Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vanlige problemstillinger om koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Artikkel

Til helsepersonell:

Vanlige problemstillinger om koronasertifikat

Publisert Oppdatert

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.

Lege og pasient med skjema2.jpg

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.


Innhold på denne siden

Pasient som har gjennomgått covid-19 melder om at dette ikke vises i koronasertifikatet.

Det er meldt til MSIS, og pasienten har selv sjekket at resultatet ligger tilgjengelig i Prøvesvar på Helsenorge.

Svar:

 • Kun gjennomgått sykdom siste 6 måneder vises i koronasertifikat
 • Verken prøvesvar eldre enn 6 måneder eller resultat av antistoffundersøkelser vil vises i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall vaksinedoser.

Hvordan får man et gyldig koronasertifikat med en vaksinedose i kombinasjon med gjennomgått sykdom?

Svar:

 • De som har gjennomgått sykdom anbefales kun en vaksinedose, og dette vil være likeverdig med å få to vaksinedoser for de som ikke har gjennomgått sykdom.  Dette vises som 1 av 1 dose i sertifikatet.
 • Beregningene gjøres ved at data fra ulike helseregistre (SYSVAK og MSIS) kobles sammen.
 • Følgende forutsetninger gjelder for at beregningen kan gjøres:
  - Gjennomgått sykdom er bekreftet med enten PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode), antigen hurtigtest eller antistoffundersøkelse (IgG eller totalantistoff) utført ved norsk laboratorium.
  - Resultatet er registrert i MSIS og vises på helsenorge.no.
  - For PCR (eller tilsvarende NAT) og antigen hurtigtest må det være minimum tre uker mellom prøvetidspunkt og tidspunkt for vaksinedose.
  - For antistoffer må prøven være tatt senest senest samme dag som første vaksinedose settes, og IgG eller totalantistoff er påvist
 • Dersom man har gjennomgått sykdom tidligere som ikke er laboratoriebekreftet i Norge, kan antistoffserologi utført ved et norsk mikrobiologisk laboratorium brukes som bekreftelse på at en vaksinedose er tilstrekkelig. Prøven må være tatt senest dagen for første vaksinedose. Prøveresultatene rapporteres til MSIS Labdatabase fra laboratoriet som gjør analysen, og hentes automatisk derfra til koronasertifikatet.
  - Resultater av antistoffundersøkelser som ikke er rapportert til MSIS (som f.eks. antistoff hurtigtester) kan ikke brukes.
  - Antistoffundersøkelser i prøver tatt etter at første dose er satt, kan ikke brukes.
 • Man kan oppfordre pasienter til selv å sjekke på helsenorge.no at tidligere koronasykdom er registrert før de mottar første dose.  De må da sjekke vanlig Prøvesvarvisning, og ikke selve sertifikatet. Antistoffundersøkelser vises ikke i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall doser.

En pasient har bekreftelse på gjennomgått covid-19 i utlandet.

Hvordan får jeg rapportert dette slik at personen kan få en vaksine og dermed et gyldig koronasertifikat?

Svar:

