Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vanlige problemstillinger om koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Artikkel

Til helsepersonell:

Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.

Lege og pasient med skjema2.jpg

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.


Innhold på denne siden

Hvilke prøvesvar vises:

 • Kun gjennomgått sykdom siste 6 måneder vises i koronasertifikat
 • Verken prøvesvar eldre enn 6 måneder eller resultat av antistoffundersøkelser vil vises i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall vaksinedoser

Hvilke prøvesvar ligger bak koronasertifikatet? 

Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistrene MSIS og SYSVAKResultater som bekrefter gjennomgått covid-19 basert på følgende tester utført ved norsk laboratorium som er registrert på MSIS og vises under «Prøvesvar» på Helsenorge.no hentes fra MSIS: 

 • PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) 
 • antigen hurtigtest 

I tillegg hentes opplysninger om antistoffundersøkelse (IgG eller totalantistoff) som grunnlag for å vurdere om det er tilstrekkelig med kun en vaksinedose. 

Ved problemer med koronasertifikatet på grunn av prøvesvar: Sjekk «Prøvesvar» på Helsenorge.no 

 • Dersom resultatet vises korrekt i Prøvesvarvisning på Helsenorge, og har et gyldig resultat, bør personen ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015. 
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning, bør man ta kontakt med teststasjon/der man ble testet for å høre om resultatet har blitt eller skulle blitt rapportert til FHI. Hvis det har det, bør teststedet ta kontakt med laboratoriet dersom det foreligger feil i datagrunnlaget (feil dato, feil pasient, feil resultat og lignende). Flere laboratorier gjør ikke slike rettelser med mindre teststasjon opplyser om at det foreligger faktiske feil. 
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning og teststedet opplyser om at denne prøven ikke kan/skal rapporteres til MSIS (dette gjelder blant annet alle selvtester, enkelte antigen hurtigtester tatt utenom teststasjon/ legekontor, alle antistoff hurtigtester og alle prøver fra utlandet) bør personen ta antistoffserologi ved norsk laboratorium som rapporterer til MSIS senest samme dag som første vaksinedose 

Utfyllende informasjon om bruk av antistoffresultater i koronasertifikatet: 

 • Antistoffer kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom. Når det gjelder gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat, er det en forutsetning av man kjenner tidspunktet for sykdommen, i og med at varigheten av gyldig sertifikat er basert på dette. Dette kan ikke tidfestes ved hjelp av antistoffundersøkelse. 
 • For å regnes som fullvaksinert er det derimot ikke et krav om maksimal tid mellom sykdom og vaksine. Antistoffresultater kan dermed godkjennes som dokumentasjon for at man er fullvaksinert etter kun en vaksinedose, selv om de ikke gir tidsangivelse for infeksjon.  
 • Det er noe usikkerhet knyttet til spesifisitet av antistoffanalyser. Kryssreaksjoner forekommer, og man kan ikke sikkert utelukke at påviste antistoffer skyldes en uspesifikk reaksjon eller en tidligere infeksjon med andre koronavirus. Dette gjelder i større grad antistoffer mot nukleokapsidproteinet enn mot spike-proteinet.  
 • Påviste antistoffer i kombinasjon med klinisk sykdom anses som relativt sikker dokumentasjon på gjennomgått sykdom, men der påviste antistoffer er eneste dokumentasjon på infeksjon, er det større usikkerhet. Påviste antistoffer som ikke kan settes i sammenheng med enten kjent sykdom, klinisk mistanke om infeksjon eller epidemiologisk tilknytning til kjent tilfelle, bør ikke gi grunnlag for å tilby kun en dose. Derfor anbefales ikke en generell screening før vaksinasjon for å sjekke om en dose er nok.  
 • Det er ikke mulig å vurdere kliniske opplysninger eller gjøre tilføyelser om dette manuelt i koronasertifikatet, vi må basere dette på automatiske uttrekk og algoritmer basert på data i smittevernregistrene. Enkelte vil derfor ikke kunne få tidligere sykdom dokumentert selv om de er sikre på at de har gjennomgått infeksjon. Andre vil kunne få status som fullvaksinert etter en dose (pga påviste antistoffer), men bør allikevel anbefales to doser fordi sykdomstilfellet anses usikkert.  
 • Det er ikke mulig å verifisere gjennomgått infeksjon i koronasertifikatet etter at første vaksinedose er satt. Det finnes antistoffanalyser som kan brukes til å skille, men dette kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikatet.  
 • FHI anbefaler at man ved tvil om gjennomgått infeksjon tilbys to doser for å være sikker på at man er beskyttet.  

Hvordan vises vaksinene?

EUs føring er at siste vaksinedose skal vises som en brøk (1/2, 2/2) for å angi hvor mange doser personen har fått (teller), og hvor mange doser personen skal få for å anses som fullvaksinert (nevner). I den norske versjonen av EUs digitale koronasertifikat er det besluttet at: 

 • Telleren gjengir antall tellende doser (i overensstemmelse med minste godkjente intervall for aktuelle vaksinetyper) med en øvre grense på 3. Dersom en person har fått flere enn 3 tellende doser vil den siste av disse vises som 3 uavhengig av hvor mange doser som er registrert i SYSVAK.  
 • Nevneren er antallet forventede doser i den lengste fullførte vaksinasjonsserien i et normalt vaksineløp. Dersom en person for eksempel har fått både vaksinen fra Janssen og Moderna, vil nevner være 2. Gjennomgått covid-19 reduserer nevneren med 1 hvis personen har fått kun 1 vaksinedose. 

Nedenfor gjengis hvordan vaksinasjon vil vises i koronasertifikatet. Noen av eksemplene er tenkte scenarioer som ikke er en del av anbefalingene i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Oversikten baserer seg på at vaksinene er gitt i henhold til godkjent intervall og korrekt registrert i SYSVAK. Merk at det skilles mellom Janssen og andre vaksiner som kan registreres i SYSVAK, bakgrunnen er at Janssen er den eneste av vaksinene som er markedsført som 1-doseregime. 

Slik vil vaksinevisningen i koronasertifikatet bli ved ytterligere vaksinasjon – avhengig av om du mottar Janssen eller annen type vaksine – dersom du var vaksinert på forhånd: 

Tabell 1: Eksempler på visning av ulike kombinasjoner med vaksinedoser

    Status før ekstra dose Ekstra dose IKKE Janssen Ekstra dose med Janssen
Status før ekstra dose dersom IKKE mottatt Janssen

1 dose 

1 av 2 

2 av 2 

2 av 2 

1 dose + gjennomgått covid-19 

1 av 1 

2 av 2* 

2 av 2* 

2 doser 

2 av 2 

3 av 2** 

3 av 2** 

3 doser 

3 av 2**

3 av 2** 

3 av 2** 

Status før ekstra dose dersom tidligere mottatt Janssen

1 dose Janssen  

1 av 1 

2 av 2* 

2 av 1** 

1 dose Janssen + gjennomgått covid-19  

1 av 1 

2 av 2* 

2 av 1** 

2 doser Janssen  

2 av 1** 

3 av 2** 

3 av 1** 

1 dose Janssen + 1 dose annen vaksine 

2 av 2** 

3 av 2** 

3 av 2** 

Vær klar over at alle land har ulike regler for innreise, merk særlig at: 

Feltene med stjerne (*): Disse personene var fullvaksinert FØR vaksinasjon, og har fått en ekstra dose. Siden kun siste vaksinedose vises i EUs sertifikat vil visningen av siste dose misoppfattes i kontrolløsningene ved grensepassering som at man ble fullvaksinert ved siste vaksinasjon. Dermed kan man en periode få forbigående problemer med grensepassering (alle land har ulike regler for hvor lang tid det må gå fra dose 2 av 2 til innreise).  

Feltene med to stjerner (**): Disse personene var fullvaksinert før siste vaksinasjon, det vil si at de har fått ekstra doser utover markedsføringstillatelsen til vaksinene.Ved grensepassering inn til Norge gir disse gyldig sertifikat og mulighet for grensepassering fra vaksinasjonsdagen, men praksis vil variere fra land til land. 

Hvilke vaksiner ligger bak koronasertifikatet? 

Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistrene MSIS og SYSVAKData om vaksinestatus hentes frå SYSVAK, se mer detaljert informasjon i tabell 1.  

Hvilke vaksiner kan gi lettelser i  norske innreiserestriksjoner? 

Det utvikles verifikasjonsløsninger for grensepassering inn til Norge basert på ikke-EMA godkjente vaksiner som har nådd en avgjørelse i WHOs emergency use listing (i øyeblikket dreier det seg om Covishield ®, Sinopharm og Sinovac(CoronaVac ®)).  

 Tabell 2: Oversikt over koronavaksiner som kan gi norsk koronasertifikat og/eller verifiseres ved innreise til Norge.  

