Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vanlige problemstillinger knyttet til koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vanlige problemstillinger knyttet til koronasertifikat

Artikkel

Til helsepersonell:

Vanlige problemstillinger knyttet til koronasertifikat

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.

Lege og pasient med skjema2.jpg

Denne artikkelen gir svar på mange av de problemstillingene som helsepersonell står overfor om koronasertifikat. Artikkelen er ment å være til hjelp i deres arbeid.


Innhold på denne siden

Hvilke prøvesvar gir koronasertifikat?

 • Positive prøvesvar (som tegn på gjennomgått covid-19) siste 11-180 dager.
 • Verken prøvesvar eldre enn 180 dager eller resultat av antistoffundersøkelser vil vises i selve sertifikatet, men opplysningene brukes i algoritmen som beregner riktig antall vaksinedoser i grunnvaksinasjonen.
 • For EU/ EØS: Negative prøvesvar (siste 72 timer for EU kontrollside).

Merk at kun prøver registrert i MSIS vises. Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistrene. Data om prøvesvar hentes fra MSIS labdatabasen. Følgende testresultater vises dersom de er utført ved norsk laboratorium eller teststasjon og vises under «Prøvesvar» på Helsenorge.no: 

 • PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) 
 • Antigen hurtigtest (ikke selvtest). 

I tillegg hentes opplysninger om antistoffundersøkelse (IgG eller totalantistoff) som grunnlag for å vurdere om det er tilstrekkelig med kun en vaksinedose. 

Etterregistrering av prøvesvar fra utlandet

Etterregistrering av prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet til MSIS er ikke mulig. Opplysninger i MSIS er regulert i MSIS-forskriften. MSIS skal inneholde informasjon om personer i Norge, så det åpner ikke for registrering av prøvesvar fra andre land for personer som ikke lenger er syke. Meldeplikten til MSIS er avgrenset til helsepersonell, og svar på koronaprøver meldes til MSIS fra norske laboratorier basert på meldingskriterier, i tråd med meldeplikt i MSIS-forskriften § 2-3.

 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet før første vaksinedose, kan man senest på vaksinasjonsdagen ta antistoffserologi (ikke hurtigtest) som blir registrert i MSIS-labdatabasen og vises på helsenorge.no. Dette gir gyldig norsk koronasertifikat etter én dose av en vaksine som normalt gis som to doser.
 • Ved gjennomgått sykdom i utlandet etter første vaksinedose, eller dersom antistoffer ikke ble påvist før første vaksinasjon vil man ikke ha mulighet til å få gyldig norsk dokumentasjon. Dermed inngår ikke denne sykdomsepisoden i grunnlaget for koronasertifikat fra Norge. Les mer om ekstra doser for å innfri innreisekrav, og om FHIs medisinske anbefalinger til denne gruppen.

Utfyllende informasjon om gjennomgått sykdom i koronasertifikatet

Etter gjennomgått koronasykdom vil man få gyldig koronasertifikat i 11-180 dager fra den datoen den positive testen er tatt. Dette forutsetter at infeksjonen er dokumentert med PCR, tilsvarende laboratoriemetode, eller antigen hurtigtest registrert i MSIS. Selv om man har registrert resultatet i kommunens løsning for registrering av selvtester, vil ikke resultat av selvtester vises i koronasertifikatet.

EU har bestemt at koronasertifikat kan utstedes først på dag 11 etter prøvedato for den positive testen. 

Merk at man også kan få gyldig koronasertifikat basert på vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon til tross for at man er smittet og er i isolasjon. Dette gjelder hvis man får en positiv selvtest som ikke bekreftes, men kan også være tilfelle der resultatet er registrert i MSIS.  Det er viktig å understreke at man allikevel er forpliktet til å være i isolasjon de dagene man er syk.

En del land har et tilleggskrav om negativ test ved innreise som kommer i tillegg til dokumentasjon av vaksine eller gjennomgått covid-19. Det er kjent at noen vil teste positivt i lang tid etter koronasykdom, særlig når prøven undersøkes med PCR. I noen land vil dokumentert nylig infeksjon kunne gi unntak fra krav om negativ test ved innreise. En mulighet for personer som har hatt korona kort tid før en reise, er at de heller bør ta en antigen hurtigtest enn PCR, dersom landet de skal til aksepterer det. Bakgrunnen for dette er at det er sjeldnere at antigen hurtigtestene er positive i lang tid etter sykdom. Langvarig testpositivitet er også årsaken til at det må gå minst 60 dager etter forrige positive test før man kan få sertifikat for nye 180 dager basert på gjennomgått sykdom.

