vil det indirekte komme frem at koronasertifikatet for vaksine er utstedt basert på at systemet også fanger opp gjennomgått sykdom. Følgende forutsetninger om testresultat fra MSIS gjelder for at koronasertifikatet skal registrere en person som fullvaksinert etter 1 dose: 

 • For PCR (eller tilsvarende NAT) og antigen hurtigtest må det være minimum tre uker mellom prøvetidspunkt og tidspunkt for vaksinedose. 
 • For antistoffer må prøven være tatt senest senest samme dag som første vaksinedose settes, og IgG eller totalantistoff er må være påvist 
 • Resultater av antistoffundersøkelser som ikke er rapportert til MSIS (som f.eks. antistoff hurtigtester) kan ikke brukes. 
 • Antistoffundersøkelser i prøver tatt etter at første dose er satt, kan ikke brukes.
 • Man kan oppfordre pasienter til selv å sjekke på Helsenorge.no at tidligere koronasykdom er registrert før de mottar første dose.  De må da sjekke vanlig Prøvesvarvisning, og ikke selve sertifikatet. Antistoffundersøkelser vises ikke i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall doser. 

Noen land anbefaler to doser vaksine til personer med gjennomgått covid-19. Det kan skape problemer med grensepassering for personer som har koronasertifikat basert på 1 av 1 dose vaksine (underforstått at de har gjennomgått sykdom med norsk dokumentasjon). Alle som planlegger utenlandsreiser rådes til å sette seg inn i destinasjonens innreiseregler, for eksempel gjennom nettsiden Re-open Europa og Reiseklar-appen. Det er åpnet for individuelle avgjørelser rundt personer som vurderer å ta en andre vaksinedose for å få mulighet til grensepassering til land som krever to vaksinedoser etter gjennomgått covid-19. Avgjørelsen om videre vaksinering må tas i samråd mellom innbygger og helsepersonell, hvor helsepersonellet kan tilby følgende relevant informasjon:  

 Argumenter for å ikke vaksinere ytterligere: 

 • Studier viser at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19.  
 • Det er mulig å passere grensen til flere land basert på kombinasjonen av gjennomgått covid-19 og en vaksinedose, der dosen vises som 1 av 1. Det er også i mange tilfeller mulig å passere grenser basert på negativ test. Perioden der koronadata må vises ved grensepassering blir i de fleste land antakelig relativt kort.

 Argumenter for å tilby andre vaksinedose: 

 • Enkelte land aksepterer ikke innreise basert på kombinasjonen av gjennomgått covid-19 og en vaksinedose, der dosen vises som 1 av 1. Dette er særlig viktig for personer med hyppig behov for grensepassering til slike land, eller andre tungtveiende grunner til koronasertifikat.
 • Risikoen for bivirkninger anses foreløpig ikke stor. Studier som har observert bivirkninger av vaksinasjon hos personer som har gjennomgått covid-19 viser ikke høyere forekomst av bivirkninger ved 2 enn 1 dose.

Når det gjelder gruppene som er anbefalt ekstra dose utover fullvaksinasjon med to vaksinedoser, gjelder det at gjennomgått covid-19 minst 3 uker etter siste dose erstatter behovet for en oppfriskningsdose (jf informasjonsbrev 33)Sertifikatet vil ikke påvirkes (siste dose vises som «2 av 2»). EU har ikke lagt føringer for om – og i så fall hvordan - to vaksinedoser i kombinasjon med gjennomgått covid-19 skal vises i koronasertifikatet, men i tilfelle dette på sikt skal fremgå av sertifikatet minner FHI om at alle som tester positivt ved selvtest bør få denne bekreftet med test som rapporteres til MSIS.  

Gjennomgått covid-19 i utlandet (utenlandsk dokumentasjon)

Et norsk koronasertifikat basert på kombinasjon av vaksinasjon og gjennomgått infeksjon krever at opplysninger om vaksinasjon og test er registrert i henholdsvis SYSVAK og MSIS. Prøveresultater fra utlandet vises ikke i det norske koronasertifikatet, og kan heller ikke brukes som grunnlag for å vise status som beskyttet eller for beregning av antall vaksinedoser. Etterregistrering av prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet til MSIS er ikke mulig. Opplysninger i MSIS er regulert i MSIS-forskriften. MSIS skal inneholde informasjon om personer i Norge, så det åpner ikke for registrering av prøvesvar fra andre land for personer som ikke lenger er syke. Meldeplikten til MSIS er avgrenset til helsepersonell, og svar på koronaprøver meldes til MSIS fra norske laboratorier basert på meldingskriterier, i tråd med meldeplikt i MSIS-forskriften § 2-3.