 

Kan (etter-)registreres i SYSVAK og gi norsk koronasertifikat 

Kan verifiseres ved innreise til Norge 

EMA-godkjent 

Nådd avgjørelse i WHO EUL/PQ 

Comirnaty 

Pfizer BioNTechBNT162b2/Tozinameran 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Vaxzevria 

Astra Zeneca AZD1222 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Janssen, Ad26.COV2.S 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Spikevax 

Moderna, mRNA-1273 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Covishield  

Serum Institute of India,  (ChAdOx1_nCoV19) 

Ja 

Ja 

Nei

Ja 

Sinopharm 

BIBP, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) 

Nei 

Nei 

Nei

Ja 

Sinovac-CoronaVac  

COVID-19 Vaccine (Vero Cell), InactivatedCoronavacTM SinoVac, COVID-19 Vaccine (Vero Cell), InactivatedCoronavacTM 

Nei 

Ja 

Nei

Ja 

Ved problemer med koronasertifikat på grunn av vaksiner: Sjekk «Vaksiner» og «Helseregistre  SYSVAK» på Helsenorge.no 

 • Dersom vaksinasjonsstatus vises korrekt i «Vaksiner» og «Helseregistre -SYSVAK» på Helsenorge.no må personen ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015.  
 • Dersom vaksinasjonsstatus mangler eller inneholder feil på Helsenorge.no må personen kontakte vaksinasjonssted for å få de til å registrere opplysningene dine i SYSVAK. I noen tilfeller ser det ut som registreringen er sendt inn til SYSVAK fra journalsystemet, men innbygger kan ikke gjenfinne vaksinasjonen i koronasertifikatet. Da har sannsynligvis ikke meldingen blitt sendt til SYSVAK. SYSVAK har utarbeidet en sjekkliste som veileder for å finne og rette feilen. Brukerstøtte til journalleverandør må bistå i at meldingen blir sendt inn til SYSVAK. Er det andre tekniske utfordringer med registreringer gjort fra journalsystem, må brukerstøtte til journalleverandør kontaktes. 
 • Dersom vaksinasjonsstatus kun mangler i koronasertifikatet, ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015.  

Kontraindikasjon mot vaksine 

Det finnes ingen mulighet for å registrere kontraindikasjon mot vaksinering i koronasertifikatet. Det kan være mange grunner til at personer ikke vaksineres, for eksempel gravide i 1. trimester, enkelte med tidligere alvorlig allergisk reaksjon eller bivirkninger knyttet til første dose (peri- eller myokarditt), i tillegg tilbys ikke små barn vaksine og større barn oppnår ikke status som fullvaksinert. Enkelte ønsker ikke vaksiner, og noen er ikke vaksinert grunnet problemer med innkalling eller kommunikasjon. For å unngå forskjellsbehandling har EU hele tiden vektlagt at ikke-immuniserte (for eksempel personer som ikke kan ta vaksine) ved hjelp av negativ test skal ha like muligheter som immuniserte for grensepassering uten innreiserestriksjoner og uten flere smitteverntiltak enn det som vurderes som helt nødvendig og forholdsmessig. Pasienter som ikke har gyldig koronasertifikat basert på vaksine må benytte muligheten til å grensepassere med negativ test, som i de fleste EØS/Schengen-land gir like smidig grensepassering som fullvaksinering (se mer info om hvert land i Europa på https://reopen.europa.eu/en). Ved reise til land utenfor Europa anbefales den reisende å sette seg inn i det enkelte lands innreiseregler. 

Intervaller mellom koronavaksinedoser

Ingen øvre grense for koronavaksineintervall  

Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense på intervallet mellom koronavaksiner, hverken for barn eller vokse. Tilgjengelig immunologisk kunnskap tilsier at effekten av dose 2 vil være god, selv om intervallet mellom dosene blir lengre enn anbefalt.  

Ved innreise til Norge regnes den vaksinerte som beskyttet f.o.m 3 uker t.o.m. 14 uker etter første vaksinedose. Dersom det går 15 uker eller mer før 2. dose 2 gis anses man ikke som beskyttet før det har gått én uke etter 2. dose, uavhengig av hvor langt intervallet mellom dosene ender med å bli. Det er ulike regler for alle land. Dette er beskrevet her: Om koronasertifikat.

Nedre grense for koronavaksineintervall

Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen, dermed blir kun den første dosen tellende. En vaksinedose må være gitt med tilstrekkelig intervall til tidligere dose for å være tellende.

Absolutt minimumsintervall defineres av vaksinetypen og datoen ved forrige tellende dose og er basert på EPAR-omtalen av produktet, det vil si gruppene som ble inkludert i produsentenes fase-3 studier. Unntakene fra dette prinsippet er Covishield (som tilsvarer Vaxzevria bare markedsført av annen produsent, og som derfor lener seg på Vaxzevrias studier og dermed håndteres basert på samme intervaller som Vaxzevria) og Janssen (som ikke har inkludert intervaller i sine studier siden den er markedsført som éndosevaksine). Dersom forrige tellende dose var Janssen vil sist satte dose definere minimumsintervall.