 • Prøveresultater fra utlandet vises ikke i det norske koronasertifikatet, og kan heller ikke brukes som grunnlag for å vise status som beskyttet eller for beregning av antall vaksinedoser. Etterregistrering av prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet til MSIS er ikke mulig. 
 • Opplysninger i MSIS er regulert i MSIS-forskriften. I tråd med MSIS-forskriften skal MSIS inneholde informasjon om personer i Norge, så det åpner ikke for registrering av prøvesvar fra andre land for personer som ikke lenger er syke. 
 • Meldeplikten til MSIS er avgrenset til helsepersonell, og svar på koronaprøver meldes til MSIS fra norske laboratorier basert på meldingskriterier, i tråd med meldeplikt i MSIS-forskriften § 2-3.
 • Det norske koronasertifikatet er basert på retningslinjene til EUs digital COVID certificate, og når andre land innfører verifiserbare koronasertifikat, kan disse brukes på samme måte som det norske koronasertifikatet i de situasjonene det vil være påkrevd.
 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet, eller mistanke om gjennomgått sykdom (Norge eller utlandet), kan man ta antistoffserologi (ikke hurtigtest) som blir registrert i MSIS-labdatabasen og vises på helsenorge.no. Dette vil regnes som godkjent dokumentasjon for at en vaksinedose er tilstrekkelig til å regnes som fullvaksinert. Koronasertifikatet vil kombinere data om antistofftester fra MSIS med vaksineinformasjon fra SYSVAK. Merk at antistoffprøven må være tatt senest dagen for første vaksinedose.
 • Vaksinasjonsstedet har ingen plikt til å kontrollere dokumentasjonen på gjennomgått sykdom, men de kan gjøre innbygger oppmerksom på at vedkommende selv må forsikre seg om at gjennomgått sykdom er dokumentert under «prøvesvar» på Helsenorge i forkant av første vaksinasjon dersom de ønsker å få koronasertifikat basert på infeksjon med etterfølgende vaksinasjon.  

  Utfyllende informasjon om bruk av antistoffresultater i koronasertifikatet

 • Antistoffer kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom. Når det gjelder gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat er det et premiss at sykdommen maksimalt skal være 6 måneder tilbake i tid. Dette kan ikke tidfestes ved hjelp av antistoffundersøkelse.  
 • For å regnes som fullvaksinert er det derimot ikke et krav om maksimal tid mellom sykdom og vaksine. Antistoffresultater kan dermed godkjennes som dokumentasjon for at man er fullvaksinert etter kun en vaksinedose, selv om de ikke gir tidsangivelse for infeksjon. 
 • Det er  noe usikkerhet knyttet til spesifisitet av antistoffanalyser. Kryssreaksjoner forekommer, og man kan ikke sikkert utelukke at påviste antistoffer skyldes en uspesifikk reaksjon eller en tidligere infeksjon med andre koronavirus. Dette gjelder i større grad antistoffer mot nukleokapsidproteinet enn mot spike-proteinet. 
 • Påviste antistoffer i kombinasjon med klinisk sykdom anses som relativt sikker dokumentasjon på gjennomgått sykdom, men der påviste antistoffer er eneste dokumentasjon på infeksjon, er det større usikkerhet. Påviste antistoffer som ikke kan settes i sammenheng med enten kjent sykdom, klinisk mistanke om infeksjon eller epidemiologisk tilknytning til kjent tilfelle, bør ikke gi grunnlag for å tilby kun en dose. Derfor anbefales ikke en generell screening før vaksinasjon for å sjekke om en dose er nok. 
 • Det er ikke mulig å vurdere kliniske opplysninger eller gjøre tilføyelser om dette manuelt i koronasertifikatet, vi må basere dette på automatiske uttrekk og algoritmer basert på data i smittevernregistrene. Enkelte vil derfor ikke kunne få tidligere sykdom dokumentert selv om de er sikre på at de har gjennomgått infeksjon. Andre vil kunne få status som fullvaksinert etter en dose (pga påviste antistoffer), men bør allikevel anbefales to doser fordi sykdomstilfellet anses usikkert. 
 • Det er ikke mulig å verifisere gjennomgått infeksjon i koronasertifikatet etter at første vaksinedose er satt. Det finnes antistoffanalyser som kan brukes til å skille, men dette kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikatet. 
 • FHI anbefaler at man ved tvil om gjennomgått infeksjon tilbys to doserfor å være sikker på at man er beskyttet. 

Hva gjør du hvis koronasertifikatet ikke fanger opp at du har gjennomgått covid-19 og dermed kun trenger én vaksinedose?