Utfyllende informasjon om bruk av antistoffresultater i koronasertifikatet

 • Antistoffer kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom. Når det gjelder gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat, er det en forutsetning av man kjenner tidspunktet for sykdommen, i og med at varigheten av gyldig sertifikat er basert på dette. Dette kan ikke tidfestes ved hjelp av antistoffundersøkelse. 
 • For å regnes som grunnvaksinert er det derimot ikke et krav om maksimal tid mellom sykdom og vaksine. Antistoffresultater kan dermed godkjennes som dokumentasjon for at man er grunnvaksinert etter kun en vaksinedose, selv om de ikke gir tidsangivelse for infeksjon. Dette gjelder kun antistoffundersøkelser utført ved norsk laboratorium senest samme dag som første vaksinedose. 
 • Det er noe usikkerhet knyttet til spesifisitet av antistoffanalyser. Kryssreaksjoner forekommer, og man kan ikke sikkert utelukke at påviste antistoffer skyldes en uspesifikk reaksjon eller en tidligere infeksjon med andre koronavirus. Dette gjelder i større grad antistoffer mot nukleokapsidproteinet enn mot spike-proteinet.  
 • Påviste antistoffer i kombinasjon med klinisk sykdom anses som relativt sikker dokumentasjon på gjennomgått sykdom, men der påviste antistoffer er eneste dokumentasjon på infeksjon, er det større usikkerhet. Påviste antistoffer som ikke kan settes i sammenheng med enten kjent sykdom, klinisk mistanke om infeksjon eller epidemiologisk tilknytning til kjent tilfelle, bør ikke gi grunnlag for å tilby kun en dose. Derfor anbefales ikke en generell screening før vaksinasjon for å sjekke om en dose er nok.  
 • Det er ikke mulig å vurdere kliniske opplysninger eller gjøre tilføyelser om dette manuelt i koronasertifikatet, vi må basere dette på automatiske uttrekk og algoritmer basert på data i smittevernregistrene. Enkelte vil derfor ikke kunne få tidligere sykdom dokumentert selv om de er sikre på at de har gjennomgått infeksjon. Andre vil kunne få status som grunnvaksinert etter en dose (pga påviste antistoffer), men bør allikevel anbefales to doser fordi sykdomstilfellet anses usikkert.  
 • Det er ikke mulig å verifisere gjennomgått infeksjon i koronasertifikatet etter at første vaksinedose er satt. Det finnes antistoffanalyser som kan brukes til å skille, men dette kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikatet.  
 • FHI anbefaler at man ved tvil om gjennomgått infeksjon tilbys to doser for å være sikker på at man er beskyttet.  

Hvilke vaksiner gir koronasertifikat fra Norge 

Norges koronasertifikat er basert på registerdata fra de nasjonale smittevernregistrene. Data om vaksinestatus hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Norge utsteder sertifikater basert på EMA-godkjente vaksiner og parallelle preparater. Det vil si vaksiner med tilsvarende sammensetning som er produsert på lisens av annen markedsfører (eksempelvis Covishield, som er den indisk produserte varianten av Vaxzevria). I tillegg utsteder vi sertifikater basert på vaksiner som er godkjent av WHO (se tabell 1).

Tabell 1: Vaksiner som er godkjent av EMA eller anbefalt av WHO og dermed gir (eller det pågår arbeid for at det kan gi) utstedelse av koronasertifikat fra Norge.

Vaksine 

EMA-godkjent 

Anbefalt i WHO EUL/PQ

Kan gi koronasertifikat fra Norge

Comirnaty

(BioNTech/Pfizer)  

Ja 

Ja 

Ja 

Spikevax 

(Moderna) 

Ja 

Ja 

Ja 

Janssen 

(Janssen- Cilag)

Ja 

Ja 

Ja 

Vaxzevria  

(AstraZeneca)

Ja 

Ja 

Ja 

Covishield

(Serum Institute of India) 

Nei

Ja 

Ja 

Nuvaxovid

(Novavax)

Ja

Ja

Ja

CoronaVac

(Sinovac)

Nei

Ja 

Ja 

Sinopharm BIBP

(Beijing institute of Biological Products)

Nei

Ja 

Ja 

Covaxin

(Bharat Biotech)

Nei

Ja

Ja

Covovax

(Serum Institute of India)

Nei

Ja

Ja

Convidecia (CanSino Biologics)

Nei

Ja

Ja 

Valneva (VLA2001)

Ja

Ja

Ja

Vidprevtyn Beta 

Ja

Ja

Ja

Merk at EU kun stiller krav om at landene som er tilkoblet løsningen med digitalt koronasertifikat skal utstede og akseptere sertifikater basert på de EMA-godkjente vaksinene. Det kan by på større utfordringer å reise med WHO-anbefalte vaksiner.

Etterregistrering av koronavaksiner gitt i utlandet

EMA-godkjente eller WHO-anbefalte vaksiner som er satt i utlandet kan etterregistreres i SYSVAK for personer med norsk fødsels- eller d-nummer, og gir dermed mulighet til utstedelse av koronasertifikat fra Norge.

FHI har laget en retningslinje for hvordan  koronavaksiner som er gitt utenfor Norge kan etterregistreres i SYSVAK.

Det er ikke en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge. Mulige aktører som kan bistå med dette er: Fastleger, kommunehelsetjeneste og privat helsetjeneste. Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere koronavaksiner. 

