Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

Nyhet

Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver de mest sentrale utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.

En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver de mest sentrale utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Regjeringens nåværende nasjonale strategi mot antibiotikaresistens har virkeperiode fra 2015 til 2021. I forlengelse av strategien er det utarbeidet handlingsplaner som blant annet omfatter redusert forbruk av antibiotika til mennesker og husdyr. I tillegg beskrives behovet for bedring av smittevern og biosikkerhet innen henholdsvis helsetjenesten og hos matproduserende dyr.

For å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens etter 2021, oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet en tverrsektoriell ekspertgruppe for antibiotikaresistens i 2020. Den nye rapporten er en oppdatering av rapporten «Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» som kom 2014.

Rapporten er inndelt i fire hovedområder:

  • Antibiotikaresistens i befolkning og i helsetjenesten
  • Dyr, planter og mat
  • Natur og miljø
  • Globale utfordringer

Hvert kapittel beskriver ny kunnskap og status for hva som er gjort i Norge og internasjonalt samt sentrale utfordringer og forslag til tiltak.

Rapporten påpeker behovet for bedre oversikt over problemets reelle størrelse i Norge.

– Det er spesielt viktig å øke vår forståelse av resistens i et Én helse-perspektiv, der sammenhengen mellom humanhelse, dyrehelse, natur og miljø kartlegges bedre. Situasjonen i Norge må også sees i et internasjonalt perspektiv, både med tanke på forebygging av videre resistensutvikling og utvikling av nye tiltak. Dette vil være avgjørende for å bevare den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge i dag, sier overlege Gunnar Skov Simonsen i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) som har ledet ekspertgruppens arbeid.