 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet før første vaksinedose, kan man senest på vaksinasjonsdagen ta antistoffserologi (ikke hurtigtest) som blir registrert i MSIS-labdatabasen og vises på helsenorge.no. Dette gir gyldig norsk koronasertifikat etter én dose av en vaksine som normalt gis som to doser.
 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet etter første vaksinedose, eller dersom antistoffer ikke ble påvist før første vaksinasjon vil man ikke ha mulighet til å få gyldig norsk dokumentasjon på gjennomgått covid-19 i form av påviste antistoffer, fordi man uansett forventer antistoffrespons etter vaksinasjon.

Fordi den individuelle risikoen for bivirkninger grunnet tre immunologiske hendelser (gjennom to doser vaksine og en infeksjon) anses som relativt liten anbefaler FHI at personer i den andre gruppen tilbys fullvaksinering i Norge etter det aktuelle preparatets vaksinasjonsregime, men åpner for individuelle valg i samråd mellom helsepersonell og innbygger. Her er litt relevant informasjon til personer i denne gruppen: 

 Argumenter for å ikke vaksinere ytterligere: 

 • Studier viser at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19.  
 • Det er mulig å få koronasertifikat for grensepassering og innenlands bruk basert på negativ test. Perioden der koronadata må vises ved grensepassering blir i de fleste land antakelig relativt kort.

 Argumenter for å tilby andre vaksinedose: 

 • Det norske koronasertifikat vil ikke være gyldig uten to doser når man ikke har norsk dokumentasjon på gjennomgått sykdom. Dette er særlig viktig for personer med hyppig behov for grensepassering.
 • Risikoen for bivirkninger anses foreløpig ikke stor. Studier som har observert bivirkninger av vaksinasjon hos personer som har gjennomgått covid-19 viser ikke høyere forekomst av bivirkninger ved 2 enn 1 dose.

Vaksinert med nylig EMA-godkjente og ikke-EMA godkjente vaksiner i utlandet 

Det er foreløpig kun mulig å etterregistrere disse vaksinene satt i utlandet i SYSVAK:

 • Comirnaty
 • Spikevax 
 • Janssen
 • Vaxzevria
 • Covishield

Det pågår prosesser for å avgjøre om vaksiner som har nådd en avgjørelse på WHOs emergency use listing, men ikke er EMA-godkjente (eller parallelle sublisensierte produkter) også skal gi mulighet for innreiseetterregistering SYSVAK og utstedele av koronasertifikat i Norge. Dette dreier seg om: 

 • CoronaVac (Kan gi innreie)
 • Covilo (Covid-19 vaccine BIBP/BBIBP-CorV/Sinopharm) 
 • Covaxin (Bharat Biotech, BBV152) 

Nylig EMA-godkjente vaksiner skal også gi mulighet for innreise, etterregistering i SYSVAK og utstedele av koronasertifikat i Norge. Dette dreier seg om: 

 • Nuvaxovid (Kan gi innreise)

Personer som har fått andre vaksiner enn de som i øyeblikket gir mulighet for utstedelse av koronasertifikat i Norge, bør informeres om at muligheten for å få koronasertifikat i Norge på sikt er avhengig av hvordan denne vaksinen ligger an i WHO. Det er først når vaksinen har nådd en avgjørelse i WHO at prosessen med å vurdere innreise og SYSVAK-registrering starter. 

Samtidig bør det nevnes at detkontinuerlig utvikles løsninger for å verifisere dokumentasjon fra flere land ved innreise til Norge. Det innebærer at personer som har verifiserbar dokumentasjon fra land som er koblet til EUs gatewaykan bruke denne ved innreise til Norge, dersom de er vaksinert med en vaksinetype som gir mulighet for innreise.

