Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meningokokkvaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Meningokokkvaksine

Meningokokkvaksine - veileder for helsepersonell

Anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.

Anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.


Innhold på denne siden

Meningokokksykdom

Meningokokker (Neisseria meningitidis) er Gram-negative diplokokker som bare finnes hos mennesker. De fleste invasive meningokokkinfeksjonene skyldes serogruppene A, B, C, W, X og Y. Hvilke typer som dominerer, varierer i ulike land [1-6]. Typisk opptrer meningokokkinfeksjon som invasiv sykdom med meningitt og/eller septikemi. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og dødeligheten er høy, omtrent 10 %.

Les mer om meningokokkinfeksjon i kapittel om meningokokksykdom i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI). 

Meningokokkvaksiner

Fire meningokokkvaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: to konjugerte kombinasjonsvaksiner som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y og to proteinbaserte meningokokk B-vaksiner.

Ukonjugert meningokokk polysakkaridvaksine og konjugert meningokokk C vaksine er ikke lenger tilgjengelig. Folkehelseinstituttet utviklet på 1980-tallet en proteinbasert vaksine mot meningokokk B-sykdom [7;8]. Denne vaksinen har ikke vært allment tilgjengelig i Norge, men har i lengre perioder vært i bruk i Frankrike. En ”skreddersydd” variant av vaksinen ble tatt i bruk til barn og ungdom i New Zealand i 2004 og ble brukt til epidemien der var under kontroll [8-10]. 

Les mer om bruk av meningokokkvaksiner i Norge i Rapport 2014:5 Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner (Folkehelseinstituttet).

Meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Den første tetravalente konjugatvaksinen mot meningokokkinfeksjon med serogruppe A, C, W og Y (Menveo) ble tilgjengelig i Norge høsten 2010. Vaksinen inneholder konjugerte kapseloligosakkarider fra meningokokkserogruppe A, C, W og Y. Bærerproteinet er en Corynebacterium diphtheriae-mutant, CRM197. Menveo er godkjent til personer fra alder 2 år. Det er også noe data for bruk fra  2-månedersalder i forbindelse med vaksinasjon av nærkontakter under et utbrudd [11]. 

En annen tetravalent konjugatvaksine (Nimenrix) ble tilgjengelig i Norge høsten 2012. Vaksinen inneholder kapselpolysakkarider fra meningokokkserogruppe A, C, W og Y konjugert til tetanustoksoid som bærerprotein. Nimenrix er godkjent til personer fra alder 6 uker.

Meningokokk ACWY-konjugatvaksine har ATC-kode J07AH08 og SYSVAK-kode MK08. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner meningokokk ACWY-konjugatvaksine

 • Vaksinasjon av barn, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe A, C, W og Y.
 • Manglende miltfunksjon
 • Medfødt eller ervervet komplementdefekt: C3 mangel, defekt i sene komplementkomponenter, properdin, faktor D og faktor H (8).   
 • Nærkontakter til pasient med meningokokk A, C, W eller Y-sykdom.
 • Yrke med risiko for eksponering for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell).
 • Ungdom i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg (individuell
  vurdering). Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Mer informasjon på nettsiden Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Folkehelseinstituttet)
 • Menn som har sex med menn og som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg
 • Reise til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle serogrupper. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve vaksinasjon. Det er viktig å være oppmerksom på behovet for vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land. I flere vestlige land anbefales meningokokk ACWY-konjugatvaksine for studenter. Mer informasjon på nettsiden Meningokokkvaksine til ungdom som skal studere i USA (Folkehelseinstituttet)
 • Deltakelse i pilegrimsfeiring (Hajj, Umrah) eller sesongarbeid i Saudi-Arabia medfører økt risiko for meningokokksykdom.  Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine. For å få visum kreves dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager og maksimum tre år for polysakkaridvaksine og maksimum fem år for konjugatvaksine før ankomst til Saudi-Arabia [12]. Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på  vaksinen bør også dokumenteres.

Folkehelseinstituttet har oppdaterte data om den epidemiologiske situasjonen for invasiv meningokokksykdom i Norge, og vurderer fortløpende indikasjonen for vaksinasjon av risikogruppene, herunder ungdom. Hver høst blir oppdaterte råd om vaksinasjon av ungdom lagt ut som nettsak på Folkehelseinstituttets nettside.

Kontraindikasjoner meningokokk ACWY-konjugatvaksine

 • Alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C 

Graviditet meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Det er begrenset erfaring med meningokokk-konjugatvaksiner til gravide. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Ved stor smittefare (epidemi) kan risikoen for å få sykdom være større en den teoretiske risikoen ved vaksinasjon.

Ammende mødre kan vaksineres på samme indikasjoner som andre. Det er usannsynlig at utskillelse av antistoffer i melken skulle være skadelig for diende barn. Se kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Rødhet, hevelse, ømhet eller kløe på injeksjonsstedet
 • Kvalme, hodepine, feber, utslett, svimmelhet 

Anbefalt vaksinasjonsregime meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Menveo består av pulver (meningokokk A-vaksinekomponenten) og væske (meningokokk C+W+Y-komponentene) som skal blandes og gir en dose på 0,5 ml. Vaksinen settes intramuskulært. For immunfriske består vaksinasjonen av 1 dose.

Nimenrix består av et hetteglass med pulver (meningokokk A, C, W og Y-vaksinekomponentene) og en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsmiddel. Væske og pulver skal blandes og gir en dose på 0,5 ml. Vaksinen settes intra­muskulært. For immunfriske personer består vaksinasjon med Nimenrix av:

 • Spedbarn 6 uker – 6 måneder: To doser med intervall på minst 2 måneder. En 3.dose anbefales gitt ved 12 måneders alder.
 • Spedbarn 6-12 måneder: En dose første leveår og ytterligere en dose etter 12 måneders alder og minst 2 måneder etter forrige dose.
 • Barn > 12 måneder, samt ungdom og voksne: En dose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar - meningokokk ACWY-konjugatvaksine

Ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (manglende miltfunksjon, komplementdefekt eller hiv), anbefaler Folkehelseinstituttet 2 doser meningokokk ACWY-vaksine med minst 2 måneders intervall. For barn under 1-2 år med svekket immunforsvar, se vaksinespesifikke anbefalinger. 

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser meningokokk ACWY-konjugatvaksine

For immunfriske personer varer beskyttelsen etter grunnvaksinasjon med C, W og Y-komponenten i minst fem år ved bruk av Menveo og i minst 10 år ved bruk av Nimenrix, mens A-komponenten i vaksinene ser ut til å gi kortere beskyttelse [13;14].  Ved fortsatt indikasjon anbefales en boosterdose hvert 5. år for Menveo og hvert 10. år for Nimenrix. Ved reise til meningokokk A-endemisk område bør det vurderes boosterdose allerede etter 1 år for begge vaksinetyper.

Meningokokk B-vaksine

Meningokokk B-vaksinen Bexsero ble første gang tilgjengelig i Norge høsten 2014. Vaksinen består av tre utvalgte meningokokkproteiner framstilt med rekombinant DNA-teknologi og av yttermembranvesikler (OMV) adsorbert til aluminiumadjuvans. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder. Den ble tatt inn i det engelske vaksinasjonsprogrammet i 2015 og i det irske vaksinasjonsprogrammet i desember 2016.  

En annen meningokokk B-vaksine (Trumenba) ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i mai 2017, og er tilgjengelig i Norge fra sommeren 2017. Vaksinen er godkjent til bruk hos personer fra 10 års alder. Vaksinen består av to varianter av et yttermembran-protein adsorbert til aluminiumadjuvans.

Bexsero har ATC-kode J07AH09 og SYSVAK-kode MK09. Trumenba har ATC-kode J07AH09 og SYSVAK-kode MK10.

Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner meningokokk B-vaksine

Vaksinasjon av barn, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe B.