Nyttig informasjon til personer som er vaksinert med andre vaksiner enn de som kan etterregistreres i SYSVAK:

 • Om det blir mulig å etterregistrere også disse vaksinene i Norge på sikt er avhengig av prosessene i WHO. Det er først når vaksinen anbefales av WHO at arbeidet med å vurdere denne starter. Hvis det ikke haster å få et koronasertifikat kan det være hensiktsmessig å avvente WHO-prosessene.
 • Hvis personen allerede har dokumentasjon som kan kontrolleres digitalt gjennom EUs løsning, trengs ikke norsk koronasertifikat i tillegg. Les mer om hvilke land som har utviklet verifiserbar dokumentasjon som aksepteres ved innreise til Norge her. Merk at mange land aksepterer dokumentasjon som i mindre grad er verifiserbar. 
 • Personer som har fått andre vaksiner enn EMA-godkjent og/eller WHO-anbefalte, og ønsker koronasertifikat fra Norge, må i så fall starte vaksinasjonen på nytt. Det bør gjøres en individuell vurdering av nytte vs risiko knyttet til dette. Risikoen kan på den ene siden være knyttet til faren for alvorlig forløp av covid-19 (dvs høyere for personer i risikogrupper, eller personer som ikke har fått det anbefalte antallet doser), og på den andre siden reflektere risikoen for bivirkninger. FHI har foreløpig lite kunnskap om vaksinekombinasjoner som inkluderer ikke-EMA-godkjente vaksiner. Dersom nytten ved å ha et brukbart koronasertifikat veier tyngst anbefaler FHI at intervallet mellom dosene blir 12 uker.

Definisjoner grunnvaksinert, oppfriskningsvaksinert og delvaksinert

Grunnvaksinert

Grunnvaksinerte har fullført grunnvaksinasjon (omtales i forskrift som fullvaksinerte), dette er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått 1 dose vaksine. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som grunnvaksinert gjelder fra man er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Oppfriskningsvaksinert

De som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon.

Delvaksinert

De som har fått første vaksinedose (i et flerdoseregime) for minst 3 uker siden.

Vaksinering i Norge etter vaksinasjon i utlandet

Tabell 2: Vaksinering i Norge etter vaksinasjon i utlandet

Jeg har blitt vaksinert med:

Vaksinasjonsstatusen min:

Må jeg få ekstra dose for å få koronasertifikat fra Norge?**

EMA-godkjent vaksine eller WHO-anbefalt vaksine*

Delvaksinert

JA
1 dose vaksine vil gi sertifikat i 270 dager***

Grunnvaksinert, mer enn 270 dager siden siste dose og ikke fått oppfriskningsdose

JA,
1 dose vaksine vil regnes som oppfriskningsdose og gi gyldig sertifikat på ubestemt tid

Grunnvaksinert, mindre enn 270 dager siden siste dose

NEI,
først behov for oppfriskningsdose når det er gått mer enn 270 dager siden siste dose i grunnvaksinasjonen

Oppfriskningsvaksinert

NEI

Vaksine som ikke er EMA-godkjent eller anbefalt av WHO

(for eksempel Sputnik)

Uavhengig av status

JA,
2 doser vaksine vil gi sertifikat i 270 dager

*Mer informasjon om hvilke vaksiner som gir koronasertifikat fra Norge og hvordan disse kan etterregistreres i SYSVAK.
** Positivt prøveresultat gir uavhengig av vaksinasjonsstatus sertifikat basert på gjennomgått covid-19 fra 11 til 180 dager etter test.
***Unntak for personer med gjennomgått sykdom registrert i MSIS, som oppnår status som grunnvaksinert etter én vaksinedose. Barn og unge under 18 er unntatt 270-dagers regelen og deres sertifikat vil være gyldige så lenge de er grunnvaksinert (1 av 1 eller 2 av 2).

Tellende doser i koronasertifikatet

Tellende doser er gitt i henhold til godkjent intervall og er korrekt registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Merk at:

 • Tellende dose i koronasertifikatet baserer seg på absolutt minimumsintervall, ikke anbefalt intervall.
 • Reglene for tellende doser er de samme uansett hvilken dose i rekkefølgen det dreier seg om, eksempelvis anbefales det lengre intervall til oppfriskningsdose, men dosen vil bli tellende så lenge absolutt minimumsintervall er overholdt. Det vil si at godkjent intervall er likt både mellom 1. og 2. dose og 2. og 3. dose.
 • Tellende doser avhenger ikke av dosevolum, det hentes ikke data om dosevolum inn i koronasertifikatet. Det vil si at halv dose Spikevax (oppfriskningsdose) og barnedose Comirnaty registreres likt som full dose i sertifikatet.

Visning av vaksinedoser i koronasertifikatet 

EU har bestemt at kun siste vaksinedose skal vises i koronasertifikatet. For at dette skal gi kontrollør tilstrekkelig informasjon må det fremgå hvilket nummer i rekken den siste dosen er. Dermed vises dosen med to tall som utgjør en brøk.

I grunnvaksinasjonen skal siste vaksinedose vises som X/Y (eksempelvis 1/2 eller «1 av 2») der: 

 • X gjengir antall tellende doser og,  
 • Y er antall forventede doser i grunnvaksinasjonen*

*Merk at det forventede doseantallet reduseres med én når gjennomgått covid-19 regnes med i grunnvaksinasjonen. Dette gjelder ikke for oppfriskningsdoser fordi gjennomgått sykdom da ikke sidestilles med én vaksinedose. 

Inntil grunnvaksinasjonen er fullført kan summen av brøken bli mindre enn 1, for eksempel for personer som har fått den første dosen av en vaksine som vanligvis gis i to doser («1 av 2»).  