Dosen som vises i sertifikatet er den siste som regnes som tellende, dersom dette ikke samsvarer med den siste dosen som ble gitt (og korrekte vaksinedata finnes i «Helseregistre- SYSVAK» på Helsenorge.no), kan det skyldes at intervallet var for kort til forrige tellende dose. Koronasertifikatet kan ikke ta hensyn til individuelle årsaker til for kort intervall.

Ettersom koronasertifikatet er et juridisk dokument må de underliggende reglene være like for alle, og fokus i utarbeidelsen av reglene har vært at de skal være i samsvar med legemiddelmyndighetenes godkjenning av vaksinene og EUs direktiver. 

Oversikt over intervall mellom koronavaksiner

Vaksinetype

Anbefalt minmumsintervall (dager)

Absolutt minimumsintervall (dager)

Absolutt maksimumsintervall

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

21

19

Ikke etablert

Spikevax (Moderna)

28

22

Ikke etablert

Vaxzevria (Astra Zeneca)

28-84

21

Ikke etablert

Covishield (Serum Inst. Of India)

28-84

21

Ikke etablert

Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen)

-

Defineres av neste dose

Ikke etablert

Intervall mellom koronasykdom og koronavaksine  

FHI anser at én vaksinedose er nok til personer over 16 år som tidligere har gjennomgått covid-19 (godkjent PCR-test/annen NAT, antigentest eller antistofftest utført ved norsk mikrobiologisk laboratorium) så lenge det er gått minst 3 uker fra sykdom til vaksinasjon. For å få best effekt av vaksinen anbefales det at vaksinedosen gis minst 3 måneder etter tilfriskning. Det er ingen øvre grense for intervallet. Vær imidlertid oppmerksom på at sertifikatet blir forbigående ugyldig dersom intervallet blir mer enn 6 måneder.

 Dersom intervallet mellom en vaksinedose og positiv test er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende i koronasertifikatet, men sertifikatet blir forbigående ugyldig i isolasjonsperioden etter positiv test. Hvis infeksjonen oppsto i tidsrommet mellom vaksinedosene vil personen regnes som fullvaksinert etter den andre dosen forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall. 

 Hjelpemiddel for beregning av intervaller: 

 • Dager regnes som kalenderdager og starter kl 00.00. 
 • Vaksinasjonsdato er dag 0. 
 • Dag som videre gir gyldig status (beskyttet eller fullvaksinert) er f.o.m. den dagen som er oppgitt (for eksempel, kl 00:00:00 dag 21 etter dose 1 gir status beskyttet). 
 •  En uke regnes som 7 kalenderdager. En måned regnes som 30 kalenderdager. 

 1.            Dersom ikke gjennomgått sykdom, KUN vaksinasjon 

Vaksine 

Antall dager før beskyttet etter dose 1 

Varighet av beskyttelse etter dose 1 

Minimumsintervall mellom dose 1 og 2(*) 

Antall dager før gyldig sertifikat etter dose 2 

Varighet av beskyttelse etter dose 2 

ASZ03 

21 

98 (14 uker) 

21 

7 

Fullvaksinert 

BNT03 

21 

98 (14 uker) 

19 

7 

Fullvaksinert 

MOD03 

21 

98 (14 uker) 

22 

7 

Fullvaksinert 

CSH03 

21 

98 (14 uker) 

21 

7 

Fullvaksinert 

JAN03 

21 

Fullvaksinert 

- 

- 

- 

2.            Dersom gjennomgått sykdom før vaksinasjon 

Vaksine 

Minimumsintervall mellom positiv test og dose 1 

Antall dager før gyldig sertifikat etter dose 1 

Varighet av beskyttelse etter positiv test + dose 1  

ASZ03 

21 

7 

Fullvaksinert 

BNT03 

21 

7 

Fullvaksinert 

MOD03 

21 

7 

Fullvaksinert 

CSH03 

21 

7 

Fullvaksinert 

JAN03 

21 

7 

Fullvaksinert 

3.          Dersom gjennomgått sykdom etter vaksinasjon

Vaksine 

Minimumsintervall mellom dose 1 og positiv test 

Antall dager før gyldig sertifikat etter positiv test 

Varighet av beskyttelse etter dose 1 + positiv test 

ASZ03 

21 

10

Fullvaksinert 

BNT03 

21 

10

Fullvaksinert 

MOD03 

21 

10

Fullvaksinert 

CSH03 

21 

10

Fullvaksinert 

JAN03 

21 

10

Fullvaksinert 

Eksempel på tankegangen: 

Dose 1 av 2 på dag 0 gir gyldig status beskyttet fom dag 21 hvor minimumsintervallet er 21. 