 • Manglende miltfunksjon
 • Medfødt eller ervervet komplementdefekt: C3 mangel, defekt i sene komplementkomponenter, properdin, faktor D og faktor H [8].  Det er særlig viktig å være oppmerksom på pasienter som benytter biologiske legemidler som hemmer kompIementsystemet. Dette gjelder særlig preparatet eculizumab (Soliris) der pasientene har en klart forhøyet risiko for invasiv meningokokksykdom.  
 • Nærkontakter til pasient med meningokokk B-sykdom.
 • Yrke med risiko for eksponering for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell)
 • Reise til områder med høyere forekomst av meningokokk B-sykdom. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve vaksinasjon. Det er viktig å være oppmerksom på behovet for vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land. I noen vestlige land anbefales meningokokk B vaksine for studenter. For mer informasjon, se Meningokokkvaksine til ungdom som skal studere i USA (Folkehelseinstituttet)
 • Ungdom i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg (individuell vurdering). Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Mer informasjon på nettsiden Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Folkehelseinstituttet)
 • Menn som har sex med menn og som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Meningokokk B-vaksine er ikke anbefalt for reisende verken til meningittbeltet eller til Saudi-Arabia [8]. 

Folkehelseinstituttet har oppdaterte data om den epidemiologiske situasjonen for invasiv meningokokksykdom i Norge, og vurderer fortløpende indikasjonen for vaksinasjon av risikogruppene, herunder ungdom. Hver høst blir oppdaterte råd om vaksinasjon av ungdom oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside om smittsom hjernehinnebetennelse.  

Kontraindikasjoner meningokokk B-vaksine

 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C 

Graviditet meningokokk B-vaksine

Det foreligger ingen data om bruk av vaksinen til gravide eller ammende. Effekten av vaksinene på fosterutvikling er ikke undersøkt. Ved stor smittefare (epidemi) kan risikoen for å få sykdom være større en den teoretiske risikoen for bivirkninger ved vaksinasjon.

Bivirkninger meningokokk B-vaksine

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige. De vanligste bivirkningene etter administrasjon av meningokokk B-vaksine er kortvarige plager i form av:

Hos sped- og småbarn (kun aktuelt for Bexsero):

 • Feber, spesielt hvis vaksinen gis samtidig med andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet [15]. 
 • Utslett
 • Søvnighet, irritabilitet, uvanlig gråt
 • Appetittløshet, oppkast, diaré

Hos større barn og voksne:

 • Hevelse, rødhet og ømhet/smerte i armen der vaksinen er satt.
 • Kvalme, hodepine
 • Muskel- og leddsmerter

Anbefalt vaksinasjonsregime meningokokk B-vaksine

Bexsero består av en suspensjon i ferdigfylt sprøyte og gis som dyp intramuskulær injeksjon. Dosestørrelsen er den samme for alle fra og med 2 måneders alder. Doseringsregime og antall doser varierer mellom aldersgruppene og styres etter alder ved første vaksinedose:

 • Alder 2-5 måneder*: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose ved 12-15 måneders alder, minst 6 måneder etter andre dose
 • Alder 6 – 11 måneder: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose i andre leveår, minst 8 uker etter andre dose
 • Alder 12 – 23 måneder: To doser med intervall på minst 8 uker og tredje dose 1-2 år etter andre dose
 • Etter fylte 2 år: To doser med intervall på minst 4 uker

*For barn i alderen 2-5 måneder kan 3-doseregime benyttes ved primær vaksinering. Det bør da gå minst 1 md mellom dosene. En fjerde dose bør gis ved 12-15 md alder, og minst 6 md etter tredje dose, dersom vaksinasjon fortsatt er indisert. 

Trumenba består av en suspensjon i ferdigfylt sprøyte og gis som dyp intramuskulær injeksjon. Dosestørrelse og vaksinasjonsregime er likt for alle fra og med 10 år. Vaksinasjon består av enten 2 eller 3 doser (se tabell 1).

 • Vaksinasjon med 3 doser: minst 1 måneds intervall mellom dose 1 og 2, og minst 4 måneders intervall mellom dose 2 og 3.
 • Ved vaksinasjon med 2 doser er minimumsintervallet mellom de to dosene 6 måneder.

Vaksinasjonsserien bør fullføres med samme vaksine da antigenene i preparatene ikke er like.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser meningokokk B-vaksine

Vaksinene induserer god antistoffrespons i de aldersgruppene de er godkjent for. Det er foreløpig ikke klarlagt hvor langvarig beskyttelse vaksinen gir, men det er sannsynligvis flere år. Det pågår oppfølgingsstudier av dette. Ved fortsatt indikasjon anbefales en boosterdose hvert 5. år.

Anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner i Norge 

Tabell 1: Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner i Norge

 

 

ACWY-konjugatvaksiner Menveo / Nimenrix

Proteinvaksine Bexsero / Trumenba

Gruppe A - Personer med immunsuppresjon

Manglende miltfunksjon 2 doser** (0 + 2 md)

Bexsero; 2 doser** (0 + 1 md)

Trumenba; 3 doser** (0 + 1 + 5 md)
Komplementdefekt*

Gruppe B – Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd

Nærkontakter ved sporadisk invasiv meningokokksykdom 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Utsatte personer ved utbrudd av invasiv meningokokksykdom

Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI; 1 dose** Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Gruppe C – Andre grupper med mulig en økt risiko for invasiv meningokokksykdom

Ungdom 16–19 år Individuell vurdering; 1 dose

Individuell vurdering;

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 2 doser         (0 + 6 md)
Menn som har sex med menn Individuell vurdering; 1 dose

Gruppe D – Reisende til risikoområder

Reisende til meningittbeltet i Afrika 1 dose** Anbefales ikke
Pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah) 1 dose** Anbefales ikke

Gruppe E - Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram

Studenter og emigranter

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd; 1 dose

Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd;

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 2 doser       (0 + 6 md)

Gruppe F - Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

Laboratoriepersonell i kontakt med meningokokkbakterier Individuell vurdering basert på smitterisiko; 1 dose Individuell vurdering basert på smitterisiko.

Bexsero; 2 doser          (0 + 1 md)

Trumenba; 3 doser       (0 + 1 + 5 md)

*Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3. Individuell vurdering gjelder for personer med andre typer immunsvikt.

**For de yngste barna kan det være et annet doseringsregime:

 • Menveo er godkjent fra 2 års alder og Nimenrix fra 6 ukers alder. For dosering av Nimenrix til barn under 1 år, se Anbefalt vaksinasjonsregime.
 • Bexsero er godkjent fra 2 md alder. For dosering til barn mellom 2 md og 2 år, vennligst se Anbefalt vaksinasjonsregime for meningokokk B-vaksine for dosering.
 • Trumenba er godkjent fra 10 års alder.

Bestilling og utlevering av meningokokkvaksiner

Meningokokk ACWY-konjugat­vaksine og meningokokk B-vaksine kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fra apotek.

Meningokokk ACWY-vaksiner og meningokokk B-vaksine utlevereres på blå resept § 4 for personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av person med meningokokksykdom av serogruppene A, B, C, W eller Y [16].  Det er for tiden ingen refusjonsordning for andre grupper. Vaksine på blå resept må rekvireres fra apotek eller Folkehelseinstituttet.

Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

1. WHO position paper. Meningococcal vaccines - November 2011. 2011 11/18/2011. I: Weekly Epidemiological Record [Internet]. [521-40]. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf

2. Djingarey MH, Barry R, Bonkoungou M, Tiendrebeogo S, Sebgo R, Kandolo D, et al. Effectively introducing a new meningococcal A conjugate vaccine in Africa: The Burkina Faso experience. Vaccine 2012;30, Supplement 2(0):B40-B5.

3. Retchless AC, Hu F, Ouédraogo A-S, Diarra S, Knipe K, Sheth M, et al. The Establishment and Diversification of Epidemic-Associated Serogroup W Meningococcus in the African Meningitis Belt, 1994 to 2012. mSphere 2016;1(6):e00201-16.

4. Mohammed I, Iliyasu G, Habib AG. Emergence and control of epidemic meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa. Pathogens and global health 2017:1-6.

5. Borrow R, P B. The immunological basis for immunization. Meningococcal Disease. Geneve: WHO, Department of Immunization, Vaccines and Biologicals; 2010. Tilgjengelig fra: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599849_eng.pdf

6. Halperin SA, Bettinger JA, Greenwood B, Harrison LH, Jelfs J, Ladhani SN, et al. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine 2012;30, Supplement 2:B26-B36.

7.  Loring BJ, Turner N, Petousis-Harris H. MeNZB vaccine and epidemic control: When do you stop vaccinating? Vaccine 2008;26(47):5899-904.

8.  Blystad H, Caugant D, Flem E, Haugen I, Næss L, et al. Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2014.

9. Galloway Y, Stehr-Green P, McNicholas A, OGÇÖHallahan J. Use of an observational cohort study to estimate the effectiveness of the New Zealand group B meningococcal vaccine in children aged under 5 years. International Journal of Epidemiology 2009;38(2):413-8.

10. Caron F, du Chatelet IP, Leroy JP, Ruckly C, Blanchard M, Bohic N, et al. From tailor-made to ready-to-wear meningococcal B vaccines: longitudinal study of a clonal meningococcal B outbreak. Lancet InfectDis 2011;11(6):455-63.

11. Snape MD, Perrett KP, Ford KJ, et al. Immunogenicity of a tetravalent meningococcal glycoconjugate vaccine in infants: A randomized controlled trial. JAMA 2008;299(2):173-84.

12. Ministry of Health SA. Health Requirements for Travellers to Saudi Arabia for Pilgrimage to Makkah (2016/1437H Hajj) 2016. Tilgjengelig fra: http://www.moh.gov.sa/en/Hajj/Pages/HealthRegulations.aspx

13. Statens legemiddelverk, preparatomtale Nimenrix. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nimenrix-epar-product-information_no.pdf

14. Statens legemiddelverk, preparatomtale Menveo. Tilgjengelig  fra: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/menveo-epar-product-information_no.pdf

15. Prymula R, Esposito S, Zuccotti GV, Xie F, Toneatto D, Kohl I, et al. A phase 2 randomized controlled trial of a multicomponent meningococcal serogroup B vaccine (I). Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014;10(7):1993-2004.

16. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften), FOR 2007-06-28-814. FOR 2007-06-28 nr 814. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814

Historikk

01.03.2023: f.o.m. 1.3.2023 kan vaksiner på blå resept rekvireres fra apotek eller Folkehelseinstituttet

19.01.2023: Fjernet tekstens "Dersom det er aktuelt med annen samtidig vaksinasjon, kan Nimenrix gis samtidig med tetanus toxoid-inneholdende vaksine som DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksine. Hvis ikke disse gis samtidig, bør Nimenrix gis minst en måned før den tetanus toxoid-inneholdende vaksinen" under avsnittet om Anbefalt vaksinasjonsregime meningokokk ACWY-konjugatvaksine.

 • 11.09.2020: Endret dosering av Bexsero for barn under 6 md i henhold til produktomtalen. 
 • 22.10.2019: Minimumsintervallet mellom to doser Bexsero i aldersgruppen 2 år og eldre oppdatert i tråd med SPC til minst 1 md.
 • 27.09.2017: Oppdatert med nye råd fra Saudiske myndigheter angående ACWY konjugatvaksine under Hajj. Istedenfor 8 år, krever de nå revaksinasjon etter 5 år.
 • 07.2.2017: Oppdatert i henhold til meningokokkrapport fra FHI: personer med komplementdefekter lagt til på indikasjon; personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales to doser ACWY vaksine. Nimenrix endret nedre aldersgrense. Blåreseptforskriften endret til å inkludere alle meningokokkvaksiner og aldergrensen er tatt bort. Saudi Arabiske myndigheter har endret på kravet for siste meningokokk vaksinasjon med konjugatvaksine fra 3 til 8 år.  Feber og lokalreaksjoner lagt til som vanlige bivirkninger på men B vaksine. Lagt til råd for behov for boosterdoser.
 • 20.01.2017: Nimenrix er godkjent fra seks ukers alder. Blåreseptforskriften er revidert. Fra 01.01.2017 utleveres meningokokk ACWY-vaksiner, meningokokk B-vaksine og meningokokk C-vaksine på blå resept § 4 for personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av person med meningokokksykdom av serogruppene A, B, C, W eller Y.
 • 02.09.2015: Etter foreslåtte endringer ble kapittelet gjennomgått i sykdomsprogrammet Invasive sykdommer.
 • 01.09.2015. Epidemiologien er noe endret og noen utdaterte opplysninger tas derfor ut av teksten. Det er ikke lenger øvre aldersgrense på 25 år for visse indikasjonsgrupper. Todose primærvaksinasjon med meningokokk C-vaksine ( NeisVac-C) gjelder nå bare barn i alderen 2-4 måneder (tidligere 2-12 måneder). Teksten er endret i henhold til produsentens angivelser.