Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skoler og barnehager»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skoler og barnehager

Råd om smittevern i skoler og barnehager

Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med smittesituasjon og tiltak i samfunnet for øvrig. Rådene her kan også gjelde folkehøyskoler og leirskoler.

Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med smittesituasjon og tiltak i samfunnet for øvrig. Rådene her kan også gjelde folkehøyskoler og leirskoler.


Den individuelle risikoen for alvorlig sykdom hos barn og unge er svært lav. Dette er beskrevet nærmere i artikkelen Råd for barn og ungdom. Ansatte er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinering.

De grunnleggende rådene som gjelder nå, er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold og god ventilasjon. Godt renhold forebygger indirekte kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smitterisiko.

Råd ved sykdom:

Råd om hygiene, renhold og ventilasjon:

Elever med særskilte behov og spesialskoler

En normal skole-/barnehagehverdag er viktig for ivaretagelse av barns helse. Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav hos barn og unge generelt. Dette gjelder også barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander selv om denne gruppen har noe høyere innleggelsesrisiko. Det totale antall barn med alvorlig grunnsykdom som legges inn for covid-19 er likevel fortsatt svært lavt og de har god prognose. Vaksinene er effektive for å beskytte mot alvorlig sykdom og selv én dose gir god beskyttelse.

I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Det er svært sjeldent grunnlag for at søsken til barn med alvorlige grunnsykdommer skal holdes hjemme fra skole og sosiale arenaer.

For spesialskoler/-klasser kan det i noen tilfeller være behov for tilpassede smittevernråd ettersom flere av elevene kan være sårbare for infeksjonssykdommer generelt. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen, som har kjennskap til eleven og den enkelte skole, bør involveres for utforming av tilpasset smittevern. 

Beredskap

Barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for oppskalering av tiltak. Det er helsetjenesten i kommunen eller nasjonale helsemyndigheter som har ansvar for vurdering av behov for tiltak.

Teststrategier og trafikklysmodellen ligger som beredskapsverktøy for kommunene. Smittevernveilederne inneholder én generell del med de grunnleggende smitteverntiltakene og én del med kontaktreduserende tiltak (trafikklys) som kan justeres etter smittesituasjonen. Tiltakene bør alltid inngå i en pakke som også inkluderer tiltak rettet mot større deler av befolkningen og samfunnet som en helhet. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom barnehager eller skoler skal bruke trafikklysmodellen.

Smittevernveilederne finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside:

Relevante råd og veiledere

Relevant regelverk

Historikk

08.04.2022: Forenklet og forkortet. Tatt ut avsnitt om folkehøyskoler og internater.

06.04.2022: Oppdatert i tråd med endringer 5.april; 1) det er ikke lenger er en anbefaling om å holde seg hjemme i 4 døgn ved positiv covid-19 test og 2) ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer

17.02.2022: Fjernet tekst om at elever på internat anbefales isolasjon. Oppdatert navn på lenker.

12.02.2022: Endret i henhold til gjeldende råd fra regjeringen fra 12.02.22. Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Trafikklysmodellen tas ut, men ligger fortsatt som et beredskapsverktøy sammen med testing. Skoler og barnehager kan drives normalt, med grunnleggende smitteverntiltak.

04.02.2022: Lagt til et avsnitt om arrangementer tilknyttet skoler og barnehager

02.02.2022: Oppdatering i tråd med regjeringen sine lemping på tiltak fra 1. februar 2022. Anbefaling om jevnlig testing i grunnskolen avvikles. Barn og ungdom i grunnskolealder eller yngre er kun anbefalt test ved symptomer. Nytt avsnitt under trafikklysmodellen og grønt nivå. Nytt avsnitt om testing. Nytt avsnitt om relevant regelverk.

29.01.2022: Lagt inn informasjonsboks om at regjeringen 28.01 melder om avvikling av jevnlig testing, og at endringene gjelder umiddelbart.

14.01.2022: Oppdateringer i henhold til nye føringer etter pressekonferanse 13.01.22.

10.01.2022: Lagt inn nytt avsnitt: "Kunnskapsgrunnlag"

30.12.2021: Oppdatering ift fritidskarantene, oppdaterte lenker ift prioritering av tester ved mangel før skolestart.

27.12.2021: Lagt inn presiseringer om karantene og testing knyttet til skolestart januar 2022.

27.12.2021: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om unntak fra smittekarantene i arbeidstiden for ansatte i skoler og barnehager fra 1. januar 2022.

15.12.2021: Oppdatering i tråd med nasjonale tiltak om barnehager, barne- og ungdomsskoler på gult nivå, VGS og voksenopplæring på rødt.

08.12.2021: Artikkelen er forkortet i og med at trafikklysmodellen igjen er tatt i bruk og vi lenker til smittevernveilederne for skoler og barnehager på Udir.no.

15.10.2021: Nytt avsnitt om «Elever med særskilte behov og spesialskoler» og «Skoler der elever bor på internat».