Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus

Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus

For å kunne følge effekten av NOST gjennomføres en følgestudie ledet av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.

For å kunne følge effekten av NOST gjennomføres en følgestudie ledet av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.


Innhold på denne siden

Formål

Evaluering av NOST har som formål å måle om:

  • implementering av NOST gir bedre smittevern i form av økt etterlevelse av anbefalinger for håndhygiene
  • innføring av NOST virker inn på forekomst av HAI i helseinstitusjoner og liggetid per sykehusopphold

Erfaringer med implementeringen og effekten av løsningen i 2023 gir viktig kunnskap som vil legges til grunn for utforming av den nasjonale standarden for observasjon og innrapportering av data påfølgende år. Det forventes høy deltagelse.

Hva innebærer en deltagelse

Evalueringsstudien følger i all hovedsak implementeringen slik den er strukturert etter Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene.

For å sikre tilstrekkelig informasjon til å vurdere effekt av tiltaket (implementering av NOST) vil studien medføre to endringer/tillegg for deltagende sykehus, utover aktiviteten som er beskrevet i Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene:

  1. For å måle effekten av tiltaket vil det for deltagende sykehus trekkes ut tilsvarende antall avdelinger til kontrollgruppe som trukket ut til observasjon med NOST. Deltagende sykehus kan i studieperioden ikke ta i bruk NOST på kontrollavdelingene. Disse avdelingene skal ellers følge vanlig praksis og ikke sette inn ekstra forbedringstiltak om håndhygiene ut over det de normalt vil gjøre uavhengig av NOST. 
  2. Ved første tertial 2024 skal det gjennomføres observasjon av håndhygiene ved kontrollavdelingene i tillegg til ved avdelingene som er trukket ut til observasjon med NOST.

I tillegg vil det søkes REK om godkjenning for å bruke data fra NOIS og NPR (uten person ID) for å se på infeksjoner (HAI) og liggetid. Det vil ikke bli ekstra arbeid for deltagende sykehus i forbindelse med dette. 

Deltagelse

Det vil våren 2023 sendes ut invitasjon til alle sykehus om deltagelse. Nødvendige godkjenninger vil følge invitasjonen. 

Det må trekkes ut mulige avdelinger til kontrollgruppen allerede i februar 2023, samtidig med at det trekkes ut avdelinger til observasjon med NOST. Uttrekk av mulige kontrollavdelinger vil gjøres for alle sykehus, og alle sykehus vil få tilbakemelding  om hvilke avdelinger som er trukket ut til henholdsvis observasjonsavdelinger og mulige kontrollavdelinger. Som beskrevet over er det viktig at sykehus som planlegger å delta i studien ikke innfører ekstra tiltak i avdelingene som er trukket ut til kontrollgruppen.

Skjema for innrapportering av avdelinger aktuelle for NOST må fylles ut av alle sykehus innen 10. februar 2023, uavhengig av om sykehuset planlegger å delta i studien eller ikke. 

Sykehuset mottar i retur fra Folkehelseinstituttet innen 15. februar 2023 oversikt over hvilke avdelinger som er trukket ut til observasjon, og hvilke som er trukket som mulige kontrollavdelinger. 

Les mer om uttrekk av avdelinger i Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene

Studieprotokoll