Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Screening for livmorshalskreft (indikator 25)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Screening for livmorshalskreft (indikator 25)

Screening for livmorshalskreft (indikator 25)

Indikatoren beskriver følgende: Andel kvinner i alder 25-69 år som er screenet for livmorhalskreft i nasjonalt screeningprogram minst en gang eller oftere.

Indikatoren beskriver følgende: Andel kvinner i alder 25-69 år som er screenet for livmorhalskreft i nasjonalt screeningprogram minst en gang eller oftere.


Denne indikatoren er en del av mål (9): Essensielle legemidler og basal teknologi for behandling av alvorlige ikke-smittsomme sykdommer.

Det er anbefalt at kvinner screenes for forstadier til livmorhalskreft hvert 3. år. Indikatoren beskriver andelen som blir screenet innen 3,5 år. 

Screening for brystkreft er ikke definert som en av NCD-indikatorene.

Resultater

  • I målgruppen for Livmorhalsprogrammet, kvinner 25-69 år, var dekningsgraden av screening innen 3,5 år 70 prosent i 2019. 
  • En svak synkende trend har vært observert siden 2004, men det kan se ut som om trenden nå er snudd, særlig blant de yngste kvinnene.  
Dekningsgrad screening NO 2021.JPG

Figur 1: Dekningsgrad av screening i Livmorhalsprogrammet innen 3,5 år, i 15 års aldersgrupper, prosent, 1994-2019. Kilde: Folkeregisteret og Cytologi/HPV registrene ved Kreftregisteret. 

Tabell til figur 1

 

25-39 år

40-54 år

55-69 år

25-69 år

1994

72

68

46

65

1995

74

71

53

68

1996

74

73

58

70

1997

74

73

60

70

1998

73

74

63

71

1999

73

75

65

72

2000

72

74

65

71

2001

72

74

65

71

2002

72

75

68

72

2003

71

75

69

72

2004

71

75

70

72

2005

70

74

69

71

2006

68

73

69

70

2007

67

73

68

69

2008

66

73

68

69

2009

65

72

68

68

2010

64

71

67

67

2011

63

71

67

67

2012

62

70

67

66

2013

63

70

66

66

2014

63

70

66

66

2015

65

71

67

68

2016

67

72

67

69

2017

68

72

68

70

2018

70

72

67

70

2019

69

73

68

70

 

Datakilde: Kreftregisteret

Datakilde for denne indikatoren er årsrapport fra livmorhalsprogrammet og tall fra Cytologi/HPV registrene begge ved Kreftregisteret. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner. 

Beskrivelse

Kreftregisteret driver det nasjonale screeningprogrammet der alle kvinner mellom 25 og 69 år mottar brev med påminnelse om å ta livmorhals-celleprøve hos fastlege hvert 3 år. Livmorhalsprogrammet ble landsdekkende fra 1995, og det utgis en årlig rapport. 

Måltall

3,5 års dekningsgrad i prosent. Dette beskriver andelen kvinner som har tatt minst én prøve siste 3,5 år. 

Dekningsgrad beregnes ut fra befolkningsgrunnlaget, minus de som har hatt gynekologisk kreft eller har fjernet livmorhalsen av annen årsak. Det norske Livmorhalsprogrammet forutsetter i sin oppbygning at kvinnene selv tar kontakt med lege, og at det sendes påminnelser dersom det ikke er registrert ny celleprøve fra livmorhalsen etter tre eller fire år. Av den grunn defineres dekningsgraden etter antall kvinner som har tatt minst én prøve i løpet av én periode. Vi rapporterer dekningsgrad over 3,5 år.

Beregningene tar utgangspunkt i alle kvinner som er folkeregisteret per 31.12. i slutten av perioden, og deretter undersøkes om disse kvinnene har registrert minst én celleprøve fra livmorhalsen (evt. HPV-test som primær prøve) 3,5 år tidligere. 

Global indikatordefinisjon

Indicator 25. Proportion of women between the ages of 30–49 screened for cervical cancer at least once, or more often, and for lower or higher age groups according to national programmes or policies. 

Nasjonal tilpasning

I Norge screenes alle kvinner mellom 25 og 69 år. Dette er et større aldersspenn enn i WHO sin indikatordefinisjon. 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved Kreftregisteret og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet