Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fedmekirurgi reduserer blodsukkeret hos personer med diabetes type 2 og KMI under 35»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fedmekirurgi reduserer blodsukkeret hos personer med diabetes type 2 og KMI under 35

Forskningsfunn

Fedmekirurgi reduserer blodsukkeret hos personer med diabetes type 2 og KMI under 35

Fedmekirurgi gir personer med diabetes type 2 færre symptomer på diabetes enn medikamentell behandling, viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

bilde fra operasjonsstue
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fedmekirurgi gir personer med diabetes type 2 færre symptomer på diabetes enn medikamentell behandling, viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.


– Personer med diabetes type 2 og KMI under 35 som gjennomgikk en fedmeoperasjon, hadde større reduksjon i blodsukkerkonsentrasjon sammenliknet med personer som fikk medikamentell behandling. Av de opererte pasientene sluttet 44 prosent med diabetesmedisiner, forteller forsker Liv Giske ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har undersøkt studier på behandling av diabetes type 2 hos personer med KMI under 35 som i dag ikke tilfredsstiller kriteriene for fedmekirurgi.

Metodevurderingen Fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35

Hva skjer etter to år?

Funnene i metodevurderingen er basert på relativt små studier. Forskerne inkluderte fire randomiserte og seks ikke-randomiserte kontrollerte studier med en oppfølgingstid på omtrent to år. I tillegg ble en stor registerstudie som undersøkte 30 dagers dødelighet og bivirkninger inkludert.

Langtidsoppfølging av effekt og sikkerhet utover to år var ikke undersøkt i de inkluderte studiene.

– Vi vet ingenting om tilbakegangen er varig eller hvor mange som får diabetes-symptomene tilbake etter to år. Vi trenger å se på studier som strekker seg lengre enn en toårsperiode for å kunne svare på hvilke bivirkninger pasientene kan få over tid og hva som er langtidseffekten av fedmekirurgi på diabetesrelatert sykdom, understreker Giske.

Hun peker på at studiene som er gjennomgått ikke har undersøkt hvilken effekt fedmeoperasjon kan ha for livskvalitet, angst eller depresjon.

Større effekt ved høyere KMI

Effekten av fedmekirurgi ser ut til å være mindre hos pasienter med KMI under 35 enn hos pasienter med sykelig overvekt (pasienter med KMI  på minst 35 og som i tillegg har fedmerelatert sykdom, eller pasienter med KMI på minst 40). I en tidligere rapport ble det for sistnevnte gruppe funnet en tilbakegang av diabetes type 2 hos cirka 70 prosent av pasientene etter to år. Vektnedgangen var også større hos disse pasientene enn for pasientene med KMI under 35.

Mer om kroppsmasseindeks (KMI)

Trenger å vite mer

Mekanismene bak tilbakegang av diabetes type 2 etter fedmekirurgi er ikke avklart.

– Vi vet ikke om tilbakegangen skyldes vektnedgang, endring av tarmanatomien eller begge deler. Diabetes type 2 har sammenheng med arv, overvekt, kosthold, lite fysisk aktivitet og andre miljømessige faktorer. Disse faktorene kan ha ulik påvirkning hos ulike personer etter operasjon, sier Giske

Varighet av diabetes og vanskelig regulerbar sykdom kan også ha betydning for effekten av fedmekirurgi.

Fedmekirurgi er en omfattende og radikal metode for å redusere diabetes, og dokumentasjonen er begrenset både når det gjelder antall studiedeltakere og måling av langtidseffekt for pasienter med KMI under 35.

– Effekt og sikkerhet utover to år bør undersøkes i videre studier, avslutter Liv Giske.

Metodevurderingen ble utført på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder.