Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samfunnsoppdrag og tildelingsbrev»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samfunnsoppdrag og tildelingsbrev

Artikkel

Samfunnsoppdrag og tildelingsbrev

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.

bybilde_ovenfra_shutterstock_540839347_Kreditering_ultramansk_Shutterstock.com (1).jpg

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.


Samfunnsoppdraget deles inn i kjerneoppgavene:

  • Kunnskap: mer, bedre og raskere kunnskap for helse og bærekraftige tjenester
  • Beredskap: nye løsninger for å beskytte liv og helse
  • Infrastruktur: fremtidens helsedata, laboratorier og tjenester

Vår visjon er: Betre helse for alle

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og fagmiljø. Instituttet er statens smitteverninstitutt med tilhørende funksjoner og ansvar. Dette innebærer blant annet ansvar for innkjøp, lagring, distribusjon og oppfølging av vaksiner i vaksinasjonsprogrammene.

I rollen som kunnskapsprodusent i helsesystemet skal instituttet understøtte Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Mattilsynet, Miljødirektoratet og andre nasjonale og lokale myndigheter og tjenester med relevant kunnskap. Dette innebærer at instituttet skal sammenstille og kommunisere kunnskap om helserelaterte tema for å bidra til kunnskapsbasert praksis og offentlig debatt. Instituttet skal følge med på utviklingen i folkehelsen og helse- og omsorgstjenestene, bidra i utdanning innenfor instituttets fagområder, drive omfattende kunnskapsformidling samt delta i internasjonalt arbeid på instituttets fagområder mv. Instituttet drifter og utvikler moderne infrastruktur for kunnskap, som omfatter helsedata og digitalisering.

Tildelingsbrev og årsrapportering

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet tildelingsbrev for Folkehelseinstituttet som er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til den underliggende virksomhet. Her beskrives økonomiske rammer, hovedmål, styringsparametere og spesielle oppdrag for inneværende år.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av instituttets resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk.

Nøkkeltall fra Folkehelseinstituttets årsrapport 2021

Utvalgte nøkkeltall 2021

Historikk

23.05.2022: Hele teksten er oppdatert.