Hopp til innhold

Meningokokkvaksine - veileder for helsepersonell

Publisert Oppdatert

Anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.

Anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.


Meningokokksykdom

Meningokokker (Neisseria meningitidis) er Gram-negative diplokokker som bare finnes hos mennesker. De fleste invasive meningokokkinfeksjonene skyldes serogruppene A, B, C, W, X og Y. Hvilke typer som dominerer, varierer i ulike land [1;6]. Typisk opptrer meningokokkinfeksjon som invasiv sykdom med meningitt og/eller septikemi. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og dødeligheten er høy, omtrent 10 %.

Les mer om meningokokkinfeksjon i kapittel om meningokokksykdom i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI). 

Meningokokkvaksiner

Fem meningokokkvaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: en konjugatvaksine som beskytter mot meningokokk serogruppe C, to kombinasjonsvaksiner som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y og to proteinbaserte meningokokk B-vaksiner.

Ukonjugert meningokokk polysakkaridvaksine er ikke lenger tilgjengelig. Folkehelseinstituttet utviklet på 1980-tallet en proteinbasert vaksine mot meningokokk B-sykdom [7;8]. Denne vaksinen har ikke vært allment tilgjengelig i Norge, men har i lengre perioder vært i bruk i Frankrike. En ”skreddersydd” variant av vaksinen ble tatt i bruk til barn og ungdom i New Zealand i 2004 og ble brukt til epidemien der var under kontroll [8-10]. 

Les mer om bruk av meningokokkvaksiner i Norge i Rapport 2014:5 Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner (Folkehelseinstituttet).

Meningokokk C-konjugatvaksine

Meningokokk C-konjugatvaksine er utviklet etter samme prinsipp som Hib-konjugatvaksine, med polysakkarid konjugert til et bærerprotein. Vaksinen som er tilgjengelig i Norge (Neis-Vac C) induserer antistoffrespons fra spedbarnsalder og gir immunologisk hukommelse [11;12]. 

Meningokokk C-konjugatvaksine har ATC-kode J07AH07 og SYSVAK-kode MK07. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner for meningokokk C-konjugatvaksine

Vaksinasjon av barn fra alder 2 måneder, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe C, eller til personer med yrkesrelatert risiko for eksponering for store mengder levende N. meningitidis serogruppe C.

Kontraindikasjoner

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt sykdom med feber over 38 °C
 • Alder under 2 måneder, fordi effekt og sik­kerhet av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn. 

Graviditet

Det er begrenset erfaring med meningokokk konjugatvaksiner til gravide. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Ved stor smittefare (epidemi) kan risikoen for å få sykdom være større en den teoretiske risikoen ved vaksinasjon.

Ammende mødre kan vaksineres på samme indikasjoner som andre. Det er usannsynlig at utskillelse av antistoffer i melken skulle være skadelig for diende barn. Se kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Lokalreaksjoner med rødhet, hevelse og/eller smerter på injeksjonsstedet
 • Nedsatt matlyst, kvalme
 • Irritabilitet, hodepine
 • Feber med temperatur over 38 °C, men sjelden over 39 °C

Anbefalt vaksinasjonsregime

Dosestørrelsen er den samme for alle aldersgrupper. Vaksinen skal injiseres intramuskulært.

 • Barn 2-4 måneder: To doser med intervall på minst to måneder.
 • Barn over 4 måneder, ungdom og voksne: Én dose. 

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser

Meningokokk C-konjugatvaksinene er vist å gi høye antistofftitre og lite bivirkninger i alle aldersgrupper opp til ca. 45 års alder . Det finnes foreløpig ikke data for personer over 65 års alder.

Etter vaksinasjon i 1. leveår anbefales en boosterdose i 2. leveår, og minst 6 måneder etter forrige dose. Behovet for boosterdoser til personer vaksinert etter fylte ett år er foreløpig ikke klarlagt.

Meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Den første tetravalente konjugatvaksinen mot meningokokkinfeksjon med serogruppe A, C, W og Y (Menveo) ble tilgjengelig i Norge høsten 2010. Vaksinen inneholder konjugerte kapseloligosakkarider fra meningokokkserogruppe A, C, W og Y. Bærerproteinet er en Corynebacterium diphtheriae-mutant, CRM197. Menveo er godkjent til personer fra alder 2 år. Det er også noe data for bruk fra  2-månedersalder i forbindelse med vaksinasjon av nærkontakter under et utbrudd [13]. 