Svar:

Hvis noe er galt, så prøvesvaret ikke fanges opp, vil systemet registrere vaksinedosen som 1 av 2. Da er det flere løsningsalternativer:

 • Dersom resultatet vises i Prøvesvarvisning på Helsenorge, og har et gyldig resultat, bør personen ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015.
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning, bør man ta kontakt med teststasjon/der man ble testet for å høre om resultatet har blitt eller skulle blitt rapportert til FHI. Hvis det har det, bør teststedet ta kontakt med laboratoriet dersom det foreligger feil i datagrunnlaget (feil dato, feil pasient, feil resultat og lignende). Flere laboratorier gjør ikke slike rettelser med mindre teststasjon opplyser om at det foreligger faktiske feil.
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning og teststedet opplyser om at denne prøven ikke kan/skal rapporteres til MSIS (dette gjelder i utgangspunktet kun antistoff hurtigtester i Norge, og alle prøver fra utlandet) burde personen tatt antistoffserologi ved norsk laboratorium som rapporterer til MSIS før vaksinasjonen. Ettersom vedkommende ikke var oppmerksom på dette er eneste mulighet for gyldig koronasertifikat å ta 2 vaksinedoser. I situasjonen med global mangel på vaksinedoser anbefaler FHI i utgangspunktet ikke dette, men skjønner at enkelte kan ha behov for det grunnet hyppige grensepasseringer med behov for koronasertifikat. I den sammenheng minner vi igjen om at det også er mulig å få koronasertifikat for grensepassering basert på negativ test. Det samme gjelder ved innenlands bruk. Minner også om at bruken av koronasertifikat innenlands ser ut til å bli svært begrenset.

 Hvis noe er galt, så vaksinen ikke fanges opp: 

 • Dersom vaksinasjonsstatus vises i vaksineoversikten på helsenorge.no må du ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015. 
 • Dersom vaksinasjonsstatus mangler i vaksineoversikten på helsenorge.no må du kontakte vaksinasjonssted for å få de til å registrere opplysningene dine i SYSVAK. Dersom vaksinasjonsstatus kun mangler i koronasertifikatet, ta kontakt med informasjonstelefonen på telefonnummer 815 55 015. 

Vaksinen(e) er korrekt meldt til SYSVAK fra journalsystemet, men innbygger mener de mangler i koronasertifikatet

Svar:

 • Dersom personer henvender seg om feilregistrerte eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger av koronavaksiner, må dette rettes av ansvarlig vaksinasjonssted.
 • I noen tilfeller ser det ut som registreringen er sendt inn til SYSVAK fra journalsystemet, men innbygger kan ikke gjenfinne vaksinasjonen i koronasertifikatet. Da har sannsynligvis ikke meldingen blitt sendt til SYSVAK.
 • SYSVAK har utarbeidet en sjekkliste som veileder for å finne og rette feilen.
 • Brukerstøtte til journalleverandør må bistå i at meldingen blir sendt inn til SYSVAK.
 • Er det andre tekniske utfordringer med registreringer gjort fra journalsystem, må brukerstøtte til journalleverandør kontaktes.

Innbygger melder om at koronasertifikatet er ugyldig, men har fått riktig antall vaksiner

Vaksinene er korrekt meldt til SYSVAK med disse datoene dd.mm.åå for 1. dose og dd.mm.åå for 2. dose. Hva er feil?

Svar:

 • Det kan være mulig at vaksinedosene er gitt med for tett intervall. Da vil ikke 2. dose være tellende, og anbefalingen er å gi en ny dose i henhold til anbefalt vaksinasjonsregime etter 2. dose.
 • FHI har utarbeidet et hjelpemiddel til å vurdere om vaksinene er gitt for tett i tid.

Dager regnes som kalenderdager og starter kl 00.00. Vaksinasjonsdato er dag 0.

Dag som videre gir gyldig status (beskyttet eller fullvaksinert) er f.o.m. den dagen som er oppgitt (for eksempel, kl 00:00:00 dag 21 etter dose 1 gir status beskyttet). En uke regnes som 7 kalenderdager. En måned regnes som 30 kalenderdager.

