Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Oversikt over viktige næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser som kan forårsake utbrudd

Oversikt over viktige næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser som kan forårsake utbrudd


Tabell: Viktige næringsmiddel­bårne sykdommer og zoonoser som kan forårsake utbrudd

Agens

Infektiv dose

Inkubasjonstid

Symptomera

Varighet

1. Bakterielle intoksikasjoner forårsaket av preformerte toksiner i mat

Staphylococcus aureus

(Entero­toksin)

1-8 timer

K M O (D F)

8-24 timer

Bacillus cereus (emetisk type)

(Entero­tok­sin)

1-6 timer

K O

6-26 timer

Clostridium botulinum

(Nevro­toksin)

12-72 timer

Nevrologiske

Dager - må­ne­der

2. Bakterielle infeksjoner hvor enterotoksiner produseres i tarmhulen uten epiteladheranse

Bacillus cereus (diaré­typen)

105 - 107

6-24 timer

M D

12-24 timer

Clostridium perfringens

107 - 108

6-24 timer

M D K (F)

16-24 timer

3. Bakterielle infeksjoner med epiteladheranse og enterotoksinproduksjon

Aeromonas spp.

106 - 108

6-48 timer

D M (F)

1-3 dager

Escherichia coli ETEC

105 - 108

10-72 timer

D (M O F)

1-5 dager

Escherichia coli EHEC/STEC

< 103

3-8 dager

D M B (nyre­svikt)

Dager-uker

Vibrio cholerae

108 - 1010

2-5 dager

D M (O)

4-6 dager

4. Invasive, bakterielle tarminfeksjoner

Campylobacter jejuni/coli

< 103

1-10 dager

F M D B

2-10 dager

Salmonellab

103 - 106

1-7 dager

D M F (O H)

2-7 dager

Shigella spp.

< 103

1-7 dager

M F D B (H K O)

4-7 dager

Escherichia coli EIEC

106 - 108

1-3 dager

M F D (B)

4-7 dager

Vibrio parahaemolyticus

106 - 1010

4-30 timer

M D K O F H B

1-7 dager

Yersinia enterocolitica

106 - 107

3-7 dager

F D M (O H)

7-21 dager

5. Systemiske, bakterielle infeksjoner

Listeria monocytogenes

10? - 108

Dager-uker

Systemiske

Uker

Salmonella Typhi / Paratyphi b

< 103

10-21 dager

Systemiske

Uker

6. Virusinfeksjoner

Norovirus

< 100

6-48 timer

K O D (M F H)

1-3 dager

Hepatitt A virus

< 100

15-50 dager

F K Ikterus

Uker

7. Parasittsykdommer

Taenia saginata

 

Dager-år

Varierer

Langvarig

Trichinella spiralis

 

5-45 dager

Varierer

Langvarig

Giardia spp.

< 100

3-25 dager

D M

Langvarig

Cryprosporidium spp.

< 100

1-12 dager

D M (F O K)

Langvarig

Toxoplasma gondii

 

1-4 uker

Varierer

Langvarig

Andre parasitter

 

Varierer

Varierer

Langvarig

8. Spesielle forgiftninger

Giftig sopp

 

Varierer

Varierer

Varierer

Biogene aminer

 

Minutter-få timer

Varierer

Få timer

Algegift i skjell DSP

(Diaré­toksin)

30 min-få timer

K O D

Flere dager

Algegift i skjell PSP

(Nevro­toksin)

30 min-få timer

Nevrologiske

­Dager-uker

Muggsopptoksiner

 

Varierer

Varierer

Varierer

Tungmetaller (Cd, Cu, Ti, Zn)

 

1-60 minutter

K O M D

Varierer

a Symptomene er angitt i den rekkefølge de ofte opptrer. 

  • D: Diaré
  • B: Blodig diaré
  • K: Kvalme
  • O: Oppkast
  • M: Magesmerter
  • F: Feber 
  • H: Hodepine

bSalmonella Typhi og Paratyphi kan av og til opptre med vanlige gastroenterittsymptomer uten å utløse en systemisk infeksjon, særlig hos barn, ikke minst i U-land.

De kliniske manifestasjonene av næringsmiddelbårne og zoonotiske sykdommer er sjelden så spesifikke at man på dette grunnlag kan avgjøre hvilket smittestoff som er årsaken, selv om symptomenes art, rekkefølge og varighet kan gjøre det mulig å danne hypoteser om etiologien. I de fleste tilfellene vil sikker diagnose kreve påvisning av et kausalt agens ved laboratorieundersøkelse. 

Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttets inneholder blant annet detaljerte beskrivelser av minste infektive dose, inkubasjonstid, symptomer, varighet, aktuelle smittekilder, forekomst og andre epidemiologiske forhold ved smittsomme sykdommer, inkludert næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. Opplysningene i Smittevernveilederen er tilpasset norske forhold.

Oversikt over de viktigste reservoarene og risikofaktorene for en rekke næringsmiddelbårne og zoonotiske smittestoffer som er aktuelle i Norge, er presentert her: