Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bakgrunn

Bakgrunn for NOST

Bakgrunn og hensikt for utarbeidelse av løsningen.

Bakgrunn og hensikt for utarbeidelse av løsningen.


Bakgrunn for utarbeidelse av NOST

Kunnskap om hvordan anbefalinger for smitteforebyggende tiltak etterleves er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov, slik at man igjen kan utforme tiltak for å øke etterlevelsen.

Observasjon og sammenstilling av data er ressurskrevende. For å forenkle dette viktige arbeidet fikk Folkehelseinstituttet gjennom  Handlingsplan for et bedre smittevern i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utforme et nasjonalt elektronisk registreringsverktøy for etterlevelse av håndhygiene, og en nasjonal standard for hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres. Første versjon av den elektroniske løsningen, Nasjonal løsning for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST), var ferdig utviklet for testbruk våren 2021.

Gjennom handlingsplanen er alle norske helseforetak gitt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å ta systemet i bruk og innlevere data i henhold til nasjonal standard (tiltak 5), mens kommunale helseinstitusjoner oppfordres til systematisk bruk (tiltak 6). 

Løsningen har flere viktige bruksområder.

  • Kartlegge lokal etterlevelse
  • Avdekke lokale forbedringsområder
  • Følge effekten av forbedringstiltak
  • Feedback direkte til gjeldende enhet
  • Generere nasjonale data

Målet med NOST er å bidra til økt etterlevelse av smitteforebyggende tiltak som håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, og ved dette bidra til redusert forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utvikling av antibiotikaresistens.

Hensikten med observasjon av håndhygiene er todelt:

  1. Helseinstitusjonene får et verktøy for å fremskaffe lokale data som kan benyttes i lokalt forbedringsarbeid.
  2. Innsamling av nasjonale data til bruk i arbeidet med nasjonale anbefalinger, nasjonalt materiell og nasjonale kampanjer (i først omgang etterspørres data fra modulen «fire indikasjoner» for håndhygiene).

Les mer om observasjon som metode i kapittelet Implementering av anbefalinger for håndhygiene  i Veileder for håndhygiene i helsetjenesten.