1.       Dersom ikke gjennomgått sykdom, KUN vaksinasjon

Vaksine

Antall dager før beskyttet etter dose 1

Varighet av beskyttelse etter dose 1

Antall dager før beskyttet etter dose 2

Varighet av beskyttelse etter dose 2

ASZ03

21

98 (14 uker)

7

Fullvaksinert

BNT03

21

98 (14 uker)

7

Fullvaksinert

MOD03

21

98 (14 uker)

7

Fullvaksinert

JAN03

21

Fullvaksinert

-

-

2. Dersom gjennomgått sykdom før vaksinasjon

Vaksine

Minimumsintervall mellom positiv test og dose 1

Antall dager før beskyttet etter dose 1

Varighet av beskyttelse etter positiv test + dose 1

ASZ03

21

7

Fullvaksinert

BNT03

21

7

Fullvaksinert

MOD03

21

7

Fullvaksinert

JAN03

21

7

Fullvaksinert

3. Dersom gjennomgått sykdom etter vaksinasjon

Vaksine

Minimumsintervall mellom dose 1 og positiv test

Antall dager før beskyttet etter positiv test

Varighet av beskyttelse etter dose 1 + positiv test

ASZ03

21

10

Fullvaksinert

BNT03

21

10

Fullvaksinert

MOD03

21

10

Fullvaksinert

JAN03

21

10

Fullvaksinert

Eksempel på tankegangen:

Dose 1 av 2 på dag 0 gir gyldig status beskyttet fom dag 21 hvor minimumsintervallet er 21.

Dag 0 er 03.06.21

Dag 21 er 24.06.21 -> status beskyttet (og gyldig koronasertifikat) f.o.m 24.06.21 kl 00:00

Illustrert i tabell:

dag 0

03.06.2021

dag 1

04.06.2021

dag 2

05.06.2021

dag 3

06.06.2021

dag 4

07.06.2021

dag 5

08.06.2021

dag 6

09.06.2021

dag 7

10.06.2021

dag 8

11.06.2021

dag 9

12.06.2021

dag 10

13.06.2021

dag 11

14.06.2021

dag 12

15.06.2021

dag 13

16.06.2021

dag 14

17.06.2021

dag 15

18.06.2021

dag 16

19.06.2021

dag 17

20.06.2021

dag 18

21.06.2021

dag 19

22.06.2021

dag 20

23.06.2021

dag 21

24.06.2021

Råd om ekstra vaksinedose til personer som er fullvaksinert basert på kombinasjon av vaksine og infeksjon

Det er enighet i EU om at koronasertifikat kan utstedes på grunnlag av kombinasjonen gjennomgått koronasykdom og vaksine, og flesteparten av landene som innfører koronasertifikat – inkludert Norge - anbefaler kun én dose vaksine ved gjennomgått sykdom. EU har lagt en føring om at vaksinen automatisk registreres som 1 av 1 i disse tilfellene (selv om vaksinetypen normalt krever 2 doser), dermed vil det indirekte komme frem at koronasertifikatet for vaksine er utstedt basert på at systemet også fanger opp gjennomgått sykdom.

Noen få land anbefaler to doser vaksine til denne gruppen. Det kan skape problemer med innreise for personer som har koronasertifikat basert på 1 av 1 dose vaksine (underforstått at de har gjennomgått sykdom). Personer som planlegger reiser i EU/EØS kan sjekke nettsiden Re-open Europa for å sette seg inn i reglene i landet de vil besøke. Noen vil ønske en ekstra vaksinedose for å få innreise til samtlige land med koronasertifikat.

I en situasjon med global mangel på vaksiner, begrenset bruk av koronasertifikat innenlands og mulighet til å få koronasertifikat basert på negativ test vil ikke FHI anbefale at denne gruppen tilbys en ekstra dose uten tungtveiende  grunner. Tilgangen på tester i Norge er såpass god at de fleste vil ha mulighet til å teste seg før planlagt utenlandsreise og dermed få koronasertifikat basert på negativ test. Og de trenger ikke skaffe negativ test fra utlandet før retur til Norge, ettersom man får innreise til Norge som fullvaksinert med gyldig koronasertifikat basert på kombinasjon av gjennomgått koronasykdom og vaksine.