Les mer om hvilke land som har utviklet verifiserbar dokumentasjon som aksepteres ved innreise til Norge her. Merk at mange land aksepterer dokumentasjon som i mindre grad er verifiserbarDen reisende kan finne mer informasjon i for eksempel Reiseklar-appen og Re-open EU.

Personer som er vaksinert i utlandet med vaksiner som ikke kan etterregistreres i SYSVAK ber ofte om ekstra vaksinedoser i Norge for å sikre seg koronasertifikat. FHI anbefaler tilbakeholdenhet med vaksinasjon av denne gruppen ettersom vi foreløpig har lite kunnskap om vaksinekombinasjoner som inkluderer ikke-EMA-godkjente vaksiner. Immunologisk sett bør dosene antakelig gis med langt intervall for å unngå bivirkninger. Dersom en individuell vurdering av nytte og risiko taler i retning av vaksinasjon er FHIs råd som følger:  

 • Delvis vaksinerte kan få tilbud om vaksinedose 2 i Norge. Siden ikke-EMA-godkjente vaksiner ikke kan etterregistreres i SYSVAK må de tilbys 2 vaksinedoser i Norge for å registreres som fullvaksinerte i koronasertifikatet. Doseintervall (til deres 3. dose og 4. dose) bør antakelig være opp mot øvre anbefalte intervall.  
 • Fullvaksinerte anbefales enn så lenge ikke videre vaksinering i Norge, med mindre de tilhører gruppene som har fått anbefalt ekstra dose eller har svært gode grunner til å få et koronasertifikat snarlig. De samme vurderingene rundt doseintervall vil bli aktuelle for denne gruppen. 

Etterregistrering av vaksiner fra utlandet  

FHI har laget en retningslinje for hvordan følgende koronavaksiner som er gitt utenfor Norge kan etterregistreres i SYSVAK.

Personer som har fått disse vaksinene i et av landene som er koblet til verifikasjonsløsningen EU gateway bør primært benytte verifiserbar dokumentasjon fra det aktuelle landet for grensepassering, smittesporing og karantene. Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan nevnte vaksiner etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.   

Det er ikke en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge. Mulige aktører som kan bistå med dette er: Fastleger, kommunehelsetjeneste og privat helsetjeneste. Folkehelseinstituttet kan ikkeetterregistrere koronavaksiner. 

Koronasertifikat ved reise til land som krever homolog vaksinasjon  

FHIs anbefalinger for personer som ønsker to doser av samme vaksinetype for å kunne reise til land som krever dette:  

1. Det medisinske perspektivet

Målet med koronavaksinasjonsprogrammet har vært å sikre at flest mulig oppnår god beskyttelse mot Covid-19-sykdom. Når det gjelder kombinasjon av ulike vaksiner (såkalt mix-and-match eller heterolog vaksinasjon) har praksis variert i flere land. Studiene som ligger bak vaksinenes markedsføringstillatelser er basert på homolog vaksinasjon. Særlig land med rikelig tilgang på vaksiner (for eksempel USA og Israel) har anbefalt dette regimet. Stadig flere land aksepterer innreise med ulike vaksiner

Folkehelseinstituttets vurdering er at kombinasjon av vaksiner gir like god beskyttelse og ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. Vi finner ikke medisinsk grunnlag for å kreve vaksinering med samme type vaksine, særlig ikke i en situasjon med pågående pandemi og global vaksinemangel. 

2. Koronasertifikatet

Ved grensepassering forsøker land å sikre seg mot importsmitte. I EØS/Schengen brukes EUs digitale koronasertifikat, den norske versjonen av dette er tilgjengelig i koronasertifikatet på Helsenorge. Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksine eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom.

Ved grensepassering må kontrollsiden for EU/EØS fremvises. EUs lovverk regulerer hvilken informasjon som er tilgjengelig i kontrollsiden for grensepassering, dvs at den samme informasjonen er tilgengelig uansett hvilket land som har utstedt sertifikatet. I vaksinedelen vises KUN siste dose vaksine, det vil si at mottakerlandet KUN får informasjon om siste vaksinedose (de kan dermed ikke oppdage det dersom forrige vaksinedose var av en annen type). EUs prinsipp i koronasertifikatet er at sertifikatet skal godtas av mottakerlandet dersom det er en del av vertslandets vaksinasjonsstrategi.

Stadig flere land utenfor Europa ønsker å koble seg på løsningen med EUs digitale koronasertifikat, i disse prosessene er EUs mål å sikre bilaterale avtaler som sørger for at EUs innbyggere får innreise til disse landene utenfor EU basert på dataene tilgjengelig i EUs digitale koronasertifikat. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet kontakt med flere av disse landene for å kartlegge innreisereglementet.  

Kun et fåtall land utenfor Europa er koblet til løsningen med EUs digitale koronasertifikat, det vil si at mange land krever annen dokumentasjon enn koronasertifikatet, for eksempel et vaksinasjonsbevis med detaljer om begge vaksinedosene – og dermed lettere oppdage at det er gitt ulike vaksiner. Hvis de ikke aksepterer innreise basert på dette kan de potensiellt nekte innreise, pålegge innreisetiltak som for eksempel karantene eller kreve test.

FHI anbefaler alle som planlegger reiser å sette seg inn i aktuelle landenes regler for innreise. Innbygger kan kontrollere sine egne data om vaksine ved å logge seg inn med bank-ID på Helsenorge; under «Vaksiner» vil koronavaksinene vises under fellesbetegnelsen «covid-19-vaksine», mens det under «Helseregistre – SYSVAK» vil være detaljert informasjon om hver vaksine (type, dato osv). Dokumentasjon på alle gitte doser kan fås ved å skrive ut vaksinasjonskort på norsk eller engelsk fra vaksinetjenesten på helsenorge.no.  

Dersom landet man reiser til stiller krav om detaljerte opplysninger som tid, sted, og vaksinetype for begge dosene (dvs dataene som finnes under «Helseregistre- SYSVAK») må det utstedes spesiell dokumentasjon for dette av vaksinasjonsstedet lokalt.  

Innreise til Norge med utenlandsk dokumentasjon

Hvilke land har utviklet koronadokumentasjon som godtas for innreise i Norge? 

I tillegg til EØS/Schengen-landene omtalt på Re-open EU har Norge utviklet verifikasjonsløsning og godtar innreise fra følgende land som i øyeblikket er koblet til verifikasjonsløsningen for EUs digitale koronasertifikat (EU gateway) 

Denne siden viser blant annet en oppdatert oversikt over hvilke land som er tilknyttet EUs digitale koronasertifikat. 

Hvilke vaksiner kan gi lettelser ved grensepassering til Norge?  

Verifiserbar utenlandsk dokumentasjon på vaksinasjon med vaksinene som gir mulighet til koronasertifikat fra Norge aksepteres for innreise. Liste over disse finnes i tabell 2.  

I tillegg pågår det prosesser for å avgjøre om verifikasjonsløsningen for grensekontroll ved innreise til Norge skal aksepterer ikke-EMA godkjente vaksiner som har nådd en avgjørelse i WHOsemergencyuse listingDette inkluderer i øyeblikket:  

 • Sinopharm BIBP (BejingInstituteofBiological Products) 
 • Covaxin(Bharat Biotech India) 

Tabell 2: Oversikt over koronavaksiner som kan gi norsk koronasertifikat og/eller verifiseres ved innreise til Norge.   

Vaksine 

Nådd avgjørelse i WHO EUL/PQ 

Kan verifiseres ved innreise til Norge  

Kan registreres i SYSVAK og gi norsk koronasertifikat  

EMA-godkjent  

Comirnaty 

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Spikevax 

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Janssen 

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Vaxzevria 

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Covishield   

Ja  

Ja  

Ja  

Nei 

CoronaVac  

Ja  

Ja  

Nei  

Nei 

Sinopharm BIBP

Ja  

Nei 

Nei  

Nei 

Covaxin

Ja

Nei

Nei

Nei

Nuvaxovid

Nei

Ja

Nei

Ja

Koronasertifikat for barn og unge 

FHI anbefaler generelt reisende å planlegge i god tid og sette seg inn i gjeldene krav for alle planlagte grensepasseringer. Dette kan være særlig viktig ved reise med mindreårige. Merk at land praktiserer ulike aldersgrenser hvor de tillater barn under en viss alder å grensepassere uten dokumentasjon, eventuelt med et krav om at barnet reiser i følge med voksen som har gyldig dokumentasjon. 

Barn under 16 år skal ikke fremvise koronasertifikat innenlands i kommuner som har tatt dette i bruk for å kunne gi lettelser i smitteverntiltak. 

Foresatte har som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet for ungdom over 16 år, med mindre ungdommen har gitt fullmakt. Les mer om hvordan foresatte og ungdom over 16 år logger seg inn og bruker Helsenorge.  

Foresatte til barn under 16 år kan hente ut barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge, og velge barnet man vil hente sertifikatet til, klikke på fanen "vis kontrollside" og velge om man vil vise, laste ned eller printe ut sertifikatet.   

Koronasertifikat for 16-17 åringer 

Som omtalt under informasjon til befolkningen om vaksinering av barn og unge anbefaler FHI at 16-17 åringer får to vaksinedoser med 12 ukers intervall.  Intervallet kan reduseres til 8 uker dersom praktiske forhold tilsier det. Ønske om kortere intervall for å oppnå gyldig koronasertifikat for utenlandsreise er på generell basis ikke vektig grunn for å forkorte intervallet.  

Koronasertifikat for 12-15 åringer 

Som omtalt under informasjon til befolkningen om vaksinering av barn og unge anbefaler FHI at 12-15-åringer uten alvorlig grunnsykdom foreløpig kun tilbys 1 dose vaksine. Ønske om dose 2 for feriereiseer på generell basis ikke vektig grunn. Ved langvarige opphold i land med høyere smitteforekomst må det gjøres individuelle vurderinger rundt nytte og risiko. 

Reglene i det norske koronasertifikatet er uavhengig av alder. Kontrollsiden for grensepassering (EU/EØS) vil etter én dose ha en QR-kode der dosen vises som 1 av 2, når man eventuelt får andre dose vil QR-koden vise siste dose som 2 av 2. Det er kun noen få land som vil akseptere QR-koden med 1 av 2 for innreise. Med andre ord vil 12-15-åringer i all hovedsak ikke kunne reise på like vilkår som fullvaksinerte. Vi gjør oppmerksom på at mange land aksepterer nylig negativ test for grensepassering, eller gir mulighet for forkortet innreisekarantene ved negativ test i løpet av kort tid etter ankomst. 

Koronasertifikat for barn under 12 år 

Koronavaksinene er ikke EMA-godkjent for barn under 12 år. Enkelte barn vil forbigående ha gyldig sertifikat grunnet gjennomgått covid-19. For øvrig må barn benytte muligheten til å få gyldig sertifikat basert på negativ test. 

Koronasertifikat basert på vaksinasjon for personer uten norsk fødsels- eller d-nummer 

I slutten av november kom det en løsning der Helfo kan utstede koronasertifikat basert på vaksinasjon i Norge, for personer uten fødsels- eller d-nummer.  

For å kunne utstede et koronasertifikat til denne gruppen kreves det at koronavaksiner man har fått i Norge etterregistreres i SYSVAK først selv om vaksinasjonen(e) er registrert lokalt i et journalsystemEtterregistreringen gjøres i løsningen av Helfo. Etter at vaksinasjonen er registrert i Helfo sitt system, vil de kunne generere utskrift av koronasertifikat.  

Det er innbygger selv som må be om utskrift av koronasertifikat fra Helfo, og relevant informasjon står beskrevet på Helsenorge.no om hvordan man går frem. 

Merk at denne løsningen foreløpig ikke kan utstede koronasertifikat for personer som har gjennomgått koronasykdom dokumentert i Norge i Norge i kombinasjon med én vaksinedose gitt i Norge.  For å få et gyldig koronasertifikat med fullvaksinert-status, kreves det da to vaksinedoser for denne gruppen personer. Risikoen for bivirkninger anses foreløpig ikke stor. Studier som har observert bivirkninger av vaksinasjon hos personer som har gjennomgått covid-19 viser ikke høyere forekomst av bivirkninger ved 2 enn 1 dose. 

Ved problemer med koronasertifikat på grunn av vaksiner: Sjekk «Vaksiner» og «Helseregistre  SYSVAK» på Helsenorge.no 

 • Dersom vaksinasjonsstatus vises korrekt i «Vaksiner» og «Helseregistre -SYSVAK» på Helsenorge.no må personen ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015.  
 • Dersom vaksinasjonsstatus mangler eller inneholder feil på Helsenorge.no må personen kontakte vaksinasjonssted for å få de til å registrere opplysningene dine i SYSVAK. I noen tilfeller ser det ut som registreringen er sendt inn til SYSVAK fra journalsystemet, men innbygger kan ikke gjenfinne vaksinasjonen i koronasertifikatet. Da har sannsynligvis ikke meldingen blitt sendt til SYSVAK. SYSVAK har utarbeidet en sjekkliste som veileder for å finne og rette feilen. Brukerstøtte til journalleverandør må bistå i at meldingen blir sendt inn til SYSVAK. Er det andre tekniske utfordringer med registreringer gjort fra journalsystem, må brukerstøtte til journalleverandør kontaktes. 

Kontraindikasjon mot vaksine 

Det finnes ingen mulighet for å registrere kontraindikasjon mot vaksine i koronasertifikatet. Det kan være mange grunner til at personer ikke vaksineres: gravide i 1. trimester, enkelte med tidligere alvorlig allergisk reaksjon eller bivirkninger knyttet til første dose (peri- eller myokarditt), i tillegg tilbys ikke små barn vaksine og større barn oppnår ikke status som fullvaksinert, enkelte ønsker ikke vaksiner, og noen er ikke vaksinert grunnet problemer med innkalling eller kommunikasjon.

Personer som ikke har gyldig koronasertifikat basert på vaksine anbefales å undersøke om negativ test gir lik mulighet til gyldig koronasertifikat der de ønsker adgang (mer informasjon om innreiseregler til ulike land i Reiseklar-appen og på https://reopen.europa.eu/en). Den reisende anbefales å planlegge reisen i god tid, inkludert å å sette seg inn i det enkelte lands innreiseregler og dokumentasjonskrav. 

Batchnummer vises ikke i koronasertifikatet på 1. dose, men det er korrekt meldt fra journalsystemet

 • På grunn av en feil med SYSVAK-registeret frem til mars i år, ble ikke batchnummer registrert i journalsystemet og sendt inn som ebXML-meldinger, lagret i SYSVAK sin database. Dette innebærer at batchnummeret ikke vises på de vaksinedosene som ble registrer i SYSVAK før mars 2021.
 • Problemet er løst nå, men for disse registreringen vil derfor ikke batchnummer fremkomme ved søk på vaksinasjonsstatus i SYSVAK. Den eneste muligheten for å få lagret batchnummeret, er å sende vaksinasjonsmeldingen på nytt. Dette er ikke nødvendigvis anbefalt fordi det er en risiko for at feil kan oppstå.
 • Batchnummer har ikke noe å si for gyldigheten i koronasertifikatet, og det er derfor ikke ansett som nødvendig å skulle melde inn vaksinasjoner på nytt.

 

Historikk

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: I avsnittet "Hvordan får man et gyldig koronasertifikat med en vaksinedose i kombinasjon med gjennomgått sykdom?" endret "for" til "før" i setningen "For antistoffer må prøven være tatt senest dagen før første vaksinedose, og IgG eller totalantistoff er påvist".

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet, og lagt til avsnitt om "Råd om ekstra vaksinedose til personer som er fullvaksinert basert på kombinasjon av vaksine og infeksjon fra utlandet". 

22. september 2021: Store strukturelle endringer. Nye avsnitt om barn og koronasertifikat mm.

24. september 2021: Lagt til tabell med absolutte minimumsintervall

01. september 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endring i tellemåte.

07. oktober 2021: Fjernet informasjon som omhandlet det norske koronasertifikatet.

09. november 2021: Oppdaterte flere avsnitt og omstrukturert innholdet.

06. desember 2021: Små tekstlige justeringer og oppdatering knyttet gjenoppretting av norsk kontrollside. 

09. desmber 2021: Lagt til avsnitt om koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer.

21. desmber 2021: Lagt til informasjon tilknyttet nylig EMA-godkjent vaksine.

11.01.2022: Omstrukturering av ulike avsnitt, oppdatert informasjon knyttet til regelendring om 270 dagers gyldighet for vaksinasjon.

17.01.2022: Endret informasjon knyttet til visning av doser.