Hopp til innhold

Håndbok

Håndbok for Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST)

Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov og utforme forbedringstiltak. FHI lanserte i 2022 NOST, et verktøy for observasjon av håndhygiene og andre smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten.

Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov og utforme forbedringstiltak. FHI lanserte i 2022 NOST, et verktøy for observasjon av håndhygiene og andre smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten.