Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Noe kode er vanskeligere å leve uten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Noe kode er vanskeligere å leve uten

Artikkel

Noe kode er vanskeligere å leve uten

FHI knytter til seg kloke hoder på ulike måter for å digitalisere folkehelsearbeidet og smittevernberedskapen i Norge. Vi knytter til oss personer som vil bidra på ulike måter. Du vil kanskje se på muligheten for ledige stillinger hos oss? Eller kanskje du kunne være villig til å bidra i våre eksterne fagråd? Hva med å være med på vår neste Hackaton til våren? Vi stiller opp som eksterne veiledere på masteroppgaver som er relevante, noe for deg? Vil du vite mer om noen av våre produkter eller snakke med noen av våre ansatte om digitaliseringsarbeidet vårt?

kode-plakat.png

FHI knytter til seg kloke hoder på ulike måter for å digitalisere folkehelsearbeidet og smittevernberedskapen i Norge. Vi knytter til oss personer som vil bidra på ulike måter. Du vil kanskje se på muligheten for ledige stillinger hos oss? Eller kanskje du kunne være villig til å bidra i våre eksterne fagråd? Hva med å være med på vår neste Hackaton til våren? Vi stiller opp som eksterne veiledere på masteroppgaver som er relevante, noe for deg? Vil du vite mer om noen av våre produkter eller snakke med noen av våre ansatte om digitaliseringsarbeidet vårt?


Hvorfor søke jobb hos oss

Bidra til livreddende arbeid

Hos oss møter du ansatte med høy kompetanse og stort engasjement. Arbeidet foregår i team på tvers av avdelinger og områder. Vi har også et bredt samarbeid eksternt med helsetjenesten og aktører i andre sektorer. FHI ønsker å satse enda tyngre på digitalisering og gjør nå en satsning der vi høsten 2021 vil ansette opp mot 30 personer i spennende roller. Følg med på våre ledige stillinger som oppdateres fortløpende.

Produkter og prosjekter som har vært viktige den siste tiden er blant annet: 

* De siste årene har våre produkter vunnet:

Digitaliseringsprisen 2021 for MSIS-Labdatabasen en samhandlingsløsning som mottar svar på covid-19-prøver fra alle landets mikrobiologiske laboratorier.

Bedre stat prisen 2020 for eDår sammen med Direktoratet for e-helse. Elektronisk innmelding av dødsårsaker gir enklere utfylling, raskere oppdatering og bedre kvalitet på dataene i Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Løsningen «Anonyme Tokens» som brukes av appen Smittestopp vant Innebygget personvernprisen 2020 for økt anonymitet ved bruk av appen Smittestopp. 

Mulighet for utvikling i et trivelig arbeidsmiljø

Vi har et trivelig arbeidsmiljø med trygge team med kontorfasiliteter i Oslo og Bergen. Digitaliseringsavdelingene består av i overkant av 70 personer med variert kompetanse og erfaring. Forholdene er lagt til rette for trening i arbeidstiden og frivillige sosiale aktiviteter når det passer for den enkelte.   

Innvirkning på eget arbeid

Det er høy takhøyde og flate strukturer som understøtter stor autonomitet i teamene. En smidig kultur har skapt stor leveranseevne med kryssfunksjonelle team som har korte beslutningsveier. Vi har fleksible arbeidsforhold med god mulighet for å veksle mellom fysisk oppmøte på arbeidsplass og arbeid hjemmefra. 

Søk jobb hos FHI

Har du spørsmål?

Lurer du på hvordan det er å jobbe med IT i FHI? Spør oss på Slack, så svarer vi så raskt som mulig. 

Eksterne fagråd

FHI har gjennom pandemien utforsket ulike tiltak for å realisere strategien om å være et åpent institutt. I prosjektet med Smittestopp 2 valgte vi støtte opp om denne strategien via tre sentrale tiltak:

  • Å legge alle sentrale dokumenter åpent ut på våre hjemmesider. Alt fra kontrakter til risikoanalyser og personvernkonsekvensanalyser ble publisert for å bygge tillit. Samtidig slapp vi den store oppgave med å svare på alle innsynsforespørsler.
  • Å legge hele kildekoden åpent ut og lisensiere den som åpen kildekode. Dette ga muligheter for at engasjerte utviklere og arkitekter kunne inspisere koden og komme med innspill.
  • Å etablere to eksterne fagråd med deltagere fra teknologer og ulike brukergrupper. I det tekniske fagrådet fikk vi gode spørsmål og innspill som modnet løsningen og bygde tillit rundt være løsninger. 

Erfaringene med dette arbeidet har vært så positive at vi nå har igangsatt et arbeid med å systematisere erfaringene og vurdere om skal videreføre dette inn i flere produkter. De fleste av våre produkter blir, eller vil bli forvaltet med produktutvikling i autonome team og med kontinuerlig leveranser. Vi utreder nå hvordan fagråd eventuelt kan utnyttes for å øke nytte og suksess med våre produkter. På denne siden vil vi legge ut resultater av dette arbeidet og redegjøre for hvilke produkter som skal ha eksterne fagråd, hvilket mandat som vil gjelde, hvilken kompetanse som ønskes inn i fagrådene, hvordan interesserte eventuelle kan melde interesse for deltagelse med mere.

Anskaffelsesprisen 2021 smittestopp app FHI

Masteroppgaver

FHI stiller opp som eksterne veiledere for relevante masteroppgaver innen digitalisering for et begrenset antall studenter hvert år. Oppgaver må defineres i samarbeid med aktuelt studiested, men vi ønsker å utvide samabeidet med flere aktuelle institutsjoner.

Hackaton i FHI

FHI har tidligere arrangert Hackton internt som et tiltak for å bygge relasjoner, øke teknisk kompetanse, få ideer til fremtidig innovasjon samt bedre innsikt i FHI's fagdomener, data og produkter. Det er planlagt ny Hackaton 15. til 16. juni 2022. Hensikten er å  komme opp med innovative produkter som kan vise vei mot fremtiden relatert til FHI's samfunnsoppdrag om folkehelse og smittevernberedskap.

Vi ønsker å knytte til oss et knippe eksterne deltagere med relevant erfaring og kunnskap som vil ta utfordringen sammen med våre ansatte. Er du interessert i å delta?  Mer informasjon kommer.