Ekstra doser (oppfriskningsdose eller ekstra dose i grunnvaksinasjonen) må vises slik at kontrollør oppfatter at det er gitt en ekstra dose, ettersom EU har anbefalt at grunnvaksinasjon kun skal gi sertifikat i 270 dager for voksne over 18 år. Ekstra doser etter grunnvaksinasjon gir foreløpig sertifikat på ubestemt tid. Barn og unge er unntatt 270-dagers regelen inntil de fyller 18 år, det vil si at deres sertifikat vil være gyldig frem til 18-årsdagen så lenge de er grunnvaksinert.

Ved ekstra doser er EUs føring at den ekstra dosen skal reflektere hvor mange doser som krevdes i grunnvaksinasjonen: 

 • 3/3 viser at ekstra dose ble gitt dersom grunnvaksinasjon krevde to doser. Etter dette skal ekstra doser (Z) vises med en identisk økning i teller og nevner, slik at summen av brøken alltid er 1: 
  • (3+Z)/(3+Z) = 1 (for eksempel 4/4 eller «4 av 4»)
 • 2/1 viser at det er gitt ekstra dose dersom grunnvaksinasjon ble fullført etter én vaksinedose, for eksempel med én-dose vaksine, eller ved kombinasjon av påvist covid-19 og en dose av to-dose vaksine. Etter dette skal ekstra doser (Z) kun vises med økning i teller, for å skille dette fra andre dose i grunnvaksinasjonen, slik at summen av brøken er større enn 1:
  • (1+Z)/1 > 1 (for eksempel 2/1 eller «2 av 1»)

 For koronasertifikatet er det besluttet at:   

 • Telleren (X) gjengir antall tellende doser (for å være tellende må dosene være gitt i overensstemmelse med minste godkjente intervall for aktuelle vaksiner). Det er ingen øvre grense for hvor mange doser som kan vises. 
 • Nevneren (Y) er antallet forventede doser i grunnvaksinasjonen. Ved ekstra doser vil nevneren øke med 1 hvis grunnvaksinasjon krever 2 doser. Gjennomgått covid-19 påvirker visningen av vaksine kun i grunnvaksinasjonen. Da vil påvist covid-19 redusere nevneren med 1 slik at grunnvaksinasjonen regnes som fullført etter én vaksinedose. Merk at dette ikke gjelder for oppfriskningsdoser.

Eksempler på hvordan vaksinedoser vises i koronasertifikatet finner du illustrert under. Oversikten baserer seg på at vaksinene er gitt i henhold til godkjent intervall og korrekt registrering i SYSVAK.

Slik vises vaksinedoser i koronasertifikatet
Slik vises vaksinedoser når du også har påvist covid-19 i koronasertifikatet

Hvor lenge vaksinedosene vises i koronasertifikatet

Som følge av EUs regel er det kun siste vaksinedose som vises. Dette gjelder også for siste dose i grunnvaksinasjonen. Selv om EU har anbefalt at sertifikater basert på denne dosen kun skal aksepteres av kontrollør i 270 dager for voksen over 18 år, kan siste dose i grunnvaksinasjonen gi mulighet for grensepassering til land utenfor EU som har mindre strenge krav i lengre tid enn 270 dager.

Merk at innreisekravene i land er forskjellige. Reisende bør sette seg inn i kravet til intervall etter siste vaksinedose som gjelder i alle land som skal besøkes, for å koordinere reisen i forhold til vaksinasjonen.

Godkjente intervaller mellom koronavaksiner

Det er en nedre grense (absolutt minimumsintervall) for godkjent intervall mellom vaksinedoser i koronasertifikatet, men det er ingen øvre begrensning. Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen, dermed blir kun den første dosen tellende. En vaksinedose må være gitt med tilstrekkelig intervall til tidligere dose for å være tellende.

Absolutt minimumsintervall defineres av vaksinen og datoen ved forrige tellende dose (se tabell 2).

 • For EMA-godkjente vaksiner: Absolutt minimumsintervall er basert på EPAR-omtalen av produktet, det vil si gruppene som ble inkludert i produsentenes fase-3 studier. Unntakene fra dette prinsippet er Covishield (som tilsvarer Vaxzevria bare markedsført av annen produsent, og som derfor lener seg på Vaxzevrias studier og dermed håndteres basert på samme intervaller som Vaxzevria) og Janssen (som ikke har inkludert intervaller i sine studier siden den er markedsført som éndosevaksine). Dersom forrige tellende dose var Janssen vil sist satte dose definere minimumsintervall.
 • For WHO-anbefalte vaksiner: Absolutt minimumsintervall er basert på SPC-omtalen og gruppene som ble inkludert i kliniske studier.

Dosen som vises i sertifikatet er den siste som regnes som tellende, og dersom dette ikke samsvarer med den siste dosen som ble gitt (og korrekte vaksinedata finnes i «Helseregistre- SYSVAK» på Helsenorge.no), kan det skyldes at intervallet var for kort til forrige tellende dose.

Ettersom koronasertifikatet er et juridisk dokument må de underliggende reglene være like for alle, og fokus i utarbeidelsen av reglene har vært at de skal være i samsvar med legemiddelmyndighetenes godkjenning av vaksinene og EUs direktiver. 

Tabell 3: Oversikt over intervall mellom koronavaksiner

Vaksine 

Anbefalt minimumsintervall (dager)

i grunnvaksinasjonen

Absolutt minimumsintervall (dager) 

uansett hvilken dose i rekkefølgen

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)  

21

19

Spikevax (Moderna) 

28

22

Janssen (Janssen- Cilag)

-

Defineres av vaksinen ved neste dose.

Vaxzevria  (AstraZeneca)

28-84

21

Covishield (Serum Institute of India) 

28-84

21

Nuvaxovid (Novavax)

21

14

CoronaVac (Sinovac)

14

14

Sinopharm BIBP (Beijing institute of Biological Products)

21

21

Covaxin (Bharat Biotech)

28

28

Covovax (Serum Institute of India)

14

14

Convidecia (CanSino Biologics)

-

Defineres av vaksinen ved neste dose.

Valneva (VLA2001)

28

28

Vidprevtyn Beta 

90*

90*

*VidPrevtyn Beta kan gis én gang som en booster til voksne som tidligere har mottatt vaksinasjonsserier med enten mRNA eller adenoviral vektor Covid-19 vaksiner 3 måneder tidligere. 

Intervaller for gyldig koronasertifikat 

I sammenheng med EUs innføring av koronasertifikat har vi i Norge utviklet

 • Koronasertifikat for innbyggere.
 • Verifikasjonsapp for kontrollører, som består av to løsninger (innenlands kontroll og grensekontroll). Appen blir ikke lenger vedlikeholdt eller oppdatert etter 30. november 2022. 

Ettersom koronasertifikatet er et juridisk dokument, er det utarbeidet regler for hvor lang tid det skal ta fra en immunologisk hendelse inntreffer (dvs. vaksinasjon eller gjennomgått covid-19) til man får sertifikat (se tabell 3). Reglene er delvis styrt av EUs krav, men også av FHIs medisinske anbefalinger.

Tabell 4: Oversikt over hvilke intervaller ulike immunologiske hendelser gir koronasertifikat og kan aksepteres.

 

Gir QR-kode i kontrollside EU/ EØS

Grunnvaksinert uten påvist covid-19 med todose-vaksine

(2 av 2)

F.o.m 0 dager etter første dose.

 

Ingen maksgrense.

Grunnvaksinert uten påvist covid-19 med éndose-vaksine

(1 av 1)

F.o.m 0 dager etter vaksinedosen.

 

 

Ingen maksgrense.

Grunnvaksinert med påvist covid-19 minst 21 dager før første vaksinedose (1 av 1)

 

F.o.m 0 dager etter vaksinedosen.

 

 

Ingen maksgrense.

Grunnvaksinert med påvist covid-19 minst 21 dager etter første vaksinedose og senest 21 dager før neste dose (1 av 1)

 

F.om 11 dager etter positiv test endres visning av vaksinedosen fra «1 av 2» til «1 av 1».

 

Ingen maksgrense.

Oppfriskningsvaksinert

 

F.o.m 0 dager etter siste dose.

 

Ingen maksgrense.

Påvist covid-19 uavhengig av vaksinasjonsstatus

 

F.o.m 11 dager etter positiv test.

 

T.o.m 180 dager etter positiv test.

Ny funksjonalitet fra og med 22. mars viser hvor mange dager som har gått siden siste dose i grunnvaksinasjon, og hvor mange dager som har gått siden positiv test. Dette gjør det enklere for innbygger å vite om man innfrir krav for mellom annet innreise eller innenlands bruk i andre land. Tellefunksjonen vises ved innlogging til koronasertifikat på Helsenorge dersom man er grunnvaksinert og/ eller har et positivt prøvesvar.

Hjelpemiddel for beregning av intervaller etter immunologiske hendelser

 • Dager regnes som kalenderdager og starter kl 00.00
 • En uke regnes som 7 kalenderdager. En måned regnes som 30 kalenderdager
 • Vaksinasjonsdato og/ eller prøvedato er dag 0

Eksempel på beregningen knyttet til vaksinasjon med Comirnaty på 1. og 2. dose: 

 • 1. dose vaksine med Comirnaty gis dag 0
 • Dag 0 er 03.06.21
 • Absolutt minimumsintervall for Comirnaty er 19 dager
 • 2. dose vaksine (uavhengig av vaksinetype) kan tidligst gis på dag 19* som i dette eksempelet er 22.06.21
 • Vaksinedosen vises som “2 av 2” i kontrollside i EU/EØS med gyldighet i 270 dager f.o.m 22.06.21 kl 00:00 

*For at 2. vaksinedose skal bli tellende, kan denne dosen tidligst gis f.o.m. den dagen som er angitt minimumsintervall for vaksinetypen. Eksempelvis, dersom 1. vaksinedose er Comirnaty, kan 2. vaksinedose først gis kl 00:00:00 dag 19 for å bli tellende i sertifikatet.

