Hopp til innhold

Om Tobakk i Norge

Publisert

Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.

Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.


Redaksjonen

Ansvarlig redaktør: Elisabeth Kvaavik

Fagredaktør: Karl Erik Lund

Bidragsytere (i alfabetisk rekkefølge): Ingeborg Lund, Karl Erik Lund, Marianne Lund, Erik Nord, Gunnar Sæbø, Rikke Tokle, Tord Finne Vedøy

Sekretariat: Marianne Lund, Ellen Amundsen og Erik Bull-Valen

Ekstern fagfellevurdering: Rune Johansen

PDF-versjon av rapporten

I Folkehelseinstituttets åpne arkiv finnes en pdf-fil med kopi av Tobakk i Norge slik den var 15.01.2019.

Kontakt

Melding om feil på sider, brudd på lenker, innspill til redaksjonen: kontakt nettredaksjonen 

Pressehenvendelser: e-post medievakt, telefon 21 07 83 00.