Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner

Forskningsfunn

Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner

Det har vært en økende trend med overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider i perioden 2010 til 2018.

illustrasjonsbilde av smertestillende tabletter
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det har vært en økende trend med overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider i perioden 2010 til 2018.


Det viser en studie fra FHI. Studien er publisert i International Journal of Drug Policy. I 2010 skyldtes 30 prosent av dødsfallene sterke smertestillende medisiner med opioider, og 70 prosent skyldtes heroin. I 2018 hadde fordelingen endret seg til henholdsvis 60 og 40 prosent.

Andel overdosedødsfall forårsaket av sterke smertestillende medisiner

Figur 1: Andel overdosedødsfall forårsaket av sterke smertestillende medisiner med opioider (616 personer) eller heroin (651 personer) mellom 2010 og 2018 i Norge.

– Vi vet ikke om de som døde fikk medisinene forskrevet av lege, eller skaffet de på annen måte, understreker prosjektleder og seniorforsker Linn Gjersing.  Hun har gjennomført studien sammen med kollega og seniorforsker Ellen Amundsen. 

– Samtidig ser vi at andre land har opplevd en tilsvarende økning i slike dødsfall når det har vært endringer i forskrivningspraksis. Dette kan bety at de som døde hadde fått det forskrevet av lege. Men det kan også bety at personer som har fått forskrevet legemiddelet i Norge i økende omfang selger det videre på det illegale markedet, og at de som dør har brukt legemiddelet uten resept, sier Gjersing.

Forskeren mener en annen mulig forklaring er økt import fra utlandet, med salg på det illegale markedet. Økningen i overdoser med sterke smertestillende medisiner kan da bare tilfeldigvis ha sammenfalt med endringer i blåreseptordningen for slike medisiner. Dette skal forskerne se nærmere på i neste studie.

Forskjeller i kjennetegn på de døde

Et annet viktig funn i denne studien var forskjeller i kjennetegn mellom de som døde av en overdose med sterke smertestillende medisiner og de som døde av heroinforgiftning. I den første gruppen var det en større andel kvinner og eldre (50 år og over). Dessuten var de noe bedre økonomisk stilt (høyere formue, færre med behov for sosialhjelp, flere uførepensjonister). Blant de som døde av heroinforgiftning ble en større andel funnet utendørs og i offentlige bygninger, flere bodde i større byer, og hadde nylig vært i rusbehandling. Dessuten var det en større andel som hadde blitt siktet for lovbrudd.

Ryggproblemer, eller å ha vært utsatt for ulykker og skader, var mer vanlig blant de som døde av forgiftning med sterke smertestillende medisiner og som hadde besøkt allmennlege/legevakt siste året. Blant de som døde av heroinforgiftning var det en høyere andel med en rusmiddelavhengighetsdiagnose.

– Mange av de overdoseforebyggende tiltakene vi har i dag er i hovedsak rettet mot forebygging av heroinoverdoser. Funnene i denne studien understreker behovet for tiltak som favner bredere.  Tiltakene bør også fange opp dem som har risiko for å dø, og som har kjennetegnene til de som dør av en forgiftning med sterke smertestillende medisiner, sier Gjersing.

Artikkelen er endret 25.10.2022: Setningen "Økningen har kommet i samme periode som et økende antall personer har fått slike smertestillende medisiner på blå resept." er fjernet fra ingressen fordi den kan tolkes som at økningen i dødsfall kan skyldes blå resept, og denne studien har ikke data som kan vise til en slik assosiasjon.

Referanser

Linn Gjersing, Ellen Amundsen, Increasing trend in accidental pharmaceutical opioid overdose deaths and diverging overdose death correlates following the opioid prescription policy liberalization in Norway 2010–2018, International Journal of Drug Policy, Volume 108, 2022, 103785, ISSN 0955-3959, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103785.