Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Indikasjon for kateterisering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Indikasjon for kateterisering

Indikasjon for kateterisering

Blærekateter skal bare brukes på klar indikasjon, og fjernes så snart det ikke lenger er behov for det. Ved mistanke om kontraindikasjoner for kateterisering, eksempelvis uretral traume eller prostatatitt, må urolog konsulteres før innleggelse.

Blærekateter skal bare brukes på klar indikasjon, og fjernes så snart det ikke lenger er behov for det. Ved mistanke om kontraindikasjoner for kateterisering, eksempelvis uretral traume eller prostatatitt, må urolog konsulteres før innleggelse.


Indikasjoner for innleggelse av blærekateter (KAD)

KAD skal kun legges inn på medisinsk indikasjon. Årsak til behandlingen avgjør hvor lenge kateteret kan ligge. Kateteret seponeres så raskt det er forsvarlig, da infeksjonsfaren øker med tiden det ligger inne i blæren.3, 13

KAD skal aldri brukes av bekvemmelighetsgrunner for personalet. Ved temporære tømningsforstyrrelser må behovet for kontinuerlig drenasje vurderes.2

Eksempler på adekvate indikasjoner på bruk av blærekateter (KAD):2

 • Dersom pasient har blæretømmingsproblemer og IK ikke kan benyttes
 • Akutt urinretensjon eller obstruksjon av uretra
 • Etter akutt urinretensjon med veldig stort blærevolum, for å avlaste blæren en periode
 • Behov for nøyaktig måling av diurese hos kritisk syke pasienter
 • Ved behov for kontinuerlig gjennomskylling av urinblæren, for eksempel pga. blødning/koagler eller grums og utfellinger i urinen
 • Perioperativt ved visse kirurgiske inngrep:
  • Pasienter som skal gjennomgå urologisk kirurgi eller andre inngrep på organer/vev i tilknytning til urinveiene
  • Operasjoner med forventet lang varighet. Katetre som innlegges med denne indikasjon bør fjernes på oppvåkningavdelingen
  • Pasienter som vil få store væskevolum eller diuretika peroperativt
  • Ved behov for peroperativ måling av diurese
 • For å bidra til tilheling av åpne sakrale eller perineale sår hos inkontinente pasienter
 • Pasienter som må immobiliseres over lang tid, slik som ved potensielt ustabile thorakale eller lumbale spinale tilstander eller multitraumer med for eksempel bekkenfrakturer
 • For å bedre pasientens komfort ved terminal pleie hvis nødvendig

Temporære tømmingsforstyrrelser på grunn av:

 • Intravesikale obstruksjoner (i påvente av behandling)
 • Andre alvorlige sykdommer og skader

Permanente tømmingsforstyrrelser på grunn av:

 • Nevrogene blærelidelser eller skader som rammer urinblæren og blærens tømmingsevne
 • Non-nevrogene blæreforstyrrelser

Eksempler på inadekvat bruk av blærekateter (KAD):2

 • For reduksjon av pleiebehovet hos sengeliggende pasienter med inkontinens
 • Prøvetaking av urin hvis pasienten kan late urin spontant
 • Langvarig postoperativ kateterbruk uten tilstrekkelig indikasjon

Indikasjoner for intermitterende kateterisering (IK)

IK er indisert ved midlertidige og permanente tømmingsforstyrrelser.

Eksempler på adekvate målsetninger for intermitterende kateterisering:2

 • Unngå overstrekk av urinblæren og tømme urinblæren fullstendig med jevne intervaller
 • Unngå skader av øvre urinveier
 • Unngå eller redusere forekomsten av urinveisinfeksjoner
 • Unngå eller redusere urinlekkasje

Indikasjoner for per- og postoperativ urindrenasje

Blærekateter skal ikke benyttes rutinemessig hos pasienter som skal opereres, kun ved indikasjon. Hos pasienter der det er indikasjon for bruk av kateter i forbindelse med et operativt inngrep, skal kateteret fjernes så snart som mulig etter operasjonen, fortrinnsvis ved operasjonens slutt eller før pasienten forlater operasjonsavdelingen. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal kateteret fjernes når det kan forventes spontan vannlating, hvis det ikke foreligger en klar indikasjon for fortsatt bruk av.2

Eksempler på adekvate indikasjoner for per – og  postoperativ urindrenasje:2

 • Dersom det skal utføres operasjoner som er forbundet med større blodtap
 • I tilfeller hvor en operasjonsteknisk ønsker en tom blære
 • I situasjoner der inngrepet er så langvarig at tiden overstiger fem timer fra pasienten lot vannet og til operasjonen er avsluttet
 • Dersom det er nødvendig med måling av timediurese (dårlig pasient, risiko for større blodtap e.l.)

Indikasjoner for innleggelse av suprapubisk kateter

Det er mangelfull forskning på bruk av suprapubisk kateter. Eksperter fremhever en rekke fordeler med bruk av suprapubisk kateter sammenlignet med uretralt blærekateter, blant annet redusert traume mot uretra, redusert fare for forurensning av blærekateteret og bedret komfort for pasienten.

Medisinsk indikasjon for innleggelse av suprapubisk kateter kan være akutt- eller kronisk urinretensjon der drenasje av urinblæren via transuretralt kateter ikke er mulig på grunn av obstruksjon, strikturer eller anatomiske forhold. Suprapubisk kateter kan også være indisert dersom pasienten tidligere har hatt komplikasjoner med uretralt blærekateter, eller at pasienten selv ønsker å få lagt inn et suprapubisk kateter på grunn av komfort og andre individuelle forhold (funksjonshemming).27 Eksempler på kontra-indikasjoner til bruk av suprapubisk kateter er; kreft i urinblæren, antikoagulasjons-behandling, tidligere bukkirurgi eller fremmedlegemer i suprapubis-regionen og acites.27

Historikk

Det er planlagt en oppdatering av veilederen i løpet av våren 2023.