Hopp til innhold

Artikkel

Samfunnsoppdrag og tildelingsbrev

Publisert Oppdatert

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.

bybilde_ovenfra_shutterstock_540839347_Kreditering_ultramansk_Shutterstock.com (1).jpg

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar vi til bedre helse i Norge og globalt.


Folkehelseinstituttet er ein nasjonal kompetanseinstitusjon på desse fagområda: 

 • smittevern
 • psykisk og fysisk helse
 • miljøfaktorar, rusmidlar, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirkar helsetilstanden og ulikskap i helse
 • helsefremjande og forebyggande tiltak i befolkninga
 • internasjonal helse

Visjon 

Visjonen til Folkehelseinstituttet er betre helse for alle. Vi har tre hovudoppgaver: Vi leverer kunnskap, beredskap og infrastruktur for å verne liv og forbetre helse i heile befolkninga.

Tildelingsbrevet

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidd Tildelingsbrev for Folkehelseinstituttet (pdf) for Folkehelseinstituttet i 2019. Tildelingsbrevet inneheld økonomiske rammer, samt nærmare beskrivingar av hovedmål, prioriteringar og andre forhold av betydning for verksemda.

Nøkkeltal

 • 866 årsverk per 31.12.2018
 • Driftsinntekter 2018: 1 737 millioner kroner.
  • Bevilgninger over statsbudsjettet, inkludert blant anna innkjøp, lagring, distribusjon av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet og til beredskapsformål
  • Salgsinntekter
  • Oppdragsmidler
  • Eksterne forskningsmidler, skaffet gjennom nasjonal og internasjonal konkurranse

Innhold på denne siden