Dag 0 er 03.06.21 

Dag 21 er 24.06.21 -> status beskyttet (og gyldig koronasertifikat) f.o.m 24.06.21 kl 00:00 

Illustrert i tabell: 

dag 0 

03.06.2021 

dag 1 

04.06.2021 

dag 2 

05.06.2021 

dag 3 

06.06.2021 

dag 4 

07.06.2021 

dag 5 

08.06.2021 

dag 6 

09.06.2021 

dag 7 

10.06.2021 

dag 8 

11.06.2021 

dag 9 

12.06.2021 

dag 10 

13.06.2021 

dag 11 

14.06.2021 

dag 12 

15.06.2021 

dag 13 

16.06.2021 

dag 14 

17.06.2021 

dag 15 

18.06.2021 

dag 16 

19.06.2021 

dag 17 

20.06.2021 

dag 18 

21.06.2021 

dag 19 

22.06.2021 

dag 20 

23.06.2021 

dag 21 

24.06.2021 

Gjennomgått covid-19 med norsk dokumentasjon

Det er enighet i EU om at koronasertifikat kan utstedes på grunnlag av kombinasjonen gjennomgått koronasykdom og vaksine. EU har lagt en føring om at vaksinen automatisk registreres som 1 av 1 i disse tilfellene (selv om vaksinetypen normalt krever 2 doser), dermed vil det indirekte komme frem at koronasertifikatet for vaksine er utstedt basert på at systemet også fanger opp gjennomgått sykdom. Følgende forutsetninger om testresultat fra MSIS gjelder for at koronasertifikatet skal registrere en person som fullvaksinert etter 1 dose: 

 • For PCR (eller tilsvarende NAT) og antigen hurtigtest må det være minimum tre uker mellom prøvetidspunkt og tidspunkt for vaksinedose. 
 • For antistoffer må prøven være tatt senest senest samme dag som første vaksinedose settes, og IgG eller totalantistoff er må være påvist 
 • Resultater av antistoffundersøkelser som ikke er rapportert til MSIS (som f.eks. antistoff hurtigtester) kan ikke brukes. 
 • Antistoffundersøkelser i prøver tatt etter at første dose er satt, kan ikke brukes.
 • Man kan oppfordre pasienter til selv å sjekke på Helsenorge.no at tidligere koronasykdom er registrert før de mottar første dose.  De må da sjekke vanlig Prøvesvarvisning, og ikke selve sertifikatet. Antistoffundersøkelser vises ikke i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall doser. 

Noen land anbefaler to doser vaksine til personer med gjennomgått covid-19. Det kan skape problemer med grensepassering for personer som har koronasertifikat basert på 1 av 1 dose vaksine (underforstått at de har gjennomgått sykdom med norsk dokumentasjon). Alle som planlegger utenlandsreiser rådes til å sette seg inn i destinasjonens innreiseregler, for eksempel gjennom nettsiden Re-open Europa for EØS/Schengen. Det er åpnet for individuelle avgjørelser rundt personer som vurderer å ta en andre vaksinedose for å få mulighet til grensepassering til land som krever to vaksinedoser etter gjennomgått covid-19. Her er litt relevant informasjon for disse personene: 

 Argumenter for å ikke vaksinere ytterligere: 

 • Studier viser at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19.  
 • Det er mulig å passere grensen til flere land basert på kombinasjonen av gjennomgått covid-19 og en vaksinedose, der dosen vises som 1 av 1. Det er også i mange tilfeller mulig å passere grenser basert på negativ test. Perioden der koronadata må vises ved grensepassering blir i de fleste land antakelig relativt kort.

 Argumenter for å tilby andre vaksinedose: 

 • Enkelte land aksepterer ikke innreise basert på kombinasjonen av gjennomgått covid-19 og en vaksinedose, der dosen vises som 1 av 1. Dette er særlig viktig for personer med hyppig behov for grensepassering til slike land, eller andre tungtveiende grunner til koronasertifikat.
 • Risikoen for bivirkninger anses foreløpig ikke stor. Studier som har observert bivirkninger av vaksinasjon hos personer som har gjennomgått covid-19 viser ikke høyere forekomst av bivirkninger ved 2 enn 1 dose

Gjennomgått covid-19 og vaksinert i utlandet

Et norsk koronasertifikat basert på kombinasjon av vaksinasjon og gjennomgått infeksjon krever at opplysninger om vaksinasjon og test er registrert i henholdsvis SYSVAK og MSIS. Prøveresultater fra utlandet vises ikke i det norske koronasertifikatet, og kan heller ikke brukes som grunnlag for å vise status som beskyttet eller for beregning av antall vaksinedoser. Etterregistrering av prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet til MSIS er ikke mulig. Opplysninger i MSIS er regulert i MSIS-forskriften. I tråd med MSIS-forskriften skal MSIS inneholde informasjon om personer i Norge, så det åpner ikke for registrering av prøvesvar fra andre land for personer som ikke lenger er syke. Meldeplikten til MSIS er avgrenset til helsepersonell, og svar på koronaprøver meldes til MSIS fra norske laboratorier basert på meldingskriterier, i tråd med meldeplikt i MSIS-forskriften § 2-3.

