Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rådgivnings- og vakttelefoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rådgivnings- og vakttelefoner

Artikkel

Rådgivnings- og vakttelefoner ved Folkehelseinstituttet

Telefonnummer og telefontider for vakt- og rådgivningstelefoner ved Folkehelseinstituttet.

Telefonnummer og telefontider for vakt- og rådgivningstelefoner ved Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Giftinformasjonens vakttelefon er en døgnbemannet tjeneste for både publikum og helsepersonell.

Via vakttelefonen gir Giftinformasjonen hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare: hva er giftig, hvilke symptomer kan man få og hvilken behandling er nødvendig?

Smittevernvakta: 21 07 63 48

I kontortiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes på tlf 21 07 70 00. Utenom kontortid alle dager: tlf 21 07 63 48.

Dette er en tjeneste for helsepersonell. Publikum som har smittevernspørsmål skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

I arbeidstiden er sentralbordet med telefonnummer 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål. For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta. Tjenesten er døgnbemannet.

På grunn av økt pågang av henvendelser i forbindelse med koronavirusutbruddet er organiseringen av Folkehelseinstituttets smittevernvakttjeneste midlertidig endret. Innringer blir satt over til rådgiver som ved behov konfererer med lege.

Miljø- og kjemikaliehendelser: 22 59 13 25

Varsler om miljø- og kjemikaliehendelser etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 tas imot hele døgnet. Telefonnummeret betjenes av ansatte ved Giftinformasjonen.

Kommunene har fra 1.1.2017 plikt etter Forskrift om miljørettet helsevern § 6 til å varsle Folkehelseinstituttet om helsetrusler på grunn av miljøhendelser. Varslet skal danne grunnlag for at Folkehelseinstituttets ved behov kan bistå kommunene, og om nødvendig varsle internasjonalt. Plikten inntrer når helsetrusselen er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom, skade eller død eller der antall rammede øker raskt og ukontrollert.

Vaksinerådgiving: 21 07 70 00

Vaksinerådgivningstelefonen er for helsepersonell.

Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.

  • E-post:

Hasteutlevering av vaksiner og immunglobuliner

Ved medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp kan telefon 21 07 70 00 benyttes for rådgiving, vurdering av indikasjon og bestilling. Hasteutlevering er mulig alle dager, døgnet rundt. Bestilling kan gjøres over telefon. Lege skal også kunne nås for rådgivning og vurdering av indikasjoner.

Slik kontaktes Folkehelseinstituttet:

  • I kontortiden tlf 21 07 70 00: Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege eller farmasøyt ved Avdeling for vaksine.
  • Utenom Folkehelseinstituttets åpningstider kan leger henvende seg til Vitus apotek Jernbanetorvet, Oslo, på tlf. 23 35 81 00. Apoteket har døgnåpent og kan ved behov etablere kontakt med vakthavende lege ved Smittevernvakta, Folkehelseinstituttet, for vurdering av indikasjonsstilling og dosering.
    Smittevernvakta 21 07 63 48 kan ved behov kontaktes utenom arbeidstid for rådføring før bestilling fra Vitus apotek Jernbanetorget.

Mikrobiologisk beredskapsvakt: 952 14 993

Mikrobiologisk beredskapsvakt er en døgnbemannet tjeneste for politi og de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene.

Beredskapsvakten bør kontaktes for undersøkelse av «pulverbrev» eller dersom det er klinisk/mikrobiologisk mistanke om infeksjon med mulige bioterroragens (bakterier i smitterisikoklasse 3). Det er viktig å komme frem til en løsning slik at prøver kan undersøkes så raskt som mulig. I tillegg til undersøkelse av bakteriekulturer kan det også utføres Real time PCR direkte fra prøvematerialet.

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Smittevern i helsetjenesten: 94 52 12 19

Rådgivningstelefonen er for helsepersonell. Åpen alle hverdager kl. 9.00-14.30. 

  • E-post: 

Medievakta: 21 07 83 00

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. E-post: medievakt@fhi.no