Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Beredskaps- og vakttelefoner ved Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert


Telefonnummer og telefontider for vakt-, beredskaps- og rådgivningstelefoner ved Folkehelseinstituttet.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Giftinformasjonens vakttelefon er en døgnbemannet tjeneste for både publikum og helsepersonell.

Via vakttelefonen gir Giftinformasjonen hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare: hva er giftig, hvilke symptomer kan man få og hvilken behandling er nødvendig?

Smittevernvakta: 21 07 63 48

I arbeidstiden er sentralbordet på tlf. 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål. For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta.

Smittevernvakta er bemannet av leger i Området smittevern, miljø og helse, og tjenesten er døgnbemannet. Publikum som har smittevernspørsmål skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

Miljø- og kjemikaliehendelser: 22 59 13 25

Varsler om miljø- og kjemikaliehendelser etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 tas imot hele døgnet. Telefonnummeret betjenes av ansatte ved Giftinformasjonen.

Kommunene har fra 1.1.2017 plikt etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 til å varsle Folkehelseinstituttet om helsetrusler på grunn av miljøhendelser. Varslet skal danne grunnlag for at Folkehelseinstituttets ved behov kan bistå kommunene, og om nødvendig varsle internasjonalt. Plikten inntrer når helsetrusselen er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom, skade eller død eller der antall rammede øker raskt og ukontrollert.

Vaksinerådgiving: 21 07 70 00

Vaksinerådgivningstelefonen er for helsepersonell. Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.
E-post: vaksine@fhi.no 
Se også temaside: Barnevaksinasjonsprogrammet.

Hasteutlevering av vaksiner og immunglobuliner

Hasteutlevering er mulig alle dager, døgnet rundt. Bestilling kan gjøres over telefon. Lege skal også kunne nås for rådgivning og vurdering av indikasjoner. Slik kontaktes Folkehelseinstituttet:

  • I kontortiden tlf 21 07 70 00: Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege eller farmasøyt ved Avdeling for vaksine.
  • Utenom Folkehelseinstituttets åpningstider kan leger henvende seg til Vitus apotek Jernbanetorvet, Oslo, på tlf. 23 35 81 00. Apoteket har døgnåpent og kan ved behov etablere kontakt med vakthavende lege ved Smittevernvakta, Folkehelseinstituttet, for vurdering av indikasjonsstilling og dosering.
    Smittevernvakta 21 07 63 48 kan ved behov kontaktes utenom arbeidstid for rådføring før bestilling fra Vitus apotek Jernbanetorget.

Utlevering av vaksiner, immunglobuliner og sera til øyeblikkelig hjelp - mer om smittesituasjoner som må behandles umiddelbart.

Mikrobiologisk beredskapsvakt: 952 14 993

Mikrobiologisk beredskapsvakt er en døgnbemannet tjeneste for politi og de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene.

Beredskapsvakten bør kontaktes for undersøkelse av «pulverbrev» eller dersom det er klinisk/mikrobiologisk mistanke om infeksjon med mulige bioterroragens (bakterier i smitterisikoklasse 3). Det er viktig å komme frem til en løsning slik at prøver kan undersøkes så raskt som mulig. I tillegg til undersøkelse av bakteriekulturer kan det også utføres Real time PCR direkte fra prøvematerialet. Tema: Melding og varsling om smittsom sykdom

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Medievakta: 21 07 83 00

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. E-post: medievakt@fhi.no