Råd om ekstra vaksinedoser til personer som har fått ikke-EMA godkjente vaksiner

EU legger til grunn at koronasertifikat basert på EU (EMA)- godkjente vaksiner skal aksepteres, men i øyeblikket pågår det prosesser for å avklare om dette også skal inkludere sertifikater basert på andre vaksinert. Noen personer som har fått ikke-EMA godkjente vaksiner i utlandet vil imellomtiden ønske ekstra vaksinedoser i Norge for å sikre seg koronasertifikat. FHI anbefaler tilbakeholdenhet med vaksinasjon av denne gruppen ettersom vi foreløpig har lite kunnskap om vaksinekombinasjoner som inkluderer ikke-EMA-godkjente vaksiner og bivirkninger ved flere enn 2 doser vaksine. I tillegg har vi en global situasjon med mangel på vaksiner, begrenset bruk av koronasertifikat innenlands og mulighet til å få koronasertifikat basert på negativ test. Hvis det individuelle behovet for ekstra vaksinedose(r) er så presserende at det ikke er mulig å vente på avklaringen om ikke- EMA-godkjente vaksiner skal inkluderes, er anbefalingene til FHI som følger: 

 • Delvis vaksinerte kan få tilbud om vaksine to i Norge. Dersom ikke-EMA-godkjente vaksiner ender med å bli akseptert vil de da regnes som fullvaksinerte etter 1 dose vaksine i Norge. Derimot vil de ha behov for 2 doser i Norge for å regnes som fullvaksinerte hvis ikke-EMA-godkjente vaksiner ikke aksepteres, i så fall vil anbefalingen være et lengre doseintervall (til deres 3. dose) som nevnt tidligere, men vi må komme tilbake med nærmere anbefalinger omkring dette dersom det skulle bli aktuelt. 
 • Fullvaksinerte anbefales enn så lenge ikke videre vaksinering i Norge, med mindre de har svært gode grunner til å få et koronasertifikat snarlig. De samme vurderingene rundt doseintervall vil bli aktuelle for denne gruppen.

Vi har fått forespørsel om å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge.

Hvordan gjør vi dette?

Svar:

 • FHI har laget en retningslinje for hvordan EMA-godkjente koronavaksiner som er gitt utenfor Norge skal etterregistreres i SYSVAK.
 • Informasjonen finnes her.

Vi er avhengig av mye utenlandsk helsepersonell som reiser hyppig over grensene, men mange av disse har ikke tilgang til BankID.

De kan dermed ikke laste ned koronasertifkatet fra Helsenorge. Hvordan kan de få et koronasertifikat?

Svar:

 • Fra 24. juni 2021 kan personer som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten. 
 • Tjenesten kan benyttes for de som er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19. Den kan ikke benyttes for å få koronasertifikat basert på negativ test, siden den har 24 timers gyldighet, og derfor ikke vil rekke frem med posten i tide.  

Batchnummer vises ikke i koronasertifikatet på 1. dose, men det er korrekt meldt fra journalsystemet.

Må vi melde dette på nytt?

 • På grunn av en feil med SYSVAK-registeret frem til mars i år, ble ikke batchnummer registrert i journalsystemet og sendt inn som ebXML-meldinger, lagret i SYSVAK sin database. Dette innebærer at batchnummeret ikke vises på de vaksinedosene som ble registrer i SYSVAK før mars 2021.
 • Problemet er løst nå, men for disse registreringen vil derfor ikke batchnummer fremkomme ved søk på vaksinasjonsstatus i SYSVAK. Den eneste muligheten for å få lagret batchnummeret, er å sende vaksinasjonsmeldingen på nytt. Dette er ikke nødvendigvis anbefalt fordi det er en risiko for at feil kan oppstå.
 • Batchnummer noe å si for gyldigheten i koronasertifikatet, og det er derfor ikke ansett som nødvendig å skulle melde inn vaksinasjoner på nytt.

