Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus

Følgeforskning - studie om effekten av implementering av NOST ved sykehus

For å kunne følge effekten av NOST gjennomføres en følgestudie ledet av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.

For å kunne følge effekten av NOST gjennomføres en følgestudie ledet av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.


Formål

Evaluering av NOST har som formål å måle om:

  • implementering av NOST gir bedre smittevern i form av økt etterlevelse av anbefalinger for håndhygiene
  • endring i kvaliteten på smittevernet som følge av implementert NOST virker inn på forekomst av HAI i helseinstitusjoner og liggetid per sykehusopphold

Erfaringer med implementeringen og effekten av løsningen i 2023 gir viktig kunnskap som vil legges til grunn for utforming av den nasjonale standarden for observasjon og innrapportering av data påfølgende år. Det forventes høy deltagelse.

Hva innebærer en deltagelse

Studien følger implementeringen slik den er strukturert etter Nasjonal standard for observasjon av håndhygiene.

Deltagelse i studien medfører to tillegg til rammene beskrevet i Nasjonal standard for observasjon:

  1. For å måle effekten av tiltaket vil det for deltagende sykehus trekkes ut tilsvarende antall avdelinger til kontrollgruppe som trukket ut til observasjon med NOST. Det innebærer at sykehuset i studieperioden ikke kan ta i bruk NOST eller iverksette ekstra  forbedringstiltak om håndhygiene ved disse kontrollavdelingene ut over den praksis de har før studien iverksettes, med mindre det oppstår situasjoner som tilsier at det er behov for og normalt ville ha blitt iverksatt ekstra tiltak (eksempelvis utbrudd). 
  2. Ved første tertial 2024 skal det gjennomføres observasjon av håndhygiene ved kontrollavdelingene i tillegg til ved avdelingene som er trukket ut til observasjon med NOST.

Påmelding

Deltagelse etableres ved innsendelse av elektronisk skjema med oversikt over avdelinger som er aktuelle for NOST ved foretakets ulike geografiske sykehus. Alle foretak skal sende inn skjemaet, uavhengig av deltagelse i studien. Skjemaet har inkludert spørsmål om deltagelse. 

  • Skjemaet publiseres 27. januar 2023 og må fylles ut innen 10. februar 2023

Sykehuset mottar i retur fra Folkehelseinstituttet innen 15. februar 2023 oversikt over hvilke avdelinger som er trukket tilfeldig til observasjon, og hvilke som er trukket til kontrollgruppen. 

Studieprotokoll