Eksempel på beregningen knyttet til prøvesvar etter påvist covid-19:

 • Positivt prøvesvar foreligger dag 0
 • Dag 0 er 27.01.22
 • Gyldig koronasertifikat for gjennomgått sykdom varer f.o.m dag 11, som i dette eksempelet er 07.02.22
 • Gyldigheten varer t.o.m. dag 180 fra positivt prøvesvar

Intervall mellom koronasykdom og koronavaksine  

EUs regel er at det kun er i sammenheng med den første dosen i grunnvaksinasjonen at koronasykdom kan påvirke vaksinedelen av sertifikatet. En person som har fått den første av en to-dose-vaksine regnes som ferdig grunnvaksinert (dosen telles som “1 av 1” istedenfor “1 av 2”) dersom covid-19 påvises enten 3 uker før vaksinasjonsdagen, eller mellom 3 uker etter den første dosen og 3 uker før den andre dosen.

Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende i koronasertifikatet (som «1 av 2»). Personen vil da regnes som grunnvaksinert etter den andre tellende dosen («2 av 2»).

Merk at FHI anbefaler lenger intervall enn 3 uker for å få best mulig effekt av vaksinedosen. Se Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19.

Forklaring av hvordan vaksinedoser telles i koronasertifikat i kombinasjon med påvist covid-19 finner du her. 

Reise under koronapandemien

FHI anbefaler alle som planlegger reiser å sette seg inn i aktuelle landenes regler for innreise. Nettstedet  Re-open EU gir oversikt over reglene for land i EU/EØS. Merk at informasjonen om landene ikke alltid er oppdatert, men lenkene som er tilgjengelig om det enkelte lands regler gir god informasjon. Reiseklar-appen til Utenriksdepartementet kan også brukes. Det er særlig viktig å planlegge reisen i god tid ved reise med mindreårige fordi det er store forskjeller mellom landenes krav til denne gruppen. Også ikke-digitale brukere bør planlegge reisen i god tid.

FHI minner digitale brukere om at det er mulig å laste sertifikatet ned på mobilen eller å skrive sertifikatet ut.  Da er du sikret tilgang selv om det skulle oppstå nedetid ved helsenorge.no eller andre digitale tjenester som BankID.

Ekstra dose for å innfri innreisekrav

På noen områder er det ikke samsvar mellom Folkehelseinstituttets medisinske råd og EUs regler. I tillegg er det ulike krav knyttet til koronasertifikat i andre land.

Innbyggere som ønsker det, kan få en ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav, selv om de tilhører gruppene som anses godt beskyttet og dermed ikke anbefales videre vaksinasjon.

Eksempler på grupper som kan ønske ekstra dose for å innfri innreisekrav:

 • Personer over 18 år som gjennomgår covid-19 etter fullført grunnvaksinasjon oppnår god beskyttelse (såkalt hybrid immunitet), men vil på et tidspunkt verken ha brukbart koronasertifikat basert på vaksine (270 dager etter siste dose) eller gjennomgått covid-19 (180 dager etter positiv test).
 • Personer mellom 18 og 44 år som er grunnvaksinert med to doser.
 • Barn og unge under 18 år, se Koronasertifikat for barn og unge.

Den ekstra dosen bør ikke gis før 20 uker etter siste dose i grunnvaksinasjonen og tidligst 3 uker etter gjennomgått infeksjon. For best vaksineeffekt bør avstanden fra infeksjon til oppfriskingsdosen gjerne være så lang som 3 måneder.

Koronasertifikat for barn og unge 

FHI anbefaler generelt reisende å planlegge i god tid og sette seg inn i gjeldene krav for alle planlagte grensepasseringer. Dette kan være særlig viktig ved reise med mindreårige. Merk at land praktiserer ulike aldersgrenser hvor de tillater barn under en viss alder å grensepassere uten dokumentasjon, eventuelt med et krav om at barnet reiser i følge med voksen som har gyldig dokumentasjon. 

EU har bestemt at barn har gyldig koronasertifikat på ubestemt tid inntil 18-årsdagen sin dersom de er grunnvaksinert, altså etter to vaksinedoser, eller etter én dose for de som har dokumentert gjennomgått koronasykdom. 

Koronasykdom er en lite alvorlig infeksjon for barn slik at behovet for vaksinasjon er lite, men siden det er en pandemi som gir store utfordringer kan det være vaksinasjonskrav i andre land som går utover den rent medisinske vurderingen vi har i Norge. Da må vaksinasjon før reisen vurderes opp mot mulige bivirkninger, som oftest er milde og forbigående. Det er kontinuerlig endringer i vaksinasjonskrav og innreisekrav i flere land. FHI anbefaler derfor å vente med å fullføre vaksinering relatert til reise inntil 1 måned før avreise, siden reglene i landet muligens endres og derfor kan kravet til vaksinasjon frafalle.

Angående antallet doser som barna kan få:

  • Barn (og voksne) som har gjennomgått covid-19 regnes som grunnvaksinerte etter 1 dose i Norge. Men enkelte land anerkjenner ikke personer som grunnvaksinert etter én dose grunnet kombinasjon med gjennomgått covid-19. FHI har åpnet for at barn som regnes som grunnvaksinerte etter 1 dose allikevel kan tilbys dose 2 for å få reise.
  • FHI anbefaler ikke at barn tilbys vaksinasjon utover 2 doser for å kunne reise, selv om EMA har godkjent oppfriskningsdose (3 doser) ned til 12 år.
  • Det er egne anbefalinger for barn og ungdom med alvorlig immunsuppresjon knyttet til 3 doser i grunnvaksinasjonen.»