Etterregistrering av EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge

I den pågående koronapandemien har vi i første omgang hatt fokus på at vaksinasjoner som er foretatt i Norge skal registreres i SYSVAK jf. SYSVAK-registerforskriften § 1-3 om å holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen. 

Dersom en har fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør det primært benyttes et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering, smittesporing og karantene. 

Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan vaksinasjoner mot covid-19 som er godkjent i EU etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.

Det er ikke en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge, men nedenfor fremkommer en anbefaling om hvordan dette kan foregå. Mulige aktører som kan bistå med dette er: fastleger, kommunehelsetjeneste og privat helsetjeneste. 

Retningslinje for praktisk gjennomføring av etterregistrering av EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge

Hva er troverdig, skriftlig dokumentasjon?

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS (EU digital COVID Certificate)
 • Annen troverdig skriftlig dokumentasjon av vaksinasjonen(e). Dersom det er usikkerhet knyttet til skriftlig dokumentasjon, må behov for godkjent antistofftest hos lege/fastlege i Norge vurderes.
  For mer informasjon om antistofftest, se her. 

Noen vurderinger som må gjøres:  

 • Vurderingene vil alltid innebære et visst skjønn. 
 • Ved tvil om dokumentasjon er gyldig, anbefaler vi ikke å etterregistrere, men vurdere behov for en antistofftest.
 • Originale vaksinasjonskort som ser ut til å være fylt ut i ettertid kan svekke troverdigheten av dokumentasjonen. 
 • Det samme gjelder dersom angitte vaksinasjonsdatoer er lite sannsynlige.
 • Vaksinasjonskort fra andre land kan inneholde ukjente vaksinenavn. Da må den som registrerer sørge for at tilsvarende vaksine slik den er navngitt i Norge blir registrert.
 • Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato, vaksine. Det bør også inneholde: batchnummer*, vaksinatør og signatur/

*Ved etterregistrering av koronavaksiner kan batchnummer være ukjent. Batchnummer vil ikke ha noe å si for gyldigheten av et koronasertifikat. Dersom du bruker et system som ikke tillater deg å sende inn vaksinasjoner uten batchnummer, kan du skrive «NA» i feltet for batchnummer.

FHI anbefaler at en egen kode skal brukes ved etterregistrering av koronavaksinasjoner gitt utenfor Norge. Denne koden vil markere at vaksinen er satt i utlandet, ved å registrere UTL – Koronavaksinasjon satt i utlandet i feltet for dokumentasjon. Hvordan denne koden fremkommer kan variere mellom journalsystemene. Noen viser UTL mens andre viser beskrivelsen. Flere journalsystemer har allerede tilrettelagt for å registrere på denne koden, men trenger å oppdatere kodeverket. Ved behov kontakt brukerstøtte til journalleverandør for bistand til dette.

SYSVAK-nett er ikke tilrettelagt for etterregistrering. All registrering i SYSVAK-nett vil fremkomme som gitt ved tjenesten som er lagt inn ved registrering, og koden UTL er derfor ikke tilgjengelig. For etterregistrering av koronavaksiner må det benyttes et journalsystem som er tilrettelagt for det.

Er du helsepersonell, men har ikke tilgang til et slikt system, kan du henvise vedkommende som ønsker etterregistrering til en annen helseaktør. Dersom journalsystemet er tilrettelagt for etterregistrering, men koden UTL er utilgjengelig, kan vaksinasjonen(e) etterregistreres dersom det haster. Det oppfordres til at registreirngen oppdateres med riktig kode når UTL-koden har kommet på plass.

Historikk

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: I avsnittet "Hvordan får man et gyldig koronasertifikat med en vaksinedose i kombinasjon med gjennomgått sykdom?" endret "for" til "før" i setningen "For antistoffer må prøven være tatt senest dagen før første vaksinedose, og IgG eller totalantistoff er påvist".