Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

Forskningsfunn

Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver de mest sentrale utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.

En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver de mest sentrale utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.


Regjeringens nåværende nasjonale strategi mot antibiotikaresistens har virkeperiode fra 2015 til 2021. I forlengelse av strategien er det utarbeidet handlingsplaner som blant annet omfatter redusert forbruk av antibiotika til mennesker og husdyr. I tillegg beskrives behovet for bedring av smittevern og biosikkerhet innen henholdsvis helsetjenesten og hos matproduserende dyr.

For å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens etter 2021, oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet en tverrsektoriell ekspertgruppe for antibiotikaresistens i 2020. Den nye rapporten er en oppdatering av rapporten «Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» som kom 2014.

Rapporten er inndelt i fire hovedområder:

  • Antibiotikaresistens i befolkning og i helsetjenesten
  • Dyr, planter og mat
  • Natur og miljø
  • Globale utfordringer

Hvert kapittel beskriver ny kunnskap og status for hva som er gjort i Norge og internasjonalt samt sentrale utfordringer og forslag til tiltak.

Rapporten påpeker behovet for bedre oversikt over problemets reelle størrelse i Norge.

– Det er spesielt viktig å øke vår forståelse av resistens i et Én helse-perspektiv, der sammenhengen mellom humanhelse, dyrehelse, natur og miljø kartlegges bedre. Situasjonen i Norge må også sees i et internasjonalt perspektiv, både med tanke på forebygging av videre resistensutvikling og utvikling av nye tiltak. Dette vil være avgjørende for å bevare den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge i dag, sier overlege Gunnar Skov Simonsen i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) som har ledet ekspertgruppens arbeid.