Foresatte har som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet for ungdom over 16 år, med mindre ungdommen har gitt fullmakt. Se hvordan foresatte og ungdom over 16 år kan logge seg inn og bruke Helsenorge.   

Foresatte til barn under 16 år kan hente ut barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge, og velge barnet man vil hente sertifikatet til, klikke på fanen «Koronasertifikat», "Vis kontrollside", «Grensepassering i EU/EØS» og velge om man vil vise, laste ned eller printe ut sertifikatet (de siste alternativene finnes under QR-kodene). Du kan se koronasertifikatet til barna dine på kontrollsiden din ved å skrolle nedover.   

Krav om tilleggsdokumentasjon ved bruk av koronasertifikat

Enkelte land krever tilleggsdokumentasjon, utenom koronasertifikat, knyttet til vaksinasjonsstatus for koronavaksiner. Koronasertifikatet viser kun siste registrerte vaksine, og hvilket nummer denne vaksinen har i en vaksinasjonsserie (2 av 2, 3 av 3, 2 av 1 osv.). Vaksinasjonshistorikken for koronavaksiner må derfor inkluderes som tilleggsdokumentasjon ved innreise til land som krever dette.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO

 • Noen land krever nå at det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO skal fremvises. WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat er ikke knyttet til EU-forordningen om koronasertifikat, og kravet om dette er først og fremst et lokalt innreisekrav.
 • Kommunene er pålagt å tilby koronavaksiner (jmf. Smittevernloven § 7-1, og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram), og det er meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK (jmf. SYSVAK-registerforskriften § 2-1). Etterregistrering av tidligere gitte koronavaksiner som dokumentasjon i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat er ikke en del av meldeplikten som omfatter SYSVAK-registerforskriften.
 • Dersom innbygger har behov for å få koronavaksiner registrert i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat, må man henvende seg til helsetjenesten (fastlege, kommunehelsetjenester, privat helseaktør m.fl.). I denne sammenhengen er det ikke en plikt å registrere koronavaksiner i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat, og det kan potensielt medføre en kostnad i tilknytning til dette. Ved en slik henvendelse til helsetjenesten, må man ta med seg dokumentasjon på vaksinasjonsstatus for koronavaksiner.

Annen dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser

 • Innbygger kan selv finne dokumentasjon på alle sine vaksinasjoner som er registrert i SYSVAK ved å logge inn på Helsenorge.no. Det finnes to ulike tjenesteområder som gjør det mulig å hente ut opplysninger om alle vaksinasjoner. Vaksiner og Helseregistre. I vaksinetjenesten kan man printe ut et vaksinasjonskort, men denne oversikten viser kun hvilken sykdom man er vaksinert mot. Dersom man trenger mer detaljert informasjon om vaksinasjonene (preparat, batchnummer osv.), er det mulig å hente dette ut fra SYSVAK-oversikten i tjenesteområdet Helseregistre. Denne tjenesten finnes også i utskriftsvennlig format, og man kan velge de vaksinene en ønsker utskrift av. 

Problemer med koronasertifikatet på grunn av prøvesvar: Sjekk «Prøvesvar» på Helsenorge.no 

 • Dersom resultatet vises korrekt i Prøvesvarvisning på Helsenorge, og har et gyldig resultat, bør personen henvende seg til Veiledning Helsenorge.
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning, bør man ta kontakt med teststasjon/der man ble testet for å høre om resultatet har blitt eller skulle blitt rapportert til FHI. Hvis det har det, bør teststedet ta kontakt med laboratoriet dersom det foreligger feil i datagrunnlaget (feil dato, feil pasient, feil resultat og lignende). Flere laboratorier gjør ikke slike rettelser med mindre teststasjon opplyser om at det foreligger faktiske feil. 
 • Dersom resultatet mangler i Prøvesvarvisning og teststedet opplyser om at denne prøven ikke kan/skal rapporteres til MSIS (dette gjelder blant annet alle selvtester, enkelte antigen hurtigtester tatt utenom teststasjon/ legekontor, alle antistoff hurtigtester og alle prøver fra utlandet) bør personen ta antistoffserologi ved norsk laboratorium som rapporterer til MSIS senest samme dag som første vaksinedose.  

Problemer med koronasertifikat på grunn av vaksiner: Sjekk «Vaksiner» og «Helseregistre – SYSVAK» på Helsenorge.no 

 • Dersom vaksinasjonsstatus vises korrekt i «Vaksiner» og «Helseregistre -SYSVAK» på Helsenorge.no må personen ta kontakt med Veiledning Helsenorge.
 • Dersom vaksinasjonsstatus mangler eller inneholder feil på Helsenorge.no må personen kontakte vaksinasjonssted for å få de til å registrere opplysningene dine i SYSVAK. I noen tilfeller ser det ut som registreringen er sendt inn til SYSVAK fra journalsystemet, men innbygger kan ikke gjenfinne vaksinasjonen i koronasertifikatet. Da har sannsynligvis ikke meldingen blitt sendt til SYSVAK. SYSVAK har utarbeidet en sjekkliste som veileder for å finne og rette feilen. Brukerstøtte til journalleverandør må bistå i at meldingen blir sendt inn til SYSVAK. Er det andre tekniske utfordringer med registreringer gjort fra journalsystem, må brukerstøtte til journalleverandør kontaktes. 

Kontraindikasjon mot vaksine 

EU bestemmer gjennom COMMISION IMPLEMENTING DESCISION (EU) 2021/1073 hvilke data som skal være tilgjengelig i sertifikatet. De har ikke inkludert noe datafelt for kontraindikasjon mot vaksine. Dermed finnes det ingen mulighet til å registrere kontraindikasjon mot vaksine i koronasertifikatet.

Personer som ikke har gyldig koronasertifikat basert på vaksine anbefales å undersøke om negativ test gir lik mulighet til gyldig koronasertifikat der de ønsker adgang. Se Reise under koronapandemien.

Batchnummer vises ikke i koronasertifikatet på 1. dose, men det er korrekt meldt fra journalsystemet

 • På grunn av en feil med SYSVAK-registeret frem til mars i år, ble ikke batchnummer registrert i journalsystemet og sendt inn som ebXML-meldinger, lagret i SYSVAK sin database. Dette innebærer at batchnummeret ikke vises på de vaksinedosene som ble registrer i SYSVAK før mars 2021.
 • Problemet er løst nå, men for disse registreringene vil derfor ikke batchnummer fremkomme ved søk på vaksinasjonsstatus i SYSVAK. Den eneste muligheten for å få lagret batchnummeret, er å sende vaksinasjonsmeldingen på nytt. Dette er ikke nødvendigvis anbefalt fordi det er en risiko for at feil kan oppstå.
 • Batchnummer har ikke noe å si for gyldigheten i koronasertifikatet, og det er derfor ikke ansett som nødvendig å skulle melde inn vaksinasjoner på nytt.

Historikk

30.11.2022: Fjernet informasjon om verifikasjonsappen Kontroll av koronasertifikat, og lagt til at appen ikke lenger blir vedlikeholdt eller oppdatert etter 30. november 2022.

04.04.2022: Lagt til ny informasjon om at barn under 18 år ikke trenger oppfriskningsdose for å ha gyldig koronasertifikat i ubegrenset tid.

21.02.2022: Lagt til flytskjema for gyldighet etter immunologiske hendelser (pdf-format)

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: I avsnittet "Hvordan får man et gyldig koronasertifikat med en vaksinedose i kombinasjon med gjennomgått sykdom?" endret "for" til "før" i setningen "For antistoffer må prøven være tatt senest dagen før første vaksinedose, og IgG eller totalantistoff er påvist".

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet, og lagt til avsnitt om "Råd om ekstra vaksinedose til personer som er fullvaksinert basert på kombinasjon av vaksine og infeksjon fra utlandet". 

22. september 2021: Store strukturelle endringer. Nye avsnitt om barn og koronasertifikat mm.

24. september 2021: Lagt til tabell med absolutte minimumsintervall

01. september 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endring i tellemåte.

07. oktober 2021: Fjernet informasjon som omhandlet det norske koronasertifikatet.

09. november 2021: Oppdaterte flere avsnitt og omstrukturert innholdet.

06. desember 2021: Små tekstlige justeringer og oppdatering knyttet gjenoppretting av norsk kontrollside. 

09. desmber 2021: Lagt til avsnitt om koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer.

21. desmber 2021: Lagt til informasjon tilknyttet nylig EMA-godkjent vaksine.

11.01.2022: Omstrukturering av ulike avsnitt, oppdatert informasjon knyttet til regelendring om 270 dagers gyldighet for vaksinasjon.

17.01.2022: Endret informasjon knyttet til visning av doser.

29.01.2022: Nye vaksiner inkludert, omstrukturering av artikkelen, oppdatering knyttet til endring av visningsregel og gyldighetsregel i grunnvaksinasjon.

03.02.2022: Lagt til avsnitt om "Utfyllende informasjon om gjennomgått sykdom i koronasertifikatet".

14.02.2022: Lagt til ny vaksine for etterregistrering.

14.03.2022: Lagt til avsnitt om tilleggsdokumentasjon ved bruk av koronasertifikat.

22.03.2022: Lagt til informasjon om tellefunksjon for grunnvaksinasjon og/ eller positiv test.

07.04.2022: Endringer knyttet til unntak for barn og unge under 18 år for 270-dagers regel om gyldighet etter grunnvaksinasjon.

28.04.2022: Lagt til informasjon om anbefaling til å ta utskrift.

02.05.2022: Fjernet tekst om maksgrense for visning av tellende doser.

13.05.2022: Oppdatert kapittel om Koronasertifikat til barn og unge

30.05.2022: Lagt til avsnitt om definisjoner av grunnvaksinert, oppfriskningsvaksinert og delvaksinert.

15.06.2022: Lagt til ny vaksine i tabell 1 og 3.

27.06.2022: Lagt til informasjon om utsriftsvennlig format i tjenesten Helseregistre på Helsenorge.

14:09.2022: Lagt til ny vaksine i tabell 1 og 3. 

14.12.22: Fjernet informasjon om nasjonal kontrollside og lagt inn ny vaksine i tabell 1 og 3.