Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Etiske aspekter ved observasjon med NOST»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Etiske aspekter ved observasjon med NOST


For enkelte kan det være uvant, og kanskje også litt ubekvemt, å bli observert når man utfører arbeidet sitt. Det er viktig at observatører er oppmerksomme på dette, at de er sitt etiske ansvar bevisst. Under observasjon skal observatøren vise hensyn til pasienter og personell. 

Før observasjonen starter opp bør både personell og pasienter informeres om formålet og at det som registreres ikke er personidentifiserbart.  Fortrinnsvis bør man spørre om samtykke til at observasjon gjennomføres.

Observasjon av håndhygiene gjennomføres som oftest tett på pasientsituasjonen. Observasjon må gjennomføres på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse for pasienter og ansatte. Det bør i alle pasientsituasjoner vurderes om det er etisk forsvarlig å gjennomføre observasjon. Observatøren bør avklare med de ansatte hvor han/hun kan stå slik at det er mulig å gjennomføre observasjon uten å forstyrre pasientbehandling/pleie.

Observasjoner som lagres i NOST må ikke merkes slik at det på noe måte kan være personidentifiserbart. Observatører bør forholde seg til enkeltobservasjoner som konfidensielle data som ikke skal viderefortelles. Ved oppsummering av resultater fra en avdeling e.l. skal det ikke være mulig å lede resultatene tilbake til enkeltpersoner eller små grupper av personer.