Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Histoplasmose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Histoplasmose

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Histoplasmose - veileder for helsepersonell

Publisert Oppdatert

Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon med forskjellige grader av alvorlighet i sykdomsbildet og hvor primærinfeksjonen vanligvis er i lungene.

Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon med forskjellige grader av alvorlighet i sykdomsbildet og hvor primærinfeksjonen vanligvis er i lungene.


Om histoplasmose

Såkalt dimorfe sopp er sopp som ved relativt lave temperaturer opptrer som filamentøse sopper, mens de ved 37 °C opptrer som gjærsopper. Viktig er Histoplasma capsulatum som finnes særlig i Amerika og Asia. Soppen forekommer ikke endemisk i Europa. Infeksjon er vanligvis asymptomatisk, men kan gi alvorlige sepsisliknende sykdomsbilder hos immunsvekkede personer f. eks. aidspasienter. Reservoar for soppen er jordsmonn og dyr, spesielt fugler og flaggermus. Histoplasmose ble første gang beskrevet i 1906, sopp som årsak til sykdommen ble identifisert i 1934. 

Flere utbrudd er rapportert blant reisende som har oppholdt seg i grotter med flaggermus i Sør-Amerika. I 2004 utviklet 16 av 21 i et norsk reiseselskap luftveissymptomer med varighet over tre uker etter besøk i grotter i El Salvador og Guatemala. Diagnosen ble serologisk verifisert hos åtte av 14 pasientene undersøkt med antistoffpåvisning.

Smittemåte

Inhalasjon av sporer som frigis fra jordsmonn etter avføring fra dyr. Smitter ikke fra person til person.

Inkubasjonstid

5 -18 dager.

Symptomer og forløp

Vanligvis asymptomatisk. Lettere symptomer som hoste og feber. Akutt lungeaffeksjon med penumonisymptomer og brystsmerter. Kronisk lungeaffeksjon som kan likne tuberkulose. Hos aids-pasienter feber, forstørret milt og lever, øyebetennelser eller meningitt.

Diagnostikk  

Agenspåvisning ved mikroskopi eller dyrkning. Nasjonale referansefunksjoner for medisinske soppsykdommer er lagt Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forekomst i Norge

Svært sjeldent forekommende som importsykdom.

Behandling 

Antimykotikabehandling. Ved milde symptomer er behandling vanligvis ikke nødvendig.

Forebyggende tiltak

Immunsvekkede bør unngå eksponering for ekskrementer fra dyr, spesielt fugler. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd   

Ingen tiltak ved enkelttilfeller. Ved utbrudd evt. undersøkelse etter soppreservoar f.eks. huler, hønsehus o.l.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved nydiagnostisert aidssykdom, gruppe A-sykdom. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

Innhold på denne siden