En annen tetravalent konjugatvaksine (Nimenrix) ble tilgjengelig i Norge høsten 2012. Vaksinen inneholder kapselpolysakkarider fra meningokokkserogruppe A, C, W og Y konjugert til tetanustoksoid som bærerprotein. Nimenrix er godkjent til personer fra alder 6 uker.

Meningokokk ACWY-konjugatvaksine har ATC-kode J07AH08 og SYSVAK-kode MK08. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner for meningokokk ACWY-konjugatvaksine

 • Vaksinasjon av barn, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe A, C, W og Y.
 • Manglende miltfunksjon
 • Medfødt eller ervervet komplementdefekt: C3 mangel, defekt i sene komplementkomponenter, properdin, faktor D og faktor H (8).   
 • Nærkontakter til pasient med meningokokk A, C, W eller Y-sykdom.
 • Yrke med risiko for eksponering for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell).
 • Ungdom i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg (individuell
  vurdering). Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Mer informasjon på nettsiden Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Folkehelseinstituttet)
 • Menn som har sex med menn og som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg
 • Reise til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle serogrupper. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve vaksinasjon. Det er viktig å være oppmerksom på behovet for vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land. I flere vestlige land anbefales meningokokk ACWY-konjugatvaksine for studenter. Mer informasjon på nettsiden Meningokokkvaksine til ungdom som skal studere i USA (Folkehelseinstituttet)
 • Deltakelse i pilegrimsfeiring (Hajj, Umrah) eller sesongarbeid i Saudi-Arabia medfører økt risiko for meningokokksykdom.  Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine. For å få visum kreves dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager og maksimum tre år for polysakkaridvaksine og maksimum fem år for konjugatvaksine før ankomst til Saudi-Arabia [14]. Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på  vaksinen bør også dokumenteres.

Folkehelseinstituttet har oppdaterte data om den epidemiologiske situasjonen for invasiv meningokokksykdom i Norge, og vurderer fortløpende indikasjonen for vaksinasjon av risikogruppene, herunder ungdom. Hver høst blir oppdaterte råd om vaksinasjon av ungdom lagt ut som nettsak på Folkehelseinstituttets nettside.

Kontraindikasjoner

 • Alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C 

Graviditet

Det er begrenset erfaring med meningokokk-konjugatvaksiner til gravide. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Ved stor smittefare (epidemi) kan risikoen for å få sykdom være større en den teoretiske risikoen ved vaksinasjon.

Ammende mødre kan vaksineres på samme indikasjoner som andre. Det er usannsynlig at utskillelse av antistoffer i melken skulle være skadelig for diende barn. Se kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Rødhet, hevelse, ømhet eller kløe på injeksjonsstedet
 • Kvalme, hodepine, feber, utslett, svimmelhet 

Anbefalt vaksinasjonsregime

Menveo består av pulver (meningokokk A-vaksinekomponenten) og væske (meningokokk C+W+Y-komponentene) som skal blandes og gir en dose på 0,5 ml. Vaksinen settes intramuskulært. For immunfriske består vaksinasjonen av 1 dose.

Nimenrix består av et hetteglass med pulver (meningokokk A, C, W og Y-vaksinekomponentene) og en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsmiddel. Væske og pulver skal blandes og gir en dose på 0,5 ml. Vaksinen settes intra­muskulært. For immunfriske personer består vaksinasjon med Nimenrix av:

 • Spedbarn 6 uker – 6 måneder: To doser med intervall på minst 2 måneder. En 3.dose anbefales gitt ved 12 måneders alder.
 • Spedbarn 6-12 måneder: En dose første leveår og ytterligere en dose etter 12 måneders alder og minst 2 måneder etter forrige dose.
 • Barn > 12 måneder, samt ungdom og voksne: En dose.

Dersom det er aktuelt med annen samtidig vaksinasjon, kan Nimenrix gis samtidig med tetanus toxoid-inneholdende vaksine som DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksine. Hvis ikke disse gis samtidig, bør Nimenrix gis minst en måned før den tetanus toxoid-inneholdende vaksinen.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (manglende miltfunksjon, komplementdefekt eller hiv), anbefaler Folkehelseinstituttet 2 doser meningokokk ACWY-vaksine med minst 2 måneders intervall. For barn under 1-2 år med svekket immunforsvar, se vaksinespesifikke anbefalinger. 

