Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Manglende forskning på tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Manglende forskning på tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem

Forskningsfunn

Manglende forskning på tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem

Det er generelt lite forskning på tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Det viser en ny rapport som oppsummerer forskning fra åtte studier om bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

Bilde av gutt med ansiktet mot veggen
Bilde: Tatiana Gladskikh. Shutterstock

Det er generelt lite forskning på tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Det viser en ny rapport som oppsummerer forskning fra åtte studier om bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.


Målet med rapporten var å oppdatere funnene fra en rapport fra 2020 som omhandlet forskning på tvang og grensesetting i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner. Funnene i 2020-rapporten var at bruk av tvang hadde tydelig negative konsekvenser for barna, og kunne føre til avmakt, tap av autonomi og tap av mening. Rapporten understreket også at bruk av tvang kunne skade relasjonen mellom de involverte, og gjøre det vanskeligere å se institusjonen som et midlertidig «hjem».

Rapporten Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: systematisk kartleggingsoversikt (oppdatering), 2023

I den oppdaterte rapporten, som skulle besvare spørsmål om forekomst, utøvelse, forståelse, konsekvenser, forebygging og erfaringer med tvang/grensesetting, ble åtte studier fra henholdsvis Norge, Sverige og Nederland inkludert. Studiene inneholdt informasjon om forståelse, forebygging og erfaringer med tvang i barnevernsinstitusjoner. Det ble imidlertid ikke funnet noen studier som tok for seg bruk av tvang eller grensesetting i fosterhjem.

- Med tanke på at antallet barn i fosterhjem i Norge er mye høyere enn antallet barn i barnevernsinstitusjoner, er det et stort behov for forskning på dette området, sier seniorrådgiver Hans Bergsund ved Folkehelseinstituttet.

Relasjonsbygging viktig i institusjoner

I flere av de kvalitative studiene som ble inkludert ble relasjonsbygging fremhevet som viktig i arbeidet med barn og unge på institusjoner. Ansatte som viste omsorg, fleksibilitet og forståelse hadde et bedre forhold til ungdommene enn de som var opptatt av lydighet og streng håndheving av reglene.

- Vi kan ikke si noe sikkert om virkningen av relasjonsbygging på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner, men det er tydelig at flere ansatte mener at en god relasjon til de unge kan bidra til å forebygge vold og utagering, sier Bergsund.

Mobil og sosiale medier

Bruk av mobiltelefon og sosiale medier ble omtalt som viktig for ungdommenes sosiale kontakt, meningsskaping og trygghetsfølelse. Samtidig ble det påpekt av bruk av mobiltelefon og sosiale medier også hang sammen med bekymringsfull atferd, slik som selvskading, nakenbilder, rus og deling av voldelige hendelser. Ansatte uttrykte at det er en utfordring å ivareta barnas rettigheter, samtidig som de skal beskytte dem fra denne typen atferd.

Forskerne konkluderer med at det er et stort behov for mer forskning på tvang og grensesetting i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner, og at det er viktig å ta hensyn til både barnas rettigheter og behov for beskyttelse.