Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Intervaller mellom vaksinedoser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Intervaller mellom vaksinedoser

Intervaller mellom vaksinedoser

Oppsummering av reglene for intervaller mellom vaksinedoser.

Oppsummering av reglene for intervaller mellom vaksinedoser.


Innhold på denne siden

Intervaller mellom flere doser av samme vaksine

Mange av vaksinene må gis to eller flere ganger med et visst minsteintervall for å gi tilstrekkelig immunitet. Det er derfor viktig at angitt minimumsintervall overholdes. For nesten alle vaksinene er alle doser gyldige hvis minimumsintervallet er overholdt. Noen få vaksiner kan også få svekket effekt ved for lange doseintervaller, i slike tilfeller er maksimumsintervallet spesielt presisert (se kapitlene om de enkelte vaksinene). For de fleste vaksinene vil antistoffresponsen bli høyere når intervallene mellom dosene er lengre. I praksis er det likevel lite å vinne ved å forlenge intervallene utover det som er anbefalt. Forlengede intervaller kan dessuten medføre unødig lang tid uten full beskyttelse.

Tabell 1 oppgir anbefalte intervaller for en del vaksiner. Intervallene kan være ulike for vaksiner av forskjellig fabrikat mot samme sykdom. Kontroller derfor også mot pakningsvedlegget eller preparatomtaler.  Fullstendig preparatomtale finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på Legemiddelsøk (Statens legemiddelverk).

Tabell 1: Anbefalte doseintervaller for noen vaksiner

Vaksine

Mellom doser

Anbefalt intervall

Minimumsintervall

DTP-IPV-Hib-Hep B

1. og 2.

2 md *

4 uker **

DTP-IPV-Hib-Hep B

2. og 3.

6 – 7 md *

4 uker **

Polio (IPV)

1. og 2.

2 md

4 uker

Polio (IPV)

2. og 3.

6 - 12 md

4 uker **

Hib

1. og 2.

2 md

4 uker

Hib

2. og 3.

6 – 7 md *

4 uker **

Hepatitt B

1. og 2.

1 md

4 uker ***

Hepatitt B

2. og 3.

5 - 6 md

5 md ***

Hepatitt A

1. og 2.

6 - 12 md

6 md

HPV

1. og 2.

6 md*

5 md*

Pneumokokkonjugat,

1. og 2.

2 md*

4 uker**

Pneumokokkonjugat

2. og 3.

6 md*

4 uker**

Rotavirus (bare spedbarn)

alle doser

4 uker

4 uker

*I det norske barnevaksinasjonsprogrammet. 
** Det anbefales å gå over til firedosers program hvis intervallene er blitt kortere enn 8 uker mellom 1. og 2. dose eller  6 måneder mellom 2. og 3. dose. Firedoseprogram anbefales også dersom 1. dose er gitt før alder 8 uker eller tredje dose er gitt før alder 11 måneder. Se tabell 1 i kapittel om Barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning for barn som flytter i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI) for informasjon om firedoseprogram.
*** Egen anbefaling om posteksponeringsvaksinasjon for nyfødte barn av HBsAg-positiv mor, se kapittel om hepatitt B-vaksine og hepatitt B immunoglobulin i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Intervaller mellom forskjellige vaksiner

Tidligere var det lagt vekt på at det kreves et visst intervall mellom forskjellige vaksiner, hvis de ikke gis samtidig. Dette har vist seg å ikke ha betydning for effekten av inaktivert (ikke-levende) vaksine. Hvis vaksinene ikke gis samtidig, er det likevel rent praktisk en fordel å gi vaksinene med så langt intervall at en eventuell reaksjon etter første vaksinasjon er over før neste vaksine gis. Ofte kan intervall på 7 dager være hensiktsmessig.

Levende virusvaksiner til injeksjon og BCG påvirker immunsystemet slik at responsen på en annen levende vaksine injisert etter kort tid kan bli dårlig. Derfor må det gå flere uker mellom levende vaksiner hvis de ikke injiseres samtidig.

Det ble tidligere frarådet å gi gulfebervaksine samtidig med vaksine mot kolera eller tyfoidfeber, da det kunne svekke effekten av gulfebervaksinen. Det gjaldt imidlertid de gamle helcellevaksinene mot kolera og tyfoidfeber, ikke de vaksinene som nå er tilgjengelige.

Reglene kan oppsummeres slik:

  • Nesten alle vaksiner kan gis samtidig forutsatt forskjellig injeksjonssted. Ved samtidig vaksinasjon med BCG-vaksine, anbefales det ikke å sette annen vaksine i samme arm som BCG-vaksine. For nyere vaksiner er ikke nødvendigvis alle kombinasjoner prøvd ut, se kapitlene om de enkelte vaksinene.
  • Intervall mellom inaktiverte vaksiner som ikke gis samtidig, har ikke betydning for effekten. Likevel anbefales som vanlig rutine et intervall på minst en uke for at eventuelle bivirkninger skal kunne vurderes. Det samme gjelder mellom inaktiverte og levende injeksjonsvaksiner.
  • Mellom to levende virusvaksiner til injeksjon bør det gå minst fire uker hvis de ikke settes samtidig.
  • Fra en levende virusvaksine som injiseres, bør det gå minst fire uker til BCG-vaksine hvis de ikke settes samtidig, men vær oppmerksom på at det anbefales intervall på minst 6 uker fra MMR- eller meslingvaksine til tuberkulintest med PPD.
  • Fra BCG-vaksine til en levende virusvaksine som injiseres bør det gå minst fire uker hvis de ikke settes samtidig. Etter at BCG-vaksine er gitt, anbefales det å vente med ny vaksinasjon i samme arm til det har gått minst 3 måneder, se kapittel om tuberkulosevaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Oversikt over hvilke vaksiner som er levende og ikke-levende finnes i kapittel om immunitet og hvordan vaksiner virker i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI) - se Tabell 1: Levende og ikke-levende vaksiner, angitt etter sykdom.

Intervall til boosterdose

Mange vaksiner induserer boosterrespons når en enkelt dose gis mange år etter basisvaksinasjonen. For noen av de vanligst brukte vaksinene inngår én eller flere boosterdoser i barnevaksinasjonsprogrammet. Boosterrespons på vaksinen oppnås bare når intervallet fra forrige dose til boosterdosen er langt nok, vanligvis minst et halvt års tid (jfr. barnevaksinasjonsprogrammet). Forsinkelse av en boosterdose kan medføre at personen mangler vaksineindusert beskyttelse i lengre tid, men full effekt og antistoffstigning kan påregnes selv om det har gått årtier siden forrige dose av samme vaksine.

For enkelte vaksiner har det i årenes løp kommet ny kunnskap som medfører lengre anbefalte intervaller mellom boosterdoser (ett eksempel er rabiesvaksine).

Intervaller mellom vaksiner og andre medikamenter

Les mer om hva som anbefales av intervaller mellom vaksiner og andre medikamenter i kapittel om Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Historikk

  • 17.11.2020: Angitt i fotnote til tabell med dobbelstjerne for pneumokokk konjugatvaksine at det anbefales å gå over til firedoseprogram dersom tredje dose er gitt før alder 11 måneder. 
  • 17.01.2019: Anbefalt minimumsintervall mellom BCG og andre levende injeksjonsvaksiner oppdatert i henhold til preparatomtale til å være 4 uker. Tidligere har FHI anbefalt minst 6 uker.