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser

Det foreligger sparsomt med data for varighet av beskyttelse, men det pågår oppfølgingsstudier av dette. For immunfriske personer varer beskyttelsen i minst fem år etter grunnvaksinasjon med C, W og Y-komponenten, mens A-komponenten i vaksinen ser ut til å gi kortere beskyttelse [15;16].  Behov for boosterdoser bør ses i sammenheng med alder, kronisk sykdom og smitterisiko. Ved fortsatt indikasjon anbefales boosterdose hvis det har gått mer enn 5 år siden forrige vaksinasjon. Ved reise til meningokokk A-endemisk område bør det vurderes boosterdose allerede etter 1 år.

Meningokokk B-vaksine

Meningokokk B-vaksinen Bexsero ble første gang tilgjengelig i Norge høsten 2014. Vaksinen består av tre utvalgte meningokokkproteiner framstilt med rekombinant DNA-teknologi og av yttermembranvesikler (OMV) adsorbert til aluminiumadjuvans. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder. Den ble tatt inn i det engelske vaksinasjonsprogrammet i 2015 og i det irske vaksinasjonsprogrammet i desember 2016.  

En annen meningokokk B-vaksine (Trumenba) ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i mai 2017, og er tilgjengelig i Norge fra sommeren 2017. Vaksinen er godkjent til bruk hos personer fra 10 års alder. Vaksinen består av to varianter av et yttermembran-protein adsorbert til aluminiumadjuvans.

Bexsero har ATC-kode J07AH09 og SYSVAK-kode MK09. Trumenba har ATC-kode J07AH09 og SYSVAK-kode MK10.

Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner for meningokokk B-vaksine

Vaksinasjon av barn, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe B.

 • Manglende miltfunksjon
 • Medfødt eller ervervet komplementdefekt: C3 mangel, defekt i sene komplementkomponenter, properdin, faktor D og faktor H [8].  Det er særlig viktig å være oppmerksom på pasienter som benytter biologiske legemidler som hemmer kompIementsystemet. Dette gjelder særlig preparatet eculizumab (Soliris) der pasientene har en klart forhøyet risiko for invasiv meningokokksykdom.  
 • Nærkontakter til pasient med meningokokk B-sykdom.
 • Yrke med risiko for eksponering for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell)
 • Reise til områder med høyere forekomst av meningokokk B-sykdom. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve vaksinasjon. Det er viktig å være oppmerksom på behovet for vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land. I noen vestlige land anbefales meningokokk B vaksine for studenter. For mer informasjon, se Meningokokkvaksine til ungdom som skal studere i USA (Folkehelseinstituttet)
 • Ungdom i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg (individuell vurdering). Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Mer informasjon på nettsiden Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Folkehelseinstituttet)
 • Menn som har sex med menn og som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Meningokokk B-vaksine er ikke anbefalt for reisende verken til meningittbeltet eller til Saudi-Arabia [8]. 

Folkehelseinstituttet har oppdaterte data om den epidemiologiske situasjonen for invasiv meningokokksykdom i Norge, og vurderer fortløpende indikasjonen for vaksinasjon av risikogruppene, herunder ungdom. Hver høst blir oppdaterte råd om vaksinasjon av ungdom oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside om smittsom hjernehinnebetennelse.  

Kontraindikasjoner

 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C 

Graviditet

Det foreligger ingen data om bruk av vaksinen til gravide eller ammende. Effekten av vaksinene på fosterutvikling er ikke undersøkt. Ved stor smittefare (epidemi) kan risikoen for å få sykdom være større en den teoretiske risikoen for bivirkninger ved vaksinasjon.

Bivirkninger

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige. De vanligste bivirkningene etter administrasjon av meningokokk B-vaksine er kortvarige plager i form av:

Hos sped- og småbarn (kun aktuelt for Bexsero):

 • Feber, spesielt hvis vaksinen gis samtidig med andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet [17]. 
 • Utslett
 • Søvnighet, irritabilitet, uvanlig gråt
 • Appetittløshet, oppkast, diaré

Hos større barn og voksne:

 • Hevelse, rødhet og ømhet/smerte i armen der vaksinen er satt.
 • Kvalme, hodepine
 • Muskel- og leddsmerter

Anbefalt vaksinasjonsregime for meningokokk B-vaksine

Bexsero består av en suspensjon i ferdigfylt sprøyte og gis som dyp intramuskulær injeksjon. Dosestørrelsen er den samme for alle fra og med 2 måneders alder. Doseringsregime og antall doser varierer mellom aldersgruppene og styres etter alder ved første vaksinedose:

 • Alder 2-5 måneder*: Tre doser med intervall på minst 4 uker og fjerde dose ved alder 12-15 md
 • Alder 3-5 måneder*: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose ved 12-15 måneders alder, minst 6 måneder etter andre dose
 • Alder 6 – 11 måneder: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose i andre leveår, minst 8 uker etter 2. dose
 • Alder 12 – 23 måneder: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose 1-2 år etter 2. dose
 • Etter fylte 2 år: To doser med intervall på minst 4 uker

*For barn i alderen 3-5 måneder kan både 2- og 3-doseregime benyttes ved vaksinering med Bexsero.

Trumenba består av en suspensjon i ferdigfylt sprøyte og gis som dyp intramuskulær injeksjon. Dosestørrelse og vaksinasjonsregime er likt for alle fra og med 10 år. Vaksinasjon består av enten 2 eller 3 doser (se tabell 1).

 • Vaksinasjon med 3 doser: minst 1 måneds intervall mellom dose 1 og 2, og minst 4 måneders intervall mellom dose 2 og 3.
 • Ved vaksinasjon med 2 doser er minimumsintervallet mellom de to dosene 6 måneder.

Vaksinasjonsserien bør fullføres med samme vaksine da antigenene i preparatene ikke er like.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser

Vaksinene induserer god antistoffrespons i de aldersgruppene de er godkjent for. Det er foreløpig ikke klarlagt hvor langvarig beskyttelse vaksinen gir, men det er sannsynligvis flere år.

 

Tabell 1: Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner i Norge

 

 

ACWY-konjugatvaksiner Menveo / Nimenrix

Proteinvaksine Bexsero / Trumenba

Gruppe A - Personer med immunsuppresjon

Manglende miltfunksjon 2 doser** (0 + 2 md)

Bexsero; 2 doser** (0 + 1 md)

Trumenba; 3 doser** (0 + 1 + 5 md)
Komplementdefekt*

Gruppe B – Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd

Nærkontakter ved sporadisk invasiv meningokokksykdom 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Utsatte personer ved utbrudd av invasiv meningokokksykdom

Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI; 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Gruppe C – Andre grupper med mulig en økt risiko for invasiv meningokokksykdom

Ungdom 16–19 år Individuell vurdering; 1 dose

Individuell vurdering;

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 2 doser         (0 + 6 md)
Menn som har sex med menn Individuell vurdering; 1 dose

Gruppe D – Reisende til risikoområder

Reisende til meningittbeltet i Afrika 1 dose** Anbefales ikke
Pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah) 1 dose** Anbefales ikke

Gruppe E - Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram

Studenter og emigranter

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd; 1 dose

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd;

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 2 doser       (0 + 6 md)

Gruppe F - Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

Laboratoriepersonell i kontakt med meningokokkbakterier Individuell vurdering basert på smitterisiko; 1 dose Individuell vurdering basert på smitterisiko.

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 3 doser       (0 + 1 + 5 md)

*Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3. Individuell vurdering gjelder for personer med andre typer immunsvikt.

**For de yngste barna kan det være et annet doseringsregime:

 • Menveo er godkjent fra 2 års alder og Nimenrix fra 6 ukers alder. For dosering av Nimenrix til barn under 1 år, se Anbefalt vaksinasjonsregime.
 • Bexsero er godkjent fra 2 md alder. For dosering til barn mellom 2 md og 2 år, vennligst se Anbefalt vaksinasjonsregime for meningokokk B-vaksine for dosering.
 • Trumenba er godkjent fra 10 års alder.

Bestilling og utlevering av meningokokkvaksiner

Meningokokk ACWY-konjugat­vaksine, meningokokk B-vaksine og meningokokk C-konjugatvaksine kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fra apotek.

Meningokokk ACWY-vaksiner, meningokokk B-vaksine og meningokokk C-vaksine utlevereres på blå resept § 4 for personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av person med meningokokksykdom av serogruppene A, B, C, W eller Y [18].  Det er for tiden ingen refusjonsordning for andre grupper. Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet.

Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

1. WHO position paper. Meningococcal vaccines - November 2011. 2011 11/18/2011. I: Weekly Epidemiological Record [Internet]. [521-40]. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf

2. Djingarey MH, Barry R, Bonkoungou M, Tiendrebeogo S, Sebgo R, Kandolo D, et al. Effectively introducing a new meningococcal A conjugate vaccine in Africa: The Burkina Faso experience. Vaccine 2012;30, Supplement 2(0):B40-B5.

3. Retchless AC, Hu F, Ouédraogo A-S, Diarra S, Knipe K, Sheth M, et al. The Establishment and Diversification of Epidemic-Associated Serogroup W Meningococcus in the African Meningitis Belt, 1994 to 2012. mSphere 2016;1(6):e00201-16.

4. Mohammed I, Iliyasu G, Habib AG. Emergence and control of epidemic meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa. Pathogens and global health 2017:1-6.

5. Borrow R, P B. The immunological basis for immunization. Meningococcal Disease. Geneve: WHO, Department of Immunization, Vaccines and Biologicals; 2010. Tilgjengelig fra: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599849_eng.pdf

6. Halperin SA, Bettinger JA, Greenwood B, Harrison LH, Jelfs J, Ladhani SN, et al. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine 2012;30, Supplement 2:B26-B36.

7.  Loring BJ, Turner N, Petousis-Harris H. MeNZB vaccine and epidemic control: When do you stop vaccinating? Vaccine 2008;26(47):5899-904.

8.  Blystad H, Caugant D, Flem E, Haugen I, Næss L, et al. Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2014.

9. Galloway Y, Stehr-Green P, McNicholas A, OGÇÖHallahan J. Use of an observational cohort study to estimate the effectiveness of the New Zealand group B meningococcal vaccine in children aged under 5 years. International Journal of Epidemiology 2009;38(2):413-8.

10. Caron F, du Chatelet IP, Leroy JP, Ruckly C, Blanchard M, Bohic N, et al. From tailor-made to ready-to-wear meningococcal B vaccines: longitudinal study of a clonal meningococcal B outbreak. Lancet InfectDis 2011;11(6):455-63.

11. Ramsay ME, Andrews N, Kaczmarski EB, Miller E. Efficacy of meningococcal serogroup C conjugate vaccine in teenagers and toddlers in England. Lancet 2001;357(9251):195-6.

12. Richmond P, Borrow R, Goldblatt D, Findlow J, Martin S, Morris R, et al. Ability of 3 different meningococcal C conjugate vaccines to induce immunologic memory after a single dose in UK toddlers. J Infect Dis 2001;183(1):160-3.

13. Snape MD, Perrett KP, Ford KJ, et al. Immunogenicity of a tetravalent meningococcal glycoconjugate vaccine in infants: A randomized controlled trial. JAMA 2008;299(2):173-84.

14. Ministry of Health SA. Health Requirements for Travellers to Saudi Arabia for Pilgrimage to Makkah (2016/1437H Hajj) 2016. Tilgjengelig fra: http://www.moh.gov.sa/en/Hajj/Pages/HealthRegulations.aspx

15. Jacobson RM, Jackson LA, Reisinger K, Izu A, Odrljin T, Dull PM. Antibody persistence and response to a booster dose of a quadrivalent conjugate vaccine for meningococcal disease in adolescents. Pediatr Infect Dis J 2013;32(4):e170-7.

16. Vesikari T, Forsten A, Bianco V, Van der Wielen M, Miller JM. Antibody persistence up to 5 years after vaccination of toddlers and children between 12 months and 10 years of age with a quadrivalent meningococcal ACWY-tetanus toxoid conjugate vaccine. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2016;12(1):132-9.

17. Prymula R, Esposito S, Zuccotti GV, Xie F, Toneatto D, Kohl I, et al. A phase 2 randomized controlled trial of a multicomponent meningococcal serogroup B vaccine (I). Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014;10(7):1993-2004.

18. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften), FOR 2007-06-28-814. FOR 2007-06-28 nr 814. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814