Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «7. Krisekommunikasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • 7. Krisekommunikasjon

Kapittel 7. Krisekommunikasjon

Praktiske råd og sentrale prinsipper for god krisekommunikasjon.

Praktiske råd og sentrale prinsipper for god krisekommunikasjon.


Denne siden er under oppdatering.

Formål

Rask og åpen kommunikasjon med befolkningen og andre aktører bidrar til tillit til råd som gis, tillit til den som gir råd, og etterlevelse av råd.

Sentrale prinsipper for god krisekommunikasjon er:

 • Vær åpen om usikkerhet. Ærlighet om hva du ikke vet, bygger tillit i befolkningen.
 • Gi informasjon tidlig. For lite informasjon kan skape utrygghet og åpne for rykter og spekulasjoner.
 • Kommuniser råd og tiltak på en enkel og tydelig måte, og fortell hvor lenge du forventer at de skal vare.
 • Etterstreb at informasjon er tilgjengelig for alle. Enkelt språk og valg av kanaler som er relevante for mottakerne er sentralt. Vurder å oversette informasjon til andre språk og husk på universell utforming.
 • Koordiner budskapene med andre involverte aktører.

Ansvar

Kommunen har ansvar for kommunikasjon i kriser. Arbeidet ledes som regel av kommunens kriseledelse og er gjerne omtalt i kommunens overordnede kriseplan og plan for informasjonsberedskap.

Kommunelegen og kommunens kommunikasjonsansvarlige er viktige rådgivere for kriseledelsen og bør samarbeide om å lage informasjon om utbruddet.

Kommunen kan ved varsling av utbrudd til FHI (se trinn 2 og avsnitt om kommunikasjonsbistand fra helsemyndighetene nedenfor), eller når som helst senere i håndteringen av utbruddet, be om støtte til kommunikasjonsarbeidet. FHI koordinerer kommunikasjonsbistand fra helsemyndighetene.

Forberedelser

Kommunen bør forberede seg ved å:

 • Lage en oversikt over aktuelle kanaler og en plan for hvordan informasjonsmateriell skal distribueres ut raskest mulig. Eksempler på kanaler er kommunens nettsted, sosiale medier (inkludert annonser/sponsede innlegg med geografisk segmentert informasjon (plakater og film), pressemøte/pressekonferanse, lokale massemedier, trykt materiell på offentlige steder, oppsøkende telefonkontakt, lokale ressurspersoner med legitimitet i spesifikke målgrupper og varslingstjenester som SMS og e-post (beredskapsavdelingen i kommunen).
 • Lage en oversikt over eksisterende materiell, og hva som kan produseres på kort tid ved behov. Se generell informasjon om koronavirus på fhi.no og Plakater og informasjonsmateriell - Helsedirektoratet 
 • Skaffe oversikt over om spesifikke grupper er rammet (turister, utenlandske arbeidstakere, innvandrergrupper, asylsøkere, flyktninger eller andre), og kartlegge behov for språklige tilpasninger, oversettelse og talespråk. FHI har informasjon på ulike språk og Kommunikasjon med grupper som er vanskelige å nå.
 • Vurdere behov og mulighet for samarbeid med foreninger, lag, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og lokale ressurspersoner for å nå de berørte. Tolk kan være nødvendig. Det er en fordel om dialogen med gruppene er etablert før utbrudd.

Budskap ved utbrudd

Vi anbefaler tidlig deling av informasjon om utbruddet og deretter hyppige oppdateringer:

 • Beskrivelse: hva, hvor og når.
 • Kommunens vurdering av utbruddet.
 • Nye tiltak mot utbruddet.
 • Oppfordringer til publikum.

Kommunikasjonsbistand fra helsemyndighetene

Dersom kommunen ønsker kommunikasjonsfaglig bistand fra helsemyndighetene, kan Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet tilby:

 • Råd om hvilken informasjon kommunen bør gå ut med i den aktuelle situasjonen.
 • Råd om valg av tiltak, kanaler og innhold.
 • Poster i sosiale medier som blir synlige for alle brukere som befinner seg i et angitt geografisk område.
 • SMS-utsendelse til alle som befinner seg i et definert geografisk område. Dette gjelder i tilfeller der kommunen ikke har egen egnet SMS-varslingstjeneste, i større regioner på tvers av kommuner, eller dersom utbruddet er i et område med mange besøkende/turister som ikke nås via kommunens ordinære varsling til sine innbyggere.

Informasjonspakke

En informasjonspakke med sjekklister og eksempler på budskap er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet. Innholdet må tilpasses den aktuelle situasjonen. Pakken inneholder blant annet: Sjekkliste kommunikasjonstiltak, sjekkliste informasjon på nett, mal for første nettsak, budskap, tekster til sosiale medier. 

Historikk

18.11.20: Under "Forberedelser"; lagt inn lenk til ny artikkel "Kommunikasjon med grupper som er vanskelige å nå.

20.10.20 Lagt til lenke til informasjonspakke med sjekklister og eksempler på budskap som er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet.

7.10.2020: Endret begrepet (navnet på kapitlet) fra "Risikokommunikasjon" til "Krisekommunikasjon".

6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Dette kapitlet om risikokommunikasjon er skrevet om.