 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet før første vaksinedose, kan man senest på vaksinasjonsdagen ta antistoffserologi (ikke hurtigtest) som blir registrert i MSIS-labdatabasen og vises på helsenorge.no. Dette gir gyldig norsk koronasertifikat etter én dose av en vaksine som normalt gis som to doser.
 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet etter første vaksinedose, eller dersom antistoffer ikke ble påvist før første vaksinasjon vil man ikke ha mulighet til å få gyldig norsk dokumentasjon på gjennomgått covid-19 i form av påviste antistoffer, fordi man uansett forventer antistoffrespons etter vaksinasjon.

Fordi den individuelle risikoen for bivirkninger grunnet tre immunologiske hendelser (gjennom to doser vaksine og en infeksjon) anses som relativt liten anbefaler FHI at personer i den andre gruppen tilbys fullvaksinering i Norge etter det aktuelle preparatets vaksinasjonsregime, men åpner for individuelle valg. Her er litt relevant informasjon til personer i denne gruppen: 

 Argumenter for å ikke vaksinere ytterligere: 

 • Studier viser at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19.  
 • Det er mulig å få koronasertifikat for grensepassering og innenlands bruk basert på negativ test. Perioden der koronadata må vises ved grensepassering blir i de fleste land antakelig relativt kort.

 Argumenter for å tilby andre vaksinedose: 

 • Det norske koronasertifikat vil ikke være gyldig uten to doser når man ikke har norsk dokumentasjon på gjennomgått sykdom. Dette er særlig viktig for personer med hyppig behov for grensepassering.
 • Risikoen for bivirkninger anses foreløpig ikke stor. Studier som har observert bivirkninger av vaksinasjon hos personer som har gjennomgått covid-19 viser ikke høyere forekomst av bivirkninger ved 2 enn 1 dose.

Vaksinert med ikke-EMA godkjente vaksiner i utlandet 

Det er foreløpig kun mulig å etterregistrere EMA-godkjente vaksiner og Covishield ® satt i utlandet i SYSVAK. Personer som har fått andre vaksiner får dermed ikke norsk koronasertifikat basert på ikke-EMA-godkjente vaksinasjoner. Denne gruppen bør informeres om at det utvikles løsninger for å verifisere dokumentasjon fra land som er koblet til EUs gateway for ikke-EMA godkjente vaksiner som har nådd en avgjørelse i WHOs emergency use listing (se mer info i avsnitt om vaksiner). 

Dersom ikke-EMA-godkjent vaksine ble gitt i et av landene som har koblet seg på EU gateway, vil man i løpet av kort tid sannsynligvis få mulighet til å bruke den utenlandske dokumentasjonen i Norge for grensepassering, smittesporing og karantene. Både personer som har fått de nevnte vaksinene, og andre vaksiner som ikke har nådd en avgjørelse i WHOs emergency use listing ber om vaksinering i Norge for å sikre seg koronasertifikat. 

FHI anbefaler tilbakeholdenhet med vaksinasjon av denne gruppen ettersom vi foreløpig har lite kunnskap om vaksinekombinasjoner som inkluderer ikke-EMA-godkjente vaksiner og bivirkninger ved flere enn 2 doser vaksine. Immunologisk sett bør dosene antakelig gis med langt intervall for å unngå bivirkninger. Dersom en individuell vurdering av nytte og risiko taler i retning av vaksinasjon er FHIs råd som følger:  

 • Delvis vaksinerte kan få tilbud om vaksine to i Norge. Siden ikke-EMA-godkjente vaksiner ikke kan etterregistreres i SYSVAK må de tilbys 2 vaksinedoser i Norge for å registreres som fullvaksinerte i koronasertifikatet. Doseintervall (til deres 3. dose og 4. dose) bør antakelig være opp mot øvre anbefalte intervall.  
 • Fullvaksinerte anbefales enn så lenge ikke videre vaksinering i Norge, med mindre de har svært gode grunner til å få et koronasertifikat snarlig. De samme vurderingene rundt doseintervall vil bli aktuelle for denne gruppen. 

