Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rådgivnings- og vakttelefoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rådgivnings- og vakttelefoner

Artikkel

Rådgivnings- og vakttelefoner ved Folkehelseinstituttet

Telefonnummer og telefontider for vakt- og rådgivningstelefoner ved Folkehelseinstituttet.

Telefonnummer og telefontider for vakt- og rådgivningstelefoner ved Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Giftinformasjonens vakttelefon er en døgnbemannet tjeneste for både publikum og helsepersonell.

Via vakttelefonen gir Giftinformasjonen hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare: hva er giftig, hvilke symptomer kan man få og hvilken behandling er nødvendig?

Smittevernvakta: 21 07 63 48

Dette er en tjeneste for helsepersonell. Publikum som har smittevernspørsmål skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

I arbeidstiden er sentralbordet med telefonnummer 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål. For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta på tlf 21 07 63 48. Tjenesten er døgnbemannet.

Miljø- og kjemikaliehendelser: 22 59 13 25

Varsler om miljø- og kjemikaliehendelser etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 tas imot hele døgnet. Telefonnummeret betjenes av ansatte ved Giftinformasjonen.

Kommunene har fra 1.1.2017 plikt etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 til å varsle Folkehelseinstituttet om helsetrusler på grunn av miljøhendelser. Varslet skal danne grunnlag for at Folkehelseinstituttets ved behov kan bistå kommunene, og om nødvendig varsle internasjonalt. Plikten inntrer når helsetrusselen er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom, skade eller død eller der antall rammede øker raskt og ukontrollert.

Vaksinerådgiving: 21 07 70 00

Vaksinerådgivningstelefonen er for helsepersonell.

Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.

Vi opplever tidvis stor pågang i vår telefontid og det kan være ventetid før du får snakke med en av våre medarbeidere. Før du ringer kan det være lurt å sjekke vår vaksinasjonsveileder, og kapittelet Når noe er gjort feil, for råd! Husk at FHI gir råd på gruppenivå. Medisinsk ansvarlig er ansvarlig for lokale beslutninger. 

Noen vanlige problemstillinger:  

Vi har også egne temasider for Koronavaksinasjon, bivirkninger, vaksinasjonstilbud til flykninger og reisevaksinasjon

  • E-post:

Bestilling, utlevering og oppbevaring av vaksiner og immunglobuliner: 21 07 70 00

Informasjon om bestilling og utsending finnes i vaksinasjonsveilederen Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera.

Spørsmål om bestilling og utlevering av vaksiner kan rettes til Vaksineforsyningen (ekspedisjonen) via sentralbord tlf. 21 07 70 00 i kontortiden. Spørsmål som gjelder nettbutikken, kan også sendes på e-post til .

Det er kun vaksiner til bruk ved medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp som kan rekvireres pr. telefon. Se egen informasjon under Hasteutlevering av vaksiner og immunglobuliner, og i vaksinasjonsveilederen Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera. 

Spørsmål om oppbevaring (temperaturavvik, holdbarhet etc.) sendes på e-post til . Se informasjon i vaksinasjonsveilederen Når noe er gjort feil om hvilke opplysninger vi trenger for å kunne besvare henvendelsen. 

Hasteutlevering av vaksiner og immunglobuliner

Ved medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp kan telefon 21 07 70 00 benyttes for rådgiving, vurdering av indikasjon og bestilling. Hasteutlevering er mulig alle dager, døgnet rundt. Bestilling kan gjøres over telefon. Lege skal også kunne nås for rådgivning og vurdering av indikasjoner.

Slik kontaktes Folkehelseinstituttet:

  • I kontortiden tlf 21 07 70 00: Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer eller farmasøyt ved vaksineforsyningen
  • Utenom Folkehelseinstituttets åpningstider kan leger henvende seg til Vitusapotek Jernbanetorget, tlf. 23 35 81 00. Apoteket har døgnåpent og kan ved behov etablere kontakt med vakthavende lege ved Smittevernvakta, Folkehelseinstituttet, for vurdering av indikasjonsstilling og dosering.
    Smittevernvakta 21 07 63 48 kan ved behov kontaktes utenom arbeidstid for rådføring før bestilling fra Vitus apotek Jernbanetorget.

Mikrobiologisk beredskapsvakt: 952 14 993

Mikrobiologisk beredskapsvakt er en døgnbemannet tjeneste for politi og de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene.

Beredskapsvakten bør kontaktes for undersøkelse av «pulverbrev» eller dersom det er klinisk/mikrobiologisk mistanke om infeksjon med mulige bioterroragens (bakterier i smitterisikoklasse 3). Det er viktig å komme frem til en løsning slik at prøver kan undersøkes så raskt som mulig. I tillegg til undersøkelse av bakteriekulturer kan det også utføres Real time PCR direkte fra prøvematerialet.

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Smittevern i helsetjenesten: 94 52 12 19

Rådgivningstelefonen er for helsepersonell. Åpen alle hverdager kl. 9.00-14.30. 

  • E-post: 

Skadedyrtelefonen 21 07 77 00

Avdeling for skadedyrkontroll svarer på spørsmål om skadedyr og skadedyrkontroll. Dette er en tjeneste for alle, inkludert kommunehelsetjenesten, skadedyrfirmaer og publikum. Skadedyrtelefonen er bemannet alle hverdager mellom kl. 13.00-14.00. For mer informasjon om avdelingens rådgivningstjenester se Identifisering av skadedyr og skadedyrtelefonen.

Medievakta: 21 07 83 00

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. E-post: medievakt@fhi.no

Historikk

18.01.2023: Liten tekstendring i avsnitt om smittevernvakta.