Etterregistrering av vaksiner fra utlandet  

FHI har laget en retningslinje for hvordan følgende koronavaksiner som er gitt utenfor Norge kan etterregistreres i SYSVAK: 

 • Comirnaty ® fra BioNTec/Pfizer 
 • Spikevax ® fra Moderna 
 • Vaxzevria ® fra AstraZeneca og  
 • Janssen 
 • Covishield ® fra Serum Institute of India (som har lik sammensetning og produksjonsprosess som Vaxzevria ®, men ikke markedsføres av AstraZeneca) 

Personer som har fått disse vaksinene i et av landene som er koblet til verifikasjonsløsningen EU gateway bør primært benytte verifiserbar dokumentasjon fra det aktuelle landet for grensepassering, smittesporing og karantene. Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan nevnte vaksiner etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.   

Det er ikke en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge, men nedenfor fremkommer en anbefaling om hvordan dette kan foregå. Mulige aktører som kan bistå med dette er: fastleger, kommunehelsetjeneste og privat helsetjeneste. Folkehelseinstituttet kan ikkeetterregistrere koronavaksiner. 

Koronasertifikat ved reise til land som krever homolog vaksinasjon  

FHIs anbefalinger for personer som ønsker to doser av samme vaksinetype for å kunne reise til land som krever dette:  

1. Det medisinske perspektivet

Målet med koronavaksinasjonsprogrammet har vært å sikre at flest mulig oppnår god beskyttelse mot Covid-19-sykdom. Når det gjelder kombinasjon av ulike vaksiner (såkalt mix-and-match eller heterolog vaksinasjon) har praksis variert i flere land. Studiene som ligger bak vaksinenes markedsføringstillatelser er basert på homolog vaksinasjon. Særlig land med rikelig tilgang på vaksiner (for eksempel USA og Israel) har anbefalt dette regimet. Stadig flere land aksepterer innreise med ulike vaksiner

Folkehelseinstituttets vurdering er at kombinasjon av vaksiner gir like god beskyttelse og ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. Vi finner ikke medisinsk grunnlag for å kreve vaksinering med samme type vaksine, særlig ikke i en situasjon med pågående pandemi og global vaksinemangel. 

2. Koronasertifikatet

Ved grensepassering forsøker land å sikre seg mot importsmitte. I EØS/Schengen brukes EUs digitale koronasertifikat, den norske versjonen av dette er tilgjengelig i koronasertifikatet på Helsenorge. Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksine eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom.

Ved grensepassering må kontrollsiden for EU/EØS fremvises. EUs lovverk regulerer hvilken informasjon som er tilgjengelig i kontrollsiden for grensepassering, dvs at den samme informasjonen er tilgengelig uansett hvilket land som har utstedt sertifikatet. I vaksinedelen vises KUN siste dose vaksine, det vil si at mottakerlandet KUN får informasjon om siste vaksinedose (de kan dermed ikke oppdage det dersom forrige vaksinedose var av en annen type). EUs prinsipp i koronasertifikatet er at sertifikatet skal godtas av mottakerlandet dersom det er en del av vertslandets vaksinasjonsstrategi.

Stadig flere land utenfor Europa ønsker å koble seg på løsningen med EUs digitale koronasertifikat, i disse prosessene er EUs mål å sikre bilaterale avtaler som sørger for at EUs innbyggere får innreise til disse landene utenfor EU basert på dataene tilgjengelig i EUs digitale koronasertifikat. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet kontakt med flere av disse landene for å kartlegge innreisereglementet.  

Kun et fåtall land utenfor Europa er koblet til løsningen med EUs digitale koronasertifikat, det vil si at mange land krever annen dokumentasjon enn koronasertifikatet, for eksempel et vaksinasjonsbevis med detaljer om begge vaksinedosene – og dermed lettere oppdage at det er gitt ulike vaksiner. Hvis de ikke aksepterer innreise basert på dette kan de potensiellt nekte innreise eller kreve test.

FHI anbefaler alle som planlegger reiser å sette seg inn i aktuelle landenes regler for innreise. Innbygger kan kontrollere sine egne data om vaksine ved å logge seg inn med bank-ID på Helsenorge; under «Vaksiner» vil koronavaksinene vises under fellesbetegnelsen «covid-19-vaksine», mens det under «Helseregistre – SYSVAK» vil være detaljert informasjon om hver vaksine (type, dato osv). Dokumentasjon på alle gitte doser kan fås ved å skrive ut vaksinasjonskort på norsk eller engelsk fra vaksinetjenesten på helsenorge.no.  

Dersom landet man reiser til stiller krav om detaljerte opplysninger som tid, sted, og vaksinetype for begge dosene (dvs dataene som finnes under «Helseregistre- SYSVAK») må det utstedes spesiell dokumentasjon for dette av vaksinasjonsstedet lokalt.  

Hvilke land har utviklet koronadokumentasjon som godtas for innreise i Norge? 

I tillegg til EØS/Schengen-landene omtalt på Re-open EU har Norge utviklet verifikasjonsløsning og godtar innreise fra følgende land som i øyeblikket er koblet til verifikasjonsløsningen for EUs digitale koronasertifikat (EU DCC) 

 • Albania 
 • Andorra 
 • England 
 • Færøyene 
 • Israel 
 • Marokko 
 • Monaco 
 • Nord-Irland 
 • Nord-Makedonia 
 • Panama 
 • Skottland 
 • Sveits 
 • Tyrkia 
 • Ukraina 
 • Wales 

Koronasertifikat for 16-17 åringer 

Som nevnt i Informasjonsbrev 28 ønsker Folkehelseinstituttet at 16-17 åringer får et langt vaksineintervall på 8-12 uker. Dette kan gi bedre vaksinerespons og dermed sannsynligvis mer langvarig beskyttelse, samtidig som vi får mer tid til å kunne innhente mer informasjon fra andre land om den sjeldne bivirkningen myokarditt som først og fremst oppstår etter andre vaksinedose. Folkehelseinstituttet vurderer at intervallet mellom dosene ikke skal kortes ned til frisk ungdom så sant det ikke foreligger særlige grunner for dette som gjør at nytten kan overveie eventuelle ulemper. Ønske om kortere intervall for å oppnå gyldig koronasertifikat for utenlandsreise er på generell basis ikke vektig grunn for å forkorte intervallet.  

Koronasertifikat for 12-15 åringer 

Vaksinasjonen av 12-15-åringene skal bestå av én dose i denne omgang. FHI vil fortløpende vurdere om barna trenger en andre dose. For å få status som fullvaksinert i koronasertifikatet trenger man to doser, så sant man ikke har gjennomgått covid-19. Dette gjelder også barn og unge selv om den medisinske anbefalingen er kun en dose. Er man usikker på om barnet har gjennomgått covid-19-infeksjon (ikke laboratoriebekreftet), kan en dose vaksine tilbys.  

I øyeblikket er de norske reglene for koronasertifikat de samme uansett alder, det vil si at dosen barna tilbys vises som 1 av 2. Den vaksinerte regnes som beskyttet f.o.m 3 uker t.o.m 14 uker etter første vaksinedose. Kontrollsiden for grensepassering (EU/EØS) vil etter én dose ha en QR-kode der dosen vises som 1 av 2, når man eventuelt får andre dose vil QR-koden vise siste dose som 2 av 2. Det er kun noen få land som vil akseptere QR-koden med 1 av 2 for innreise. Med andre ord vil 12-15-åringer i all hovedsak ikke kunne reise på like vilkår som fullvaksinerte. Vi anbefaler alle å sette seg inn innreisereglene til landet de skal reise til (ved reiser i Europa for eksempel gjennom Re-open EU nettsidene). 

Når det gjelder innreisereglene til Norge er det omtalt  

Batchnummer vises ikke i koronasertifikatet på 1. dose, men det er korrekt meldt fra journalsystemet

 • På grunn av en feil med SYSVAK-registeret frem til mars i år, ble ikke batchnummer registrert i journalsystemet og sendt inn som ebXML-meldinger, lagret i SYSVAK sin database. Dette innebærer at batchnummeret ikke vises på de vaksinedosene som ble registrer i SYSVAK før mars 2021.
 • Problemet er løst nå, men for disse registreringen vil derfor ikke batchnummer fremkomme ved søk på vaksinasjonsstatus i SYSVAK. Den eneste muligheten for å få lagret batchnummeret, er å sende vaksinasjonsmeldingen på nytt. Dette er ikke nødvendigvis anbefalt fordi det er en risiko for at feil kan oppstå.
 • Batchnummer noe å si for gyldigheten i koronasertifikatet, og det er derfor ikke ansett som nødvendig å skulle melde inn vaksinasjoner på nytt.

 

Historikk

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: I avsnittet "Hvordan får man et gyldig koronasertifikat med en vaksinedose i kombinasjon med gjennomgått sykdom?" endret "for" til "før" i setningen "For antistoffer må prøven være tatt senest dagen før første vaksinedose, og IgG eller totalantistoff er påvist".

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet, og lagt til avsnitt om "Råd om ekstra vaksinedose til personer som er fullvaksinert basert på kombinasjon av vaksine og infeksjon fra utlandet". 

22. september 2021: Store strukturelle endringer. Nye avsnitt om barn og koronasertifikat mm.

24. september 2021: Lagt til tabell med absolutte minimumsintervall

01. september 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endring i tellemåte.

07. oktober 2021: Fjernet informasjon som omhandlet det